LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te astro ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

ahterbin / ahterbîn / اختربين

 • Astrolog, yıldızbilimci. (Farsça)

alat-ı rasadiyye / âlât-ı rasadiyye

 • Meteoroloji ve astronomi araştırmalarında kullanılan âlet ve cihazlar.

almanak

 • Kitab biçiminde bir çeşit takvimdir. Senenin bölümlerinden başka bayram, yıldönümü gibi muayyen günleri gösterir; ayrıca astronomi, meteoroloji, istatistik bilgiler de verir. (Fransızca)

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

astronomi

 • yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz

astronot

 • yun. Feza yolculuğu yapan vasıtaları kullanan kişi. (Amerikada ve batıda astronot; Rusyada ve komünist ülkelerde kozmonot tâbiri kullanılmaktadır.)

feleki / felekî

 • (Felekiyye) Feleğe mensub. Felekle ilgili.
 • Astronomik.

felekiyat / felekiyât / فَلَكِيَاتْ

 • Astronomi ilmi.

felekiyyat / felekiyyât / فلكيات

 • Göklerin ilmi. (Kozmoğrafya, Astronomi)
 • Gök ve heyet ilmine ait şeyler, astronomik.
 • Astronomi. (Arapça)

felekiyyun

 • Gök ilmi ile uğraşanlar. (Astronomlar, Kozmoğrafyacılar)

hey'et / هيئت

 • Şekil. Suret. Görünüş.
 • Birlik teşkil eden şahısların mecmuu.
 • Gök ve yıldız ilmi. Astronomi.
 • Duruş, vaziyet, keyfiyet. Tabiat ve cibilliyet. Bir şeyin cibilli vaziyeti.
 • Ekip. (Arapça)
 • Dış görünüş. (Arapça)
 • Kurul. (Arapça)
 • Topluluk. (Arapça)
 • Astronomi. (Arapça)

hey'etşinas / hey'etşinâs / هيئت شناس

 • Astronomi bilgini. Sema ve ecramın ahvâline vâkıf olan. (Farsça)
 • Astronom. (Arapça - Farsça)

ilm-i hey'et

 • Gökler ve yıldızlar ilmi. Astronomi.
 • Astronomi ilmi.
 • Astronomi ilmi.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

kaziye-i felekiye

 • Gök ilmi hükmüne göre; astronomi ilminin hükmü.

kozmoğrafya / قُوزْمُوغْرَافْيَه

 • Astronomi, gök bilimi.
 • Astronomi.

müneccim / منجم

 • Astrolog, yıldızların konum ve hareketlerinden mânâ çıkaran.
 • Yıldız falına bakan, astroloji ile uğraşan.
 • Yıldızların hareketlerini gözetleyerek geleceğe dâir haber verdiğini iddiâ eden, yıldız falına bakan kimse. Astrolog.
 • İlm-i nücûm yâni astronomi ilmiyle uğraşan kimse. Astronom.
 • Yıldızbilimci, astrolog. (Arapça)

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan; astronomide yedi burç boyunca uzanan hafif beyazlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın