LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te az olma ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

beşk

 • Yalan söylemek.
 • İşleri yaramaz olmak.
 • Deve, sür'atle gitmek.
 • Elbise dikmek.

bezre

 • Koltuk kılının az olması. Yüzük halkası.

çaresaz / çâresâz / چاره ساز

 • Çare bulan. (Farsça)
 • Çâresâz olmak: Çare bulmak. (Farsça)

cehad

 • Nimet az olmak.
 • Ot uzamayıp kalmak.
 • Su az olmak.

cezeb

 • Adamın ağzında tükrüğü kesilmek.
 • Hayvanın sütü az olmak.

dabs

 • Ahlâkı kötü ve korkak olmak.
 • Anlaması, idrâki az olmak.

dagve

 • (Çoğulu: Degavât-Degayât) Huyu yaramaz olmak, hulku çirkin olmak.

dahl

 • Bir nesne az olmak.

durr

 • Zayıflık. Hâli yaramaz olmak.

efn

 • Noksan etmek. İçmek.
 • Sağmak.
 • Davarın sütü az olmak.

gışş

 • Hıyânet etmek, hâinlik yapmak.
 • Yaramaz olmak.
 • Saf olmayıp karışık olmak.

hasas

 • Başta saçın az olması.

hasasa

 • (Çoğulu: Hasâs) Fakirlik.
 • Hali yaramaz olmak.
 • Küçük delik.
 • İki kişinin arasındaki açıklık.

hubut

 • Bâtıl olmak. Beyhude, işe yaramaz olmak.

humk

 • Ahmaklık. Bön olmak. Aklı az olmak.
 • Ahmaklık, aklı az olmak.

ığlak

 • Anlaşılmaz olma, muğlak olma.

immisar

 • (İmtisar ile aynı mânâdadır) Süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak.
 • Hâil, perde.

kalle

 • Az olmak.

kamh

 • Yemeğe iştihâsı az olmak.
 • Suya dalmak.
 • Davarın başını sudan kaldırması.

karine-i mecaz

 • Mecaza ait işaret. Kelimenin mecaz olmasını gerektiren, hakiki mânasında alınmasına mâni olan kayıt. Buna Karine-i mânia da denir.

karlayl

 • (Thomas Carlyle) (Hi: 1210-1298) İskoçya'da doğmuş, Londra'da ölmüştür. İskoç tarihçisi ve filozofudur. Babası dindar bir duvarcı ustası idi, oğlunu papaz yapmak istiyordu. Onun dinî şüpheleri papaz olmasına mâni oldu. Yedi sene manevî mücahededen sonra imanî mes'elelerde istikrar elde edebilmiştir.

kaside

 • (Çoğulu: Kasâid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü senâ eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenâb-ı Hakk'ı veya Peygamberi (A.S.M.) medheden manzume.

kaside-i şerife

 • Şerefli kaside; on beş beyitten az olmayan ve büyük bir şahsı övmek için yazılan şiir.

kebv

 • Davarın, başını vücuduna sürçmesi.
 • Çakmak çöngelip ateşi çıkmaz olmak.
 • Görmek.
 • Kabın içindekini dökmek.
 • Ateşi kül bürüyüp örtmek.

kesf

 • (Güneş veya Ay) ışığını kesme.
 • Görünmez olma.
 • Kesmek.
 • Yaramaz olmak.

laks

 • Lâkab takmak.
 • Ayıplamak.
 • Yaramaz olmak.

masr

 • Parmak uçlarıyla süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak. (İmtisar veya immisar ile aynı manadadır.)

merhemsaz / merhemsâz

 • Merhemsâz olmak: Çare bulmak.

nezaza

 • Az olmak, kıllet.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı ve âhiri.

nusu'

 • Çok beyaz olmak.
 • Hâlis olmak.

resh

 • Âcizlik, zayıflık.
 • Uyluk etleri az olmak.

safa

 • Gönül şenliği, eğlence.
 • Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak.
 • Hava açık ve ayaz olmak.
 • Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.

şelel

 • Bir eli tutmaz olmak.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.
 • Ovmakla gitmeyen leke.

sevaiye

 • Yaramaz olmak.
 • Kederli ve gamkin olmak.

sif'

 • Toprak.
 • Buhmâ otunun dikeninin az olması.

ta'şiş

 • Hurmanın yaprağının az olması.
 • Kuşun yuva yapması.

takallül

 • (Kıllet. den) Azalma, az olma.

tarsi'

 • (Göz) yaramaz olmak.

tebhih

 • Sıcaklığın az olması.

tecbib

 • Ürkmek. Kaçmak.
 • Davarın ön ayaklarının dizlerine kadar beyaz olması.

tekbit

 • (Cihaz) Az olmak.
 • Asan olmak, kolay olmak.

tesefsüf

 • Yaramaz olmak.

teşkil

 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.

tezebbu'

 • Kişinin hulku yaramaz olmak, kötü huylu olmak.

vakahet

 • (Vakhe) İbadet, taat.
 • Bir adamın sözünü dinleyip itaat ve imtisal etmek, ona uymak.
 • Bir şeyi bırakıp feragat etmek.
 • Büyük papaz olmak.

za'r

 • Bedende kılın az olması.

zama

 • Diş etinin kanının az olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın