LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te azik ifadesini içeren 183 kelime bulundu...

agyed

 • Uykucu, tenbel.
 • Esmer vücutlu.
 • Nazik derili.

akvat

 • (Tekili: Kut) Yiyecekler, azıklar.

avah

 • Eyvah, yazık! gibi teessüf ifâdeleri.
 • Rızık, kısmet, nasib.

azerm-cu / azerm-cû

 • Hayâlı, utangaç. Terbiyeli, nâzik. (Farsça)

azuf / azûf

 • Yiyecek, erzak. Azık.

badd

 • Az az akmak.
 • Nazik deri.

balyoz

 • Vaktiyle Avrupa devletlerinin büyükelçi ve büyük konsoloslarıyla, general ve amiral gibi kişilerine verilen bir ünvandır. (Fransızca)
 • (Yunancadan) Kazık çakmak, büyük taşları kırmak için kullanılan uzun saplı, iri ve ağır çekiç. (Fransızca)

berehrehe

 • Güzel, nâzik kadın.

berg

 • Yaprak. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)
 • Azm, kasd. (Farsça)
 • Hazırlık. Mal, mülk. (Farsça)
 • İntizam-ı hal. (Farsça)
 • Serencam. (Farsça)

berze

 • İpekli kumaş (Farsça)
 • Yakışıklı, nâzik. (Farsça)
 • Ekin, zirâat. (Farsça)
 • Dal, budak. (Farsça)
 • Letâfet, zerâfet. (Farsça)

betat

 • Azık. Bir yolculukta gereken öteberi.
 • Ev eşyası.
 • Kesin, kat'i.

beyadıka

 • (Tekili: Beyâzıka) (Beydak ve Beyzak) Küçük yapılı, bodur boylu ve çabuk yürüşlü adamlar, paytaklar.
 • Satranç oyununda paytaklar, piyadeler.

bezle

 • Lâtife, hoşa giden kibar ve nâzik söz. Şaka tarzında söylenen söz. (Farsça)
 • Ahenk ile okunan şiir. (Farsça)

bıdada

 • Derinin nazik ve yumuşak olması.

billit

 • Akıllı, hâzık ve mâhir kimse.

caize

 • (Cevaz. dan) (Çoğulu: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği.
 • Hediye, armağan, bahşiş.
 • Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.

candar

 • Diri, canlı, zihayat, ziruh. (Farsça)
 • Silâhlı kimse. (Farsça)
 • Muhafız, koruyucu, emniyet memuru. (Farsça)
 • Yol yiyeceği, azık. (Farsça)

cevzeka

 • (Çoğulu: Cevzek-Cevâzik) Pamuk kozağı.

cezr-i vetedi / cezr-i vetedî

 • Kazık kök. Kazık gibi yere derinliğine giden kök. (Havuç gibi.)

dakik

 • (Ekseri mânevi mânalar için) Pek ince. Nâzik. Ufak.
 • İnce, ufak, nâzik.
 • Toz haline getirilmiş şey, un.
 • Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.

derda / derdâ / دردا

 • Yazık! Vah vah! (Farsça)
 • Ne yazık ki, eyvahlar olsun. (Farsça)

diriğ

 • Men'etmek, korumak, esirgemek. (Farsça)
 • Eyvâh, yazık. (Farsça)

diriga

 • Yazık, eyvahlar olsun! (Farsça)

diriğa / dirîğâ / دریغا

 • Ne yazık ki, vah vah, eyvahlar olsun. (Farsça)

efsus / efsûs / افسوس

 • Yazık! Hay! Eyvah! gibi bir teessür edatı. (Farsça)
 • Yazık, çok yazık, eyvahlar olsun. (Farsça)

efvaf

 • Nâzik, ince kumaşlar.

eltaf

 • (Tekili: Lutf) Lütuflar, iyi muameleler, iyilikler, iyilikseverlikler. Nezaketler, nazik davranmalar. Okşamalar.

emled

 • En genç, çok körpe ve nazik vücut veya dal (Müennesi: Meldâ)

erzak

 • (Tekili: Rızık) Rızıklar. Azıklar. Yiyecek içecek maddeler. İhtiyaçlar. Maddi, mânevi muhtaç olduğumuz şeyler.

esefa / esefâ / اسفا

 • Vâ esefâ! Eyvah, yazık!
 • Eyvah, yazık!.
 • Yazık!
 • Vah vah, eyvahlar olsun, yazık! (Arapça)

etraf

 • (Tekili: Türfe) Nazik ve zarif şeyler.
 • Lezzetli taamlar, güzel yemekler.

evtad / evtâd / اوتاد

 • (Tekili: Veted) Direkler. Kazıklar.
 • Ricâlullahtan birine verilen isim.
 • Direkler, kazıklar.
 • Direkler, kazıklar.
 • Kazıklar. (Arapça)

eyvah

 • Heyhât, yazık. (Farsça)

firezdek

 • (Çoğulu: Ferâzık) Hamur yuvarlağı, hamur parçası.

füsus

 • Eyvah! Yazık! (Farsça)

gabn / غبن

 • Kazıklama, alışverişte aldatma. (Arapça)

gannac

 • (Gunc. dan) Çok işveli, çok nâzik.

gayda

 • (Çoğulu: Guyed) Nazik ve yumuşak tenli genç kadın. (Müz.: Agyed)

gayed

 • Nazik ve yumuşak tenli olmak.

gazir

 • Mülâyim, yumuşak. Nâzik, uysal.

gülbeden

 • Vücudu gül gibi nâzik ve lâtif olan. (Farsça)

gülendam

 • Güzel endâmlı, boyu gül gibi nâzik ve lâtif olan. (Farsça)

gülten

 • Gül gibi lâtif ve nâzik vücutlu. (Farsça)

gürmih

 • Çivi. (Farsça)
 • Hayvan bağlanan büyük kazık. (Farsça)

havare

 • Yiyecek, azık. (Farsça)

hayf / حيف

 • (Hayfâ) Emansızlık. Haksızlık. Zulüm. Cevr. (Vah vah, yazık, eyvah, yazıklar olsun meâlinde söylenir.)
 • Yazık, vah vah. (Arapça)

hayfa / hayfâ / حَيْفَا

 • Yazık!
 • Yazık.

hayfa ki / hayfâ ki

 • Ne yazık ki.

hayta

 • Kazık.

hazık

 • (Çoğulu: Havâzik) Mesti dar olan.
 • Cânip, taraf.

hazıkıyyet

 • Mâhirlik, ehillik, ustalık, hâzıklık.

heba / hebâ / هبا

 • Boş. (Arapça)
 • Hebâ etmek: Yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak. (Arapça)
 • Hebâ olmak: Yitmek, yazık olmak, yok olmak. (Arapça)
 • Hebâya gitmek: Boşa gitmek, yazık olmak. (Arapça)

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

heyhat / heyhât / هيهات / هَيْهَاتْ

 • Teneffür ve tehassür ifâde eder; "sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol" mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak... gibi mânalar için söylenir.
 • Ne yazık ki; çok uzak!.
 • Yazık, ne yazık!
 • Yazık. (Arapça)
 • Ne yazık.

hırrit

 • (Çoğulu: Harârit) Delil.
 • Hâzık.
 • Mâhir, maharetli.

hurd

 • (Hurdenî) Yiyecek, azık. (Farsça)

huvela'

 • Çocuk anasından doğduğunda beraber çıkan ince nâzik deri. (Onda yeşil ve kızıl hatlar olur.)

huzzak / huzzâk

 • (Tekili: Hâzık) İşinin ehli olanlar, ustalar, mütehassıslar. Hazâkatli kimseler.

ıdva'

 • Azık yapmak.

igtiyar

 • Faydalanma, istifâde etme.
 • Azık edinme.

ıkva'

 • Ev boşalmak.
 • Azık tamam olmak. Şâirin şiirin kafiyesini çeşitli yapması.

ıskalariya

 • Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar.

itad

 • Kazık çakma.

kafave

 • Sütten yapılan azık.

kalb-i hassas / kalb-i hassâs

 • Hassas, nazik ve duyarlı kalp.

kasisa

 • (Çoğulu: Kasis) Devecilerin, azıklarını ve elbiselerini yüklettikleri deve.
 • Bir ot.

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

kelb

 • (Çoğulu: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it.
 • Meşhur bir yıldız.
 • İki adım arasına koyarak dikilen kayış.
 • Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel.
 • Şiddet.
 • Hırs.

kesis

 • Hurma şarabı.
 • Darı bozası.
 • Arapların taş üstünde kurutup ve dövüp azık edip yedikleri et.

kibar

 • İnce, nazik.

kibarane

 • Büyük adamlara, nâzik ve görgülü kimselere yakışır şekil ve surette. (Farsça)

kifaf

 • (Tekili: Aslı: Kefaf) Yetecek kadar olma. İhtiyaca yetecek kadar azık.
 • Bir şeyin güzide ve hayırlısı.
 • (Keffe) Terazi kefeleri.

kıyate

 • Azık vermek.

külah

 • Takke. Kalpak. Baş örtüsü.
 • Kazıkların toprağa girmesini kolaylaştırmak için uçlarına geçirilen huni şeklindeki demir gömlek.

kürrez

 • İki yaşına girmiş doğan kuşu.
 • Kötü ve hâzık kimse.

kut / kût / قوت

 • Gıda, azık.
 • Azık, yiyecek. (Arapça)

latif / latîf

 • Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip.
 • Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden.
 • Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen.
 • Çok lutf edici.
 • Derin, gizli.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Lütf ve ihsân edici, dâimâ güzel muâmelede bulunan.
 • Yumuşak, hoş, güzel, nâzik. Âdem oğlu aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar, Gör bu latîf çiçekleri, hangi kuvvet yapar, bozar.
 • Gözle görülmeyen.

latife / lâtife

 • İnce duygu, hoş söz, nazik şaka.

lul

 • (Luli) Utanmaz, hayasız ve namussuz kadın. (Farsça)
 • Nâzik ve zarif. (Farsça)
 • Şarkı söyleyip oynayan fahişe kadın. (Farsça)

lüzk

 • (Lâzık) Yapışmak.
 • Ulaşmak varmak.

maa't-teessüf / مَعَ التَّأَسُّفْ

 • Ne yazık ki.

maa-t-teessüf

 • Yazık ki. Esefle. Teessüfle beraber.

maal-esef

 • Yazık ki. Maalesef.

maalesef / مع الأسف

 • Yazık ki.
 • Ne yazık ki. (Arapça)

maatteessüf / مع التأسف / مَعَ التَّأَسُّفْ

 • Ne yazık ki.
 • Üzülerek, yazık ki.
 • Ne yazık ki.
 • Ne yazık ki, üzülerek, maalesef. (Arapça)
 • Ne yazıkki.

maattessüf

 • Ne yazık ki.

maavin

 • (Tekili: Maunet) Yardımlar, muâvenetler.
 • Yol yiyecekleri. Azıklar.

macid

 • Çok âli. Şerif. Yüce. Kerim.
 • Hoş. Nâzik meşreb.

maunet

 • Yardım. İmdat.
 • Azık. Yol yiyeceği.
 • Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan imdadı, inayeti.
 • Huk: Masarif.

mazayık

 • (Tekili: Mazîk) Zor güç işler.
 • Sıkıntılı ve dar yerler.

medeni / medenî

 • Şehirli.
 • Medine'li.
 • Terbiyeli, kibar, nazik,
 • Medine'de nazil olan sûre veya âyet.
 • Topluluk hâlinde yardımlaşarak yaşayan, kibâr, nâzik, terbiyeli, görgülü kimse.
 • Medîne'de nâzil olan âyet-i kerîmeler ve sûreler.

mehdur

 • (Hedr. den) Yazık edilmiş, ziyan edilmiş. Boş yere gitmiş.

melda

 • Çok genç ve körpe vücud veya dal. İnce ve nâzik bedenli kız.

meled

 • Tazelik, körpelik, nâziklik, gençlik.

mih / mîh

 • Çivi, mıh. Kazık. (Farsça)

mismar

 • Ensiz çivi, mıh. Demir kazık.

mismar-ı ahenin / mismar-ı âhenin

 • Demir kazık.

mizac-ı nazik / mizac-ı nâzik

 • İnce yaradılış. Nâzik tabiat.

mizved

 • (Çoğulu: Mezâvid) Azık koyacak kab.

mühefhef

 • Nârin. İnce. Nâzik.
 • Narin, ince, nazik.

mühelhil

 • Lâtif ve nâzik söz söyleyen.
 • Bir şeyi lâtif ve zarif bir şekilde yapan.

muid / muîd

 • Yardımcı. Mubassır.
 • Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı.
 • Geri çevirtici.
 • Bir şeyi âdet edinmiş olan.
 • Tecrübeli. Hâzık.
 • Güçlü. Kuvvetli.
 • Arslan.
 • Gazâ ve cihad eden kimse.

mürefref / مُرَفْرَفْ

 • İnce, nazik kumaştan yapılmış.
 • Dalları sallanan nâzik lâtif ağaç.
 • Sürü sürü, grup grup.
 • Yeşil elbise.
 • Dalları sallanan nazik, lâtif ağaç gibi.
 • Grup grup / Nazik, ince.

mütelatıf

 • (Lütf. dan) Kibar ve nazik muamele yapan. Lütf ile muamele eden.

mütelattıf

 • (Lütf. dan) Yumuşak ve nazik davranan.

mütelattıfane

 • Naziklikle, incelikle. (Farsça)

müteşekkir

 • Şükreden, iyiliğe karşı nazikâne davranan.

mütezevvid

 • (Çoğulu: Mütezevvidîn) (Zâd. dan) Yanına azık veya erzak alan.

mütezevvidin / mütezevvidîn

 • (Tekili: Mütezevvid) Yanlarına azık, erzak alanlar.

na'me

 • Derinin nazik olması.
 • Hoş dirlikli olmak.

nabil

 • Ok yapan.
 • Üstad, hâzık kimse.
 • Irgaç.

nadd

 • Azık, rızık.

nahife

 • Zayıf, nazik, ince.

narin

 • İnce, zayıf, nazik. (Farsça)
 • İç oda. (Farsça)

nazeki / nazekî

 • Nâziklik, incelik.

nazen / nâzen

 • Nazik, ince.

nazenin

 • İnce, nazlı, zayıf, lâtif, hoş eda olan, nazlı yetişmiş, şımarık. Oynak. Nazik endamlı (Farsça)

nazif

 • Temiz, pâk, nazik.

nazik-beden / nâzik-beden

 • Vücudu, bedeni nâzik olan. (Farsça)

nazik-eda / nâzik-edâ

 • Nâzik tavırlı, kibar. (Farsça)

nazik-endam / nâzik-endâm

 • Lâtif ve güzel vücutlu. Nâzik endamlı. (Farsça)

nazik-güzin / nâzik-güzin

 • Çok nâzik. Seçkin, nâzik. (Farsça)

nazik-hulk / nâzik-hulk

 • Yaradılışı ve tabiatı nâzik olan.

nazik-ten / nâzik-ten

 • Nâzik vücudlu. (Farsça)

nazik-ter / nâzik-ter

 • Çok nâzik. (Farsça)

nazik-terin / nâzik-terin

 • En nâzik, daha nâzik. (Farsça)

nazikane / nâzikâne / نازكانه / نَازِكَانَه

 • Nazikçe.
 • Nazikçe.
 • Nazik kimseye yakışır şekilde, kibarlıkla, terbiyelice. (Farsça)
 • Kibarca, nazikçe. (Farsça)
 • Nâzik bir şekilde.

naziki / nâzikî

 • Nâziklik. Nezaket. (Farsça)

nazüki / nazükî

 • Nâziklik, incelik. (Farsça)

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

neva

 • Ahenk, ses, güzel sadâ, nağme, avaz. (Farsça)
 • Musikide bir makam ismi. (Farsça)
 • İntizamlı hâl. (Farsça)
 • Azık, zahire, rızık. (Farsça)

nevale / nevâle / نواله

 • Kısmet. (Arapça)
 • Azık. (Arapça)

nezaket / nezâket

 • Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye.
 • Naziklik, incelik, zariflik.

nobran

 • Sert mizaçlı, inatçı, nâzik olmayan.

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.

ömr-ü nazenin / ömr-ü nazenîn

 • Lâtif ömür, nazik hayat.

rakik

 • İnce, nazik.

rakraka

 • Nâzik ve derisi yumuşak olan kadın.

rekaik

 • (Tekili: Rakik) İnce ve nâzik olan şeyler.

revzeke

 • (Çoğulu: Revâzik) Küçük kuzu ve oğlak.

rızk

 • Yiyecek içecek şey, azık, kut.
 • Allah'ın herkese nasip kıldığı nimet.

rüveyde

 • (Rüvide) İnce, hoş, nazik.
 • Bitmiş, neşvünema bulmuş.

ruzi / ruzî

 • Azık, rızık. Nasib, kısmet. (Farsça)
 • Gündüzle alâkalı. Gündüze âit. (Farsça)

sefn

 • Keser.
 • Timsah derisi gibi olan sert deri.
 • Yutmak.
 • Kazık.

şegaf

 • Yürek kabı. Yüreği çevreleyen nâzik deri.
 • Sağ tarafta iyeği kemiği altında olan bir hastalık.
 • Bir nesneyi çevirip kaplamak.

seviş

 • Misafire yemek ve azık vermek.

sitem

 • Haksızlık, zulüm. (Farsça)
 • Nâzikâne çıkışma. (Farsça)
 • Eziyet, cefa. (Farsça)

süfre

 • Sofra, mâide.
 • (Çoğulu: Süfür) Misafire yolda yemesi için hazırlanan azık.

sühulet / sühûlet

 • Kolaylık. Kolaylık vasıtası.
 • Yavaşlık. Nâzik muamele.
 • Elverişli. Kullanışlı.
 • Paraca kolaylık.
 • Kolaylık, kolaylık aracı, yavaşlık, nazik muamele, elverişli, kullanışlı, paraca kolaylık.

tebessüm

 • Gülümseme. Nazikâne ve dişlerini göstermeyerek gülme.

tekavvüt

 • (Kut. dan) Beslenme, azıklanma. Geçinme.

telattuf

 • (Çoğulu: Telattufât) (Lutf. den) Lütuf ve nezaketle davranma. Nâzikâne muamelede bulunma.

telattufat / telattufât

 • (Tekili: Telattuf) Nâzikâne muameleler.

telatuf

 • (Çoğulu: Telâtufât) Nezaket ve lütufla hareket etme, nâzikâne muamelede bulunma.

terkik

 • İnce ve nazikâne sesle anlatma, mânası kinaye yollu olma.
 • Tecvidde: Harfi ince okumak.
 • Bir kimseyi köle veya cariye etme.
 • Yumuşatma.
 • İnceltme.

tevtid

 • Kazık kakma.

tezevvüd

 • Azıklanma. Yanına yiyecek alma.

tu'm

 • (Tu'me) Azık, yiyinti, yiyecek şey.
 • Tad, çeşni.

tuam

 • (Tekili: Tu'me) Azıklar, yiyecek şeyler.
 • Çeşniler, tadlar.

turfe

 • (Çoğulu: Etrâf) Nâziklik, yumuşaklık.
 • Nimet.
 • Güzel yemek.
 • Zarif, iyi nesne.
 • Üst dudağın ortasında fazlalık olarak yumru et olması. (O kişiye "etref" derler.

tuşe / tûşe / توشه

 • Azık. Ölmeyecek kadar yenecek şey. (Farsça)
 • Azık. (Farsça)

ucale

 • Misafirlerin yolda yemek için götürdükleri azık.
 • Çiftçilerin azık diye evvelce koyup getirdikleri buğday ve arpa.

ükl

 • (Ükül) Meyve, yiyecek, azık.
 • Zekâ.

ükül / اكل

 • Meyva. (Arapça)
 • Azık. (Arapça)
 • Zeka. (Arapça)

va

 • "Vah, yazık" meâlinde olup hayf, hasret, esef gibi kelimelerle birlikte söylenir. (Buna Arabçada "edât-ı nüdbe" denir.)Türkçede bunun yerine; vâh, vây, eyvâh edatları kullanılır. Bunlar bâzan şiddet ve te'yid için tekrar edilir.

va esefa / vâ esefâ

 • Vah, esefler olsun! Eyvah, çok yazık!
 • "Yazıklar olsun".

va esefa, va hasreta / vâ esefâ, vâ hasretâ

 • "Esefler olsun/yazıklar olsun" anlamında bir ifade.

va hasreta / vâ hasretâ

 • Vah vah! Ne yazık ki! (Teessür bildirir.)
 • Ne yazık ki.

vaesefa / vâesefa

 • Esefler olsun, yazık!

vah / vâh / واه

 • Vah, yazık. (Arapça)

vahayfa / vâhayfâ / واحيفا

 • Eyvah, yazık.
 • Yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah. (Arapça)

vaveyla / vâveylâ / واویلا

 • Çığlık, yaygara, feryat.
 • Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.
 • Yazık, eyvahlar olsun. (Arapça)
 • Çığlık. (Arapça)
 • Vâveylâ düşmek: Çığlıklar atılmak. (Arapça)

veted / وتد

 • Çadır kazığı. Ağaç kazık. Demir mıh.
 • Edb: Aruzda üç harfden meydana gelen nazım.
 • Kazık. (Arapça)

veyl / وَيْلْ / ویل

 • Vay hâline, yazık, felâket, hüzün ve hüsran.
 • Cehennem'de bir çukur ismi veya Cehennem'in bir kapısına bu isim verilmiştir.
 • Vaid, tehdid makamında kullanılan azab kelimesidir.
 • Yazık.
 • Vay hâline, yazıklar olsun.
 • Bir kimse veya topluluğun işledikleri kötülükler sebebiyle karşılaşacakları azâbı, kötü hâlleri ve acınacak bir hâlde bulunduklarını ifâde eden bir söz.
 • Cehennem'de bir vâdinin adı.
 • Vay hâline, yazık!
 • Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.
 • Yazık.
 • Yazık, yazıklar olsun, eyvahlar olsun. (Arapça)

yahni

 • Et yemeği, yahni. (Farsça)
 • Azık, zahire. (Farsça)
 • Pişmiş şey. (Farsça)

zad / zâd / زاد

 • Azık. Yolda yenecek veya içilecek gıda maddesi.
 • Azık.
 • Azık. (Arapça)

zad ü zahire / zâd ü zahîre

 • Azık ve yiyecek.

zad ve zahire / zad ve zahîre

 • Azık, yolda yenilecek ve içilecek şeyler.

zagafe

 • (Çoğulu: Züguf) Nazik, yumuşak gömlek.
 • Geniş nesne.

zahire / zahîre / ذَخ۪يرَه

 • Anbarda saklanan yiyecek, hububat. Azık.
 • İlerisi için saklanan yiyecek. Azık.
 • Ambardaki tahıl, azık.
 • Azık.

zarafet

 • Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.

zarif / zarîf / ظریف

 • Zarafetli. İnce ve nâzik tavırlı. Güzel. Şık. İnce nükteli.
 • İnce nükteli ve güzel tâbirlerle konuşan.
 • İnce, nazik, narin.
 • Zarafet sahibi, nazik, nüktedan. (Arapça)

zevad

 • Azıklar, yiyecekler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın