LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayran ifadesini içeren 71 kelime bulundu...

acaib vezaif / acaib vezâif

 • Acayip vazifeler, hayret ve hayranlık uyandıran görevler.

acaib-i san'at

 • Hayranlık uyandıran san'atlar.

aras

 • Yorgunluk, bitkinlik.
 • Hayranlık.

ares

 • Hayranlık.

beht

 • Yalan söylemek.
 • Ansızın bir şeyi almak.
 • Tenbellik galebe etmek.
 • Şaşkınlık. Hayranlık.
 • Şaşkınlık, hayranlık.

belağat-i harika / belâğat-i harika

 • Hayranlık verici belâğat.

beyanat-ı harika

 • Hayranlık veren açıklamalar, izahlar.

bütlal

 • Şaşa kalan, hayret eden, hayran olan. (Farsça)

cezalet-i harika

 • Hayranlık verici düzgün ifade, güzel anlatım.

cihanpesendane

 • Bütün dünyanın beğenip hayran kaldığı gibi.

dav'

 • Kaymağı alınmış sığır sütünden yapılmış ekşi yoğurt ve ayran.

deng

 • Hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh, bön, sersem. (Farsça)
 • İki katı maddenin tokuşmasından hasıl olan ses. (Farsça)
 • Pergel noktası. (Farsça)

dervah

 • Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. (Farsça)
 • Başaşağı asılmış. (Farsça)
 • Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. (Farsça)

dug

 • Ayran. (Farsça)

duğ / dûğ / دوغ

 • Ayran. (Farsça)

faaliyet-i hayretnüma / faaliyet-i hayretnümâ

 • Hayret veren, hayranlık uyandıran faaliyet.

fehire / fehîre

 • İçine kızmış taşlar bırakarak kaynatılan ve üzerine un konulan ayran.

fesahat-i harika

 • Sözün hayranlık verici şekildeki düzgünlük, açıklık ve akıcılığı.

fesübhanallah / fesübhânallah

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir" anlamında kullanıp hayret ve hayranlığı ifade eden kelime.

fünun-u acibe / fünun-u acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayranlık verici ilimler.

füsunkar / füsunkâr

 • Büyüleyici. Cezb ve celbedici. Hayranlık verici. (Farsça)

füsunperver

 • Büyüleyici, hayranlık verici, cezbedici, celbedici. (Farsça)

garabet-i san'at-ı ilahiye / garâbet-i san'at-ı ilâhiye

 • Allah'ın hayranlık uyandıran san'atı.

gıpta

 • Beğeni, hayranlık.

hadise-i harika / hâdise-i harika

 • Olağanüstü, hayranlık verici olay.

harika / hârika

 • İmkânların üstünde olan şey, hayret uyandıran, hayranlık vren. Büyük ve görülmedik eser. Görülmedik derecede kıymetli.
 • Olağanüstü, hayranlık veren.

harikulade / hârikulâde

 • Olağanüstü, hayranlık verici.

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

hayic

 • Âşık, hayran.
 • Mest olmuş deve.

hayran / حيران

 • Şaşkın. (Arapça)
 • Hayran, tutkun. (Arapça)

hayretkar / hayretkâr

 • Hayran olan.

heyam

 • Hayranlık hâli.
 • Çok yumuşak kum.

hüvam

 • Hayranlık hâli.

i'cab

 • Şaşırtmak. Hayran etmek. Hayrete düşürmek.
 • Hodpesendlik. Kendini beğenmişlik.

ibric

 • Yoğurdu yayıp ayran yapmağa yarayan âlet. Yayık.

istihare

 • Tefe'ül. Sual sorup cevap istemek.
 • Hayırlı olmayı istemek.
 • Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek.
 • Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma.

magşiyy

 • Aklı gitmiş hayran kimse.

mazire / mazîre

 • Ayran.

mazra

 • Ayran. Bir nevi yemek.

meftun / meftûn

 • Sihirlenmiş, fitneye düşmüş.
 • Gönül vermiş, tutkun, vurgun.
 • Hayran olmuş, şaşmış.

meftunane

 • Meftuncasına, kendinden geçmiş olarak, tutkuncasına. Şaşarak, hayrancasına.

mehiz / mehîz

 • Ayran.
 • Yağı alınmış yoğurt.

müfettin

 • (Fitne. den) Meftun ve hayran eden. Şaşkın bir hâle getiren.
 • Fitneye düşüren.

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

muhayyirü'l-ukul

 • Akıllara hayret verip hayranlık uyandıran.

müredded

 • Bir hususta hayran ve sergerdan olmuş, şaşırmış olan.

müsteham

 • Şaşırmış, şaşa kalmış, hayran.

müstehvi / müstehvî

 • Hayran eden, aklını alan, istihva eden.

mütevellih

 • Hayran olup şaşıran. Şaşan, şaşmış.

mütevellihane / mütevellihâne

 • Sersemlik ve hayranlıkla. (Farsça)

perva

 • Korku, çekinmek. (Farsça)
 • Alâka, ilgi, bağ. (Farsça)
 • Takat. (Farsça)
 • Durup dinlenmek. (Farsça)
 • Bilmek. (Farsça)
 • Vesvese. (Farsça)
 • Kayd. (Farsça)
 • Iztırab. (Farsça)
 • Terk, feragat. (Farsça)
 • Hayran, şaşmış. (Farsça)
 • Meyl, teveccüh, iltifat, kayırmak. (Farsça)
 • Gussalanmak. (Farsça)

prens bismark

 • (1815 - 1898) Meşhur Alman siyasilerinden ve Alman birliği için çalışanlardan birisidir. İslamiyeti ve Hz. Peygamber'i (A.S.M.) medh ü sena ederek hayranlığını bildiren bir mütefekkirdir.

san'at-ı acibe / san'at-ı acîbe

 • Hayrette bırakan ve hayranlık veren san'at.

san'at-ı acip

 • İnsanı hayrette bırakıp hayranlık veren sanat.

sanayi-i garibe

 • Benzersiz ve hayranlık verici san'atlar.

saray-ı acib

 • Hayranlık uyandıran saray.

saray-ı acip

 • Hayranlık uyandıran saray.

sergerdan

 • Başı dönmüş, şaşkın. Hayran. (Farsça)

sermest-i hayran

 • Hayranlıktan dolayı kendinden geçme.

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

tahayyür / تحير

 • Şaşakalmak. Hayret etmek. Şaşırmak. Hayran olmak.
 • Hayranlık. (Arapça)
 • Tahayyür etmek: Hayran kalmak, şaşakalmak. (Arapça)

tahayyürat / tahayyürât

 • (Tekili: Tahayyür) Hayrete düşüp şaşakalmalar. Hayran olmalar.

tayeran

 • (Tayrân) Uçuş. Uçma.

tayih

 • Hayran kimse.

tebarekallah / tebarekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.

teçhizat-ı harika

 • Hayranlık veren cihazlar, donanımlar.

teheyyüm

 • Şaşma, şaşırma. Şaşıp kalma. Hayran olma.
 • Susuz olma.

temaşa eden / temâşâ eden

 • Hayranlıkla seyreden.

tevellüh

 • (Çoğulu: Tevellühât) (Veleh. den) Şaşakalma. Şaşırıp sersemleşme.
 • Hayran etme.
 • Kadını çocuğunden ayırma.

teyh

 • (Teyhâ) Şaşkınlık.
 • Hayran olmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

vezaif-i acibe / vezâif-i acibe

 • Hayrette bırakan vazifeler, hayranlık veren işler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR