LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te atesi ifadesini içeren 71 kelime bulundu...

acz-i zati / acz-i zâtî

 • Varlığın öz niteliği olan âcizlik (ateşin öz niteliği olan sıcaklık gibi).

aposteriori

 • Fels: Tecrübe sonunda meydana gelen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ ateşin yakıcı olduğunu denedikten sonra anlarız. Bu bilgi, aposteriori bir bilgidir.

ateş-i hecr

 • Firak ateşi, ayrılık acısı.

ateş-i seyyal-i memat / ateş-i seyyâl-i memat

 • Ölümün akışkan (akıcı) ateşi.

bevh

 • Kızgınlık ve hiddetin geçmesi.
 • Ateşin sönmesi.

bürhan-ı limmi / bürhan-ı limmî

 • Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.

cemr-ül gada

 • Ateşi çok devam eden ağacın ateşinin koru.

cin

 • Ateşin alev kısmından yaratılan, her şekle girebilen; evlenme, yeme-içme, çoğalmaları bulunan ve gözle görülmeyen varlıklar. Fârisî dilinde cine peri denir.

darm

 • Şiddetli açlık. Oburluk.
 • Ateşin yakması.

dıram

 • Ateşin alevlenmesi.
 • Ateşin alevi.
 • Odun parçası, tahta parçası (tezcek ateş tutuşup alevlenir.)

duhan-ı ateş

 • Ateşin dumanı.

fitne-i diniye narı / fitne-i diniye nârı

 • Dine sokulan fitnenin ateşi.

gada

 • (Tekili: Gazâ) (Gadat) Dağ armudu ağaçları. Dikenli ağaçlar.
 • Ateşi uzun müddet devam eden seksek ağacı.

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

hararet-i garize / hararet-i garîze

 • Normal vücut ateşi, ısısı.

harika-i sevda / hârika-i sevdâ

 • Aşk ateşi.

hebv

 • Ateşin sönmesi.

hirbiz

 • (Çoğulu: Harâbize) Mecusilerin ateşinin hizmetkârı.

hırkat

 • Ayrılık ateşi.

hübüvv

 • Ateşin sönmesi.

hufut

 • Sâkin olmak. Ateşin sönmesi.
 • Sesin kesilmesi.

hümud

 • Elbisenin eskimesi.
 • Ateşin sönmesi.

ibaha

 • Ateşi söndürme.

ifsam

 • Hastanın ateşinin düşmesi.
 • Kesilip bitme, tükenme.
 • Yağmurdan sonra hava açılma.

ihba'

 • Örtmek, saklamak, gizlemek.
 • Ateşi basıp söndürmek.

ıhmad

 • Ateşi söndürmek.

ihmad

 • Ateşin alevini söndürmek.
 • Ateşin alevini söndürme.

ilm-ül-yakin / ilm-ül-yakîn

 • Eserden müessire yol bulmak. İşi görüp yapanı tanımak, bilmek. Dumanı görüp, orada ateşin olduğunu anlamak böyledir.

inhimad

 • Ateşi sönmeyip alevi geçme.

intifa / intifâ / انطفا

 • Ateşin sönmesi. (Arapça)

isnam

 • Ateşin alevi büyüme.
 • Duman ve toz havaya çıkma.

istikad

 • Yakma, ateşi tutuşturma.

ızram

 • Ateşi tutuşturma, ateşi alevlendirme.

kebv

 • Davarın, başını vücuduna sürçmesi.
 • Çakmak çöngelip ateşi çıkmaz olmak.
 • Görmek.
 • Kabın içindekini dökmek.
 • Ateşi kül bürüyüp örtmek.

keyd

 • Tuzak. Kötülük, hile.
 • Men'etmek.
 • Kusmak.
 • Çakmağın tezce ateşi çıkmayıp geçmek.
 • Cenk etmek, dövüşmek.
 • Karganın ötmesi.

körük

 • Ateşi havalandırmak için yapılmış bir âlet.
 • Hava ile çalışan bazı çalgıların hava vermeğe mahsus kısmı.

laic

 • (Çoğulu: Levaic) Kalbini aşk ateşi saran kimse.

lazım-ı zati / lâzım-ı zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

leheb

 • Ateşin alevlenmesi. Ateş alevi. Havaya yükselen toz.

leheb-ün nar / leheb-ün nâr

 • Ateşin alevi.

leheban

 • Ateşin alevlenmesi.

levaic

 • (Tekili: Lâice) Kalbleri aşk ateşiyle yananlar.

limmi / limmî

 • Eser sahibinden eserlerine götüren delil, ateşin dumana delil olması gibi.

lisan-ün-nar / lisan-ün-nâr

 • Ateşin alevi, ateşin parıltısı.

lühab

 • Ateş alevlenmek.
 • Işıklanmak, şule vermek.
 • Ateşi yakıp tutuşturmak.

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

mesair

 • (Tekili: Mis'ar) Ateşi karıştırmağa yarıyan demirler.

mü'sade

 • (İsad. dan ism-i mef'uldür) "Asadet-ül bab" denir ki; kapıyı kapadım, sımsıkı kilitledim demektir. Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanması ateşin şiddetini icab edeceğinden, Cehennemde azabların şiddet ve ebediyetinden kinayedir.

muhmid

 • Ateşin alevini bastıran.

nar-ı aşk / nâr-ı aşk

 • Aşk ateşi.

nar-ı hayat / nâr-ı hayat / نَارِ حَيَاتْ

 • Hayat ateşi (vücûd ısısı).

nar-ı hayati / nâr-ı hayatî

 • Hayat ateşi.

sa'r

 • Ateşin alevlenmesi.

saika

 • Yıldırım. Ölüm, mevt.
 • Nüzul ateşi.
 • Semadan gelen şiddetli ses.
 • Mühlik ve azab.
 • Bulutları sevke vazifeli melek.

sekub

 • (Sekabe) Ateşin alevlenmesi.
 • Yıldızın parlaması.
 • Işıklı, ışık veren.
 • Parlamak.

şiddet-i ateş

 • Ateşin şiddetliliği.

süar

 • Ateşin harareti.
 • Çok acıkmak.

suliyy

 • Ateşin yanması.

tabii lüzum-u zati / tabiî lüzum-u zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Ateşin tabiî lüzum-u zâtîsi sıcaklıktır." denilebilir. Ancak gerçek lüzum-u zâtî Cenâb-ı Hakkın sıfatlarında vardır.

taf'

 • Ateşin sönmesi.

tahammüd

 • Ateşin sönmeğe yüz tutması.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

tes'ir

 • (Sa'r. dan) Ateşi yakıp alevlendirme.
 • Kıymet ve değer koyma. Narh koyma.

tevris

 • Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak.
 • Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek.

tufu'

 • Ateşin sönmesi.

vakd

 • (Vakdân) Ateşin yanması, tutuşması.

vehecan

 • Ateşin alevlenmesi.
 • Işıklandırmak, ziya vermek.

vehic

 • Ateşin sıcaklığı.

zatiye / zâtiye

 • Bizzat var olan öz nitelik; sıcaklığın, ateşin kendi zâtında var olması gibi.

zeka / zekâ

 • Çabuk anlama ve bilme kabiliyyeti. Fehim ve idrakte çabuk olma.
 • Ateşin alevlenmesi.
 • Güzel koku alma.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR