LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayr kelimesini içeren 121 kelime bulundu...

alam-ı firak / âlâm-ı firak / آلَامِ فِرَاقْ

 • Ayrılık elemleri, acıları.
 • Ayrılık acıları.

alettafsil / alettafsîl / على التفصيل

 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

anded

 • Ayrılık, firak.

bila-tefrik / bilâ-tefrik

 • Ayrım yapmaksızın.

bittafsil / bittafsîl / بالتفصيل

 • Ayrıntılı olarak, uzun uzadıya. (Arapça)

cihet-i infikak / cihet-i infikâk

 • Ayrılma, çözülme yönü.

cüda / cüdâ / جدا / جُدَا

 • Ayrılık. Ayrılmış. (Farsça)
 • Ayrılık, ayrılmış.
 • Ayrı, ayrılmış.
 • Ayrı. (Farsça)
 • Cüda kalmak: Ayrı düşmek, uzak kalmak. (Farsça)
 • Ayrı, ayrılmış.

cüdayi / cüdâyî / جدایى

 • Ayrılık. (Farsça)

dug

 • Ayran. (Farsça)

duğ / dûğ / دوغ

 • Ayran. (Farsça)

elfirak

 • Ayrılma, ayrılık sözü.

fark / فرق

 • Ayrılık, başkalık.
 • Ayrıcalık, ayrılık. (Arapça)

feri / ferî

 • Ayrıntılarla ilgili.

feriyye

 • Ayrıntılar.

fırak

 • Ayrılık.

firak / firâk / فراق / فِرَاقْ

 • Ayrılık. Ayrılmak. Hicran.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık.

firaz

 • Ayrılmak.

firkat / فرقت / فِرْقَتْ

 • Ayrılık.
 • Ayrılık.
 • Ayrılık. (Arapça)
 • Ayrılık.

firkatli

 • Ayrılık dolu.

fisal / fisâl

 • Ayrılmışlar.

fitne

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

füruat / fürûat

 • Ayrıntılar.

fuzaz

 • Ayrılmış ve dağılmış nesne.

gayr-ı mütecezzi / gayr-ı mütecezzî

 • Ayrılamayan, bölünemeyen.

gayriyet

 • Ayrılık. Gayrılık.

hanin / hanîn

 • Ayrılık acısıyla inleme.

har-ı firkat / hâr-ı firkat

 • Ayrılık acısı.

hecr / هجر

 • Ayrılık. (Arapça)

hicr / هجر

 • Ayrılık. (Arapça)

hicran / hicrân

 • Ayrılık, ayrılık acısı.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hırkat

 • Ayrılık ateşi.

hususa

 • Ayrıca, hususen, başkaca.

ifraz / ifrâz

 • Ayrılma, akma, salgı.

iftirak / iftirâk / افتراق

 • Ayrılma.
 • Ayrılma.
 • Ayrılık. (Arapça)

iftirakat

 • Ayrılıklar. İftiraklar. Parçalanmalar.

ihtilaf

 • Ayrılma, ayrışma, çözülme.

ihtilaf u tefrika / ihtilâf u tefrika

 • Ayrılık ve anlaşmazlık.

ihtilafat / ihtilâfât

 • Ayrılıklar, anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar.

imtiyaz / imtiyâz / اِمْتِيَازْ

 • Ayrıcalık, ayırd edici özellik.
 • Ayrıcalık.
 • Ayrıcalıklı olma.

imtiyazat / imtiyazât

 • Ayrıcalıklar.
 • Ayrıcalıklar.

imtiyazlı

 • Ayrıcalıklı.

infikak / infikâk / انفكاک

 • Ayrılma.
 • Ayrılma, ayrışma.
 • Ayrılış. (Arapça)

infisal / infisâl / انفصال

 • Ayrılma.
 • Ayrılma.
 • Ayrılma. (Arapça)

inhilal / inhilâl

 • Ayrışma, dağılma.

ırk

 • Ayrı soyda olan, ayrı dilde konuşan değişik kültüre sâhip, şeklî özellikleri bulunan insan topluluğu, millet.

istikra / istikrâ

 • Ayrı ayrı olaylardan genel bir hüküm çıkarma.

istimaze

 • Ayrılma, ayrı durma, açıkta bulunma.

istisna / istisnâ

 • Ayrılık, kural dışı.

itizal / îtizâl

 • Ayrılma, sapma.

jerfbin / jerfbîn / ژرف بين

 • Ayrıntılı düşünen, dikkatli. (Farsça)

kabil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kàbil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

lazım-ı gayr-ı müfarık / lâzım-ı gayr-ı müfarık

 • Ayrılması mümkün olmayan, terki câiz olmayan, ziyade gerekli, çok lüzumlu.

lüzum-u gayr-i münfek

 • Ayrılmazlık.

mahsusen

 • Ayrıca, bile bile, mahsus olarak.

mazire / mazîre

 • Ayran.

mazra

 • Ayran. Bir nevi yemek.

medar-ı imtiyaz / medâr-ı imtiyâz / مَدَارِ اِمْتِيَازْ

 • Ayrıcalıklı olma sebebi.

mehcur / mehcûr

 • Ayrılmış.

müban

 • Ayrılmış ve kesilmiş.

mübayenet / mübâyenet

 • Ayrılık, uymazlık, tutmazlık.

mufarakat

 • Ayrılık, ayrılmak.

müfarakat

 • Ayrılmalar.

mufarakat eden

 • Ayrılan.

mufarakat ederken

 • Ayrılırken.

mufasala

 • Ayrılma.

müfasale

 • Ayrılışmak.

mufassal / مُفَصَّلْ

 • Ayrıntılı.
 • Ayrıntılı.
 • Ayrıntılı olan.

mufassalan / مفصلا

 • Ayrıntılı biçimde.
 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

mufassalen / مُفَصَّلاً

 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak.

müfredat

 • Ayrıntılar, parçalar.

müfreze

 • Ayrılmış, ordudan ayrılmış birkaç müfreze.

munfasıl

 • Ayrılan, ayrılıp gelen.
 • Ayrılmış.

münfasıl

 • Ayrılmış.
 • Ayrılmış.

munfasıl / منفصل

 • Ayrı. (Arapça)

munfasılan

 • Ayrı ayrı olarak. Ayrılmış olarak. Munfasıl tarzda.

münfekk

 • Ayrılan.

müstefrez

 • Ayrılmış, tefrik edilmiş.

müstesna / müstesnâ / مُسْتَثْنَا

 • Ayrı tutulan.

mütefarık / mütefârık

 • Ayrı ayrı.
 • Ayrı ayrı.

mütefarik

 • Ayrı ayrı. Bir birinden farklı olan.

müteferrik / مُتَفَرِّقْ

 • Ayrı ayrı, parça parça.
 • Ayrı ayrı.

müteferrikan

 • Ayrı ayrı; parça parça.
 • Ayrı ayrı bir hâlde.

mütemayiz

 • Ayrı, seçkin.

ref-i imtiyaz

 • Ayrımcılığın, kayırmacılığın kaldırılması.

şak

 • Ayrılma, bölünme.

şeb-i firkat

 • Ayrılık gecesi, firkat karanlığı. (Farsça)
 • Ayrılık gecesi.

şeb-i hicran

 • Ayrılıkla geçirilen gece. Hicran gecesi.

sebeb-i iftirak

 • Ayrılık sebebi, bölünüp parçalanma nedeni.

sebeb-i ihtilaf / sebeb-i ihtilâf

 • Ayrılığa sebep.

şeref-i imtiyaz

 • Ayrıcalıklı, yüksek şeref.

şikak / şikâk

 • Ayrılık, parçalanma.
 • Ayrılma, bölünme.

tafsil / تفصيل

 • Ayrıntılı açıklama. (Arapça)

tafsil etmek

 • Ayrıntılı olarak açıklamak.

tafsilat / tafsilât

 • Ayrıntılar.

tafsilatlı / tafsilâtlı

 • Ayrıntılı. (Arapça - Türkçe)
 • Ayrıntılı.

tafsilen / tafsîlen / تفصيلا

 • Ayrıntılı olarak.
 • Ayrıntılı olarak, genişçe.
 • Ayrıntılı olarak. (Arapça)

tafsili / tafsilî

 • Ayrıntılı, geniş açıklamalı.
 • Ayrıntılı.

tahallül

 • Ayrışma.

tahlil / tahlîl / تحليل / تَحْل۪يلْ

 • Ayrıştırma, çözümleme, analiz. (Arapça)
 • Tahlil etmek: Değerlendirme yapmak, analiz yapmak. (Arapça)
 • Ayrıştırma.

tasavvu'

 • Ayrılmak, perâkende olmak.

tecezzi / tecezzî

 • Ayrışma, ufalanma.

teellüm-ü firak

 • Ayrılık acısı.

tefasil / tefâsîl / تفاصيل

 • Ayrıntılar. (Arapça)

teferru'at / teferru'ât / تفرعات

 • Ayrıntılar. (Arapça)

teferruat / teferruât / تَفَرُّعَاتْ

 • Ayrıntılar.
 • Ayrıntılar.
 • Ayrıntılar.

tefrii / tefriî

 • Ayrıntılamakla ilgili.

tefrika / تَفْرِقَه / tefrîka / تَفْر۪يقَه

 • Ayrılık, bölünme.
 • Ayrılık, dizi yazı.
 • Ayrılma, dağılma, anlaşmazlık.
 • Ayrılık, anlaşmazlık.

temayüz / temâyüz / تَمَايُزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

temayüz eden

 • Ayrıcalıklı olan, ayrılan.

temeyyüz / تَمَيُّزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

teşekkiyat-ı firak / teşekkiyât-ı firâk

 • Ayrılıktan gelen şikayetler.

tezayül

 • Ayrılmak.

tezerruk

 • Ayrılmak, dağılmak.

vaveyla-yı firak / vâveylâ-yı firak / vâveylâ-yı firâk / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.
 • Ayrılık feryâdı.

vaveylay-ı firak / vâveylây-ı firak / وَاوَيْلَايِ فِرَاقْ

 • Ayrılık feryadı.

veda / vedâ / وداع

 • Ayrılık.
 • Ayrılış, ayrılma. (Arapça)

yare-i hicran / yâre-i hicran

 • Ayrılık yarası.

yegan yegan / yegân yegân

 • Ayrı ayrı. Birer birer. (Farsça)

zelzele-i firak / زَلْزَلَۀِ فِرَاقْ

 • Ayrılık sarsıntısı.
 • Ayrılık sarsıntısı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın