LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ayaklı ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

acibe-i hilkat

 • Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi)

ahtapot

 • Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. (Fransızca)
 • Canlı yengece benzeyen bir çıban. (Fransızca)

ahu-pay

 • Ceylan ayaklı. Çevik, atik. (Farsça)
 • Altı köşeli, nakışlı ev ve köşk. (Farsça)

akifan

 • Uzun ayaklı karınca.
 • Araptan bir kabile adı.

bahayim / bahâyim / بهایم

 • (Tekili: Behaim) (Behime) Suriye'de bir sıradağ ismi.
 • Canavarlar.
 • Dört ayaklı hayvanlar.
 • Dört ayaklı hayvanlar. (Arapça)

basarık

 • Çulha tezgâhının ayaklığı.
 • Piyano ayaklığı gibi çifte ayaklık.

behaim

 • Dört ayaklı hayvanlar.
 • Suriye'de bir sıradağ.

behim

 • (Behime) Dört ayaklı hayvan.

behime-i en'am

 • Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.

çarpa / çârpâ / چارپا

 • Eşek, deve, koyun v.s. gibi dört ayaklı hayvanlar. (Farsça)
 • Dört ayaklı. (Farsça)

çehar-pa / çehâr-pâ

 • Dört ayaklı hayvan. (Farsça)

cevca'

 • Uzun ayaklı adam.

dü-pa

 • İki ayaklı.

ercel

 • Büyük ayaklı kişi.
 • Ayakları siğilli olan at.

habhab

 • Takunye.
 • Canbaz ayaklığı.

hacevca'

 • Uzun ayaklı adam.
 • Uzun adam.

hafif necaset / hafif necâset

 • Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli (idrarı) ve eti yenmeyen kuşların pisliği.

hezarpa

 • Çok ayaklı, bin ayaklı. (Farsça)
 • Kırkayak. (Farsça)

ıskaça

 • Gemi direğinin ayaklığı.

istiare-i musarraha

 • (Açık istiare) Teşbihin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilen ile yapılan istiare.Meselâ: Büyük âlimlere; ayaklı kütüphane veya yaşlı kimselere hayatının son baharında denilmesi gibi.

istikdam

 • Önde bulunma, öne geçme.
 • Çok ayaklı olma. Ayaklarının adedi fazla olma.

kaide

 • Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık.
 • Dip taraf.
 • Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus.
 • Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri.
 • Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın.
 • Esas, temel.
 • Usul, nizam, kural.
 • Taban.
 • Ayaklık.
 • Yaprakların köke birleştiği yer.

kararet

 • Kısa ayaklı ve çirkin yüzlü bir cins koyun.
 • Düz yuvarlak yer.

kariye

 • (Çoğulu: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş.
 • Süngü demirinin keskin yeri.
 • Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.

mikdam

 • (Çoğulu: Makadim) Çok ayaklı.
 • Kıdemli.
 • Çok çabalayıp uğraşan. Fazlaca gayret sarfedip ikdâm eden.

miş'al

 • (Çoğulu: Meşâıl) Köylülerin deriden yaptıkları ayaklı küp.

müstakdim

 • (Kıdem. den) İleride ve önde bulunan. İstikdam eden.
 • (Kadem. den) Çok ayaklı olan.

neam

 • "Evet, olur" mânâsında cevap edâtıdır.
 • Pek iyi, âferin mânâlarında tasdik ve tahsin kelimesidir.
 • At, deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvana da denir.

nu'man

 • (Tekili: Niam) Dört ayaklı hayvanlar.
 • Kan.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin adı.
 • Şakayık-ı nu'man denen bir lâle çiçeği.

pencpay

 • Beş ayaklı. Yengeç. (Farsça)

rikbe

 • (Çoğulu: Rikeb-Rekebât) Diz. (Diz, insanın ayaklarında olur; dört ayaklının ön ayaklarında olur.)

se-pa

 • Üç ayaklı. Sehpâ. (Farsça)

sehba

 • Üç ayaklı küçük masa.
 • İdama mahkûm olanların idam edildiği üç ayaklı âlet.

şeş-pa

 • Altı ayaklı. (Farsça)

şirdah

 • Büyük ayaklı.

süm

 • Dört ayaklı hayvanların tırnağı. (Farsça)

şütürpa / şütürpâ

 • Deve ayaklı. (Farsça)
 • Kekik otu. (Farsça)

teneşir

 • Serîr; ölünün yıkandığı masa şeklindeki dört ayaklı uzun tahta zemin.

ucruf

 • (Çoğulu: Acârif) Uzun ayaklı karınca.

üstur

 • At, katır davar gibi dört ayaklı hayvan. (Farsça)

yekpa

 • Tek ayaklı. Topal. (Farsça)

yengeç

 • Çok ayaklı ve yan yan yürüyen, başının iki tarafında iki kıskacı olan deniz veya durgun sularda yaşayan bir küçük hayvan. (Türkçe)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR