LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te avut ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

arnavut

 • (Rumca ve Arnavutçadan) Balkan yarımadasının batı tarafında oturan bir kavimdir. Osmanlı devrinde, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilâyetleridir. Şimdi müstakil bir devlet olup, Türkçede Arnavutluk şeklinde söylenir.

balkanlar

 • (Balkan Yarımadası) Yugoslavya'nın büyük kısmı ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan yarımada.

becbece

 • Çocuk avutmak için yapılan tuhaf hareketler, gürültü.

besa

 • (Arnavutça) Arnavut yemini.
 • Kan güden hasımlar arasında yeminle akdolunan anlaşma.

davudvari / dâvûdvârî

 • Davut alehisselâm gibi.

dil-ara / dil-ârâ

 • Gönül avutan, gönül süsleyen.

dil-asa / dil-âsâ

 • Gönlü rahatlandıran, avutan. (Farsça)

fazl

 • Âlimlere yakışır olgunluk.
 • İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet.
 • Artmak.
 • Artık, (bunun zıddı naks'tır). Bir şeyden bakiye kalmak.

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

hadaik-ı hassa / hadaik-ı hâssa

 • Saray bahçeleri. Bunlar biri saray içinde, diğeri saray dışında olmak üzere iki kısımdı. Saray içindeki bahçe ve bostan işleriyle meşgul olanlara "Has Bahçe Bostancıları"; saray dışındakilere ise "Hassa Bostancıları" denilirdi. Saray dışı bahçe ve bostanların bazıları şunlardı: Kadıköy bağı, Davut P

hati / hatî

 • Fakir kavutu.

isla'

 • Teselli verme, avutma.

işporta

 • (Arnavutça) Seyyar satıcı tezgahı.
 • Yayvan yemiş sepeti.

istimale

 • Avutmak. Meylettirmek. Cezbettirmek.
 • Gönül almak. Çok mal sahibi olmak.

micdah

 • (Çoğulu: Mecâdih) Kavut karıştırdıkları ağaç.
 • Menazil-i Kamerden bir yıldız.

mü'si / mü'sî

 • Kederli kimseyi avutan, gamlı kimseye teselli veren.

pılaçka

 • (Arnavutça) Tar: Muharebede ve yağmada alınan eşya, çapul.

şaklaban

 • Şen şatır, hoppa. Avutucu, aldatıcı. Güldürücü, soytarı.

sevik

 • (Çoğulu: Esvika-Sevik) Kavut adı verilen kavrulmuş un. Kavut satıcısına "sevvâk" denir.

sıhtit

 • Katı, şiddetli, şedid.
 • Çok yükselen toz.
 • Katıksız kavut denilen kavrulmuş un.

sükte

 • Çocukları avutup susturmada kullanılan şey.

te'siye

 • Teselli verme, avutma.

teessi

 • Sabır gösterme. Teselli bulup sabretme. Avutma.

tehdin

 • Çocuğu güzel sözlerle susturup avutma. Yalandan yüze gülüp medhetme.
 • Teskin etmek.

teselli / tesellî / تسلى

 • Avunma, avutma.
 • Avutma. (Arapça)
 • Tesellî vermek: Avutmak. (Arapça)

teselli vermek

 • Avutmak, acısını dindirmek.

teselli-amiz / teselli-âmiz

 • Teselli verici, avutucu, avundurucu.

teselli-pezir

 • Avutulabilir, avundurulabilir. (Farsça)

teselli-yab / teselli-yâb

 • Avunan, avutulan, teselli bulan. (Farsça)

tesellikar / tesellîkâr / تسلى كار

 • Avutan, teselli veren. (Arapça - Farsça)

tesliye

 • Avutma, teselli etme.

tesliyet

 • Avutma, teselli verme.

tesliyet-bahş

 • Avutucu, teselli verici. (Farsça)

tesliyet-kar / tesliyet-kâr

 • Avutucu, teselli verici. (Farsça)