LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te arkasi ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

afs

 • Hapsetmek.
 • Deve sürmek.
 • Arkasına ayağıyla vurmak.

ağıt

 • Mersiye. Ölen kimse için söylenen ve onu öven ve üzüntüyü anlatan şiir. Ölen için ağlama. (Müslümanlıkta ölenin arkasından aşırı ağlayıp dövünme iyi değildir.)

akab

 • Topuk. Ökçe.
 • Bir şeyin hemen arkası.
 • Bir şeyin gerisinde olan zaman veya mekan.

akabinde

 • Arkasından, hemen arkadan. Hemen ardından.

akib / akîb / âkib

 • Bir şeyin ardından gelen, arkası sıra giden.
 • Bir şeyin ardından gelen. Arkası sıra giden.
 • Kendisinden sonra peygamber gelmeyen Hz. Hâtem-ül Enbiyâ Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (A.S.M.)
 • Bir diğerinin arkasından gelen.

akibinde / akîbinde

 • Sonrasında, arkasında.

alettevali / alettevâli

 • Arkası kesilmeksizin, arka arkaya.

anik

 • Ense, boynun arkası.

azm-i ku'bere

 • Tıb: Kolumuzun ön tarafında bulunan önkol kemiği. (Önkol kemiğinin arkasında dirsek kemiği bulunur).

bezha'

 • Göğsü dışarı çıkıp arkası içeri giren kadın.

celenza

 • Arkası üstüne yatıp ayaklarını kaldıran kişi.

cemaat

 • Topluluk, imam arkasında namaz kılan topluluk.

cıvata

 • Arkası iri başlı ve ucu somun geçmek üzere yivli vida. Başlıca potrelleri, demir ve tahtaları birbirine bağlamaya yarar.

dedikodu

 • Bir müslümanın veya zımmînin (İslâm devletinin idâresi altında bulunan müslüman olmayan vatandaşın) ayıbını, onu kötülemek için arkasından söylemek.

deka'

 • (Çoğulu: Dükk-Dükük-Dekâvât) Hörgücü arkasına düşmüş dişi deve.
 • Kaygan yer.

der-akab

 • Hemen, derhâl, çabuk, arkasından, akabinde. (Farsça)

dübr

 • (Dübür) Kıç, mak'ad, süfre.
 • Bir işin nihayeti, sonu.
 • Bir şeyin arkası, gerisi.

duhas

 • Denizlerde çok olan büyük bir canavar. (Arkasıyla, boğulan kimselere yardım edip kurtarır, "dülfin" de derler.)

dümdar / dümdâr

 • Ordunun arkasındaki kuvvet.
 • Ordunun arkasında giden gurup.

efrez

 • Arkası kambur gibi olan (adam.)

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

envah

 • (Tekili: Nevh) Nevhler, ölmüş olan bir kişinin arkasından ağlayan kadınlar, matem tutan hanımlar, ağıt yakanlar.

ferse

 • İnsanın boynunda ve arkasında olan ve gittikçe zaaf verip boynunu ve belini eğip, helâk eden yel.

gibet / gîbet

 • Bir kimsenin, yüzüne karşı söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, arkasından, bulunmadığı yerde söylemek, hareketiyle göstermek veya îmâ etmek. Dedi-kodu.

gıyab

 • Görünmemek. Göz önünde olmamak.
 • Hazırda bulunmamak.
 • Bilinmeyen şeyler.
 • Arka. Arkasından.

gıyabi / gıyabî

 • Kendi hazır olmadığı halde, arkasından olarak.
 • Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik.

gıybet

 • Kaybolma.
 • Aleyhinde bulunma, arkasından söyleme, çekiştirme dedikodu yapma.

half-ı imam / half-ı imâm

 • İmâmın ardı, arkası.

hatba'

 • Arkasında siyah çizgiler olan dişi eşek. (Müz: Ahtab)

hidb

 • Arkası yumru kimse, kambur.

hidbar

 • (Çoğulu: Hadâbir) Zayıflığından arkasında eti kurumuş deve.

ihkab

 • Arkası kesilme.

iktıfa

 • Arkasından gitme, ardına düşme, takib.

ıktifa'

 • (Kafa. dan) Arkasından gitme, izinden gitme.

inhiraf

 • Doğru yoldan sapma.
 • Dönme.
 • Bozulma. Değişme.
 • Kırıklık.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman o harfde, dil ucuna veya dil arkasına doğru bir meyli bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri Lâm ve Ra harfleridir. Bunlara Münharif denir.

inkıta'

 • Tükenme. Kesilme. Arkası gelmeme.

iris

 • yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKÂ' : Geciktirme.
 • İftira etme.

ittiba'

 • Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.

ittifakıyet-i avra / ittifakıyet-i avrâ

 • Tek gözü kör olan ittifak, beraberlik; arkasında hükmeden İlâhî kudret görülmediği için sadece maddî güce sahip olduğu sanılan birlik ve beraberlik.

jaketatay

 • Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlakça kesilmiş olan resmi ceket. (Fransızca)

ka'r

 • Karnı yemekten dolmak.
 • Arkası yağlı olmak.

ka'sa

 • Devamlı olarak yerinde sabit olan kadın.
 • Arkası içerisine girdiğinden arkasını yere koyamayan kadın.

kafadar

 • Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. (Farsça)
 • Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş. (Farsça)

kariye

 • (Çoğulu: Kavâri) Uzun burunlu, kısa ayaklı, arkası yeşil bir kuş.
 • Süngü demirinin keskin yeri.
 • Kılıcın ve ona benzer şeylerin keskin yeri.

katar

 • Birbiri arkasına dizilmiş hayvan sürüsü.
 • Bir lokomotifin sürüklediği vagonların tamamı. Tren.

katube

 • Arkasında semeri olan deve.

kes'

 • El veya ayak ile bir nesnenin arkasına vurmak.
 • İttibâ etmek, tâbi olmak.
 • Yemen'de bir kabile adı.

kıbb

 • Kişinin arkasında yumrulanan kemik.

kindare

 • Arkasında deve hörgücü gibi, hörgücü olan bir cins balık.

kül'a

 • Devenin arkasında olur bir hastalık.
 • Koyun sürüsü.

kurtan

 • At'ın arkasına vurdukları keçe.

kuule

 • Ayağının arkasıyla yerden toprak saçmak.

livaz

 • Sığınma, iltica etme.
 • Birbirinin arkasına gizlenme.

lümeze

 • Bir kimsenin arkasından ayıplarını söyliyen. Gıybet eden.

ma-vera

 • Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar.

mabadı var / mâbadı var

 • Devam edecek, sürecek, arkası var. (Arapça - Türkçe)

mahmul

 • Yüklenilmiş. Hamlolunmuş. Bir şey arkasına yüklenmiş olan. Üzerine alınmış.
 • Gr: Bir cümlede fâile yükletilen işi, oluşu veya hâli gösteren fiil.
 • Man: Müsned, haber. "İnsan nâtık" cümlesinde "İnsan" mevzu, "nâtık" mahmuldur.

matem / mâtem

 • Ölünün arkasından ağlama; yas tutma.

mavera / mâverâ

 • Perde arkası.

mavera-i şevahik-i cibal / mâverâ-i şevâhik-i cibal

 • Yüksek dağların arkasında.

maverasında / mâverâsında

 • Arkasında, arka plânında, ötesinde.

me'cuc / me'cûc

 • Çok eski zamanlarda, bir duvar arkasında bırakılmış, kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundan gelecek olan kötü bir millet. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır.

medar-ı gıybet / medâr-ı gıybet

 • Başkalarının arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmaya, çekiştirmeye sebep olan.

mektuf

 • İki eli arkasına bağlanmış olan.

mendub

 • Yapılması beğenilen iş. Şeriatın yasak etmediği veya emretmediği iş olmakla beraber yapılmasında sevab ve mendubiyet olan amel. Müstehab.
 • İyilikleri anlatılarak arkasından gözyaşı döküp ağlanan ölü.
 • İyilikleri sayılarak arkasından ağlanan ölü.
 • Şeriatçe yapılıp yapılmamasında bir sakınca olmayan ama uygun görülen işler.

meters

 • Harpte, korunmak gayesiyle yapılan toprak tümsek, siper. (Farsça)
 • Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç. (Farsça)

muakkibin / muakkibîn

 • Tâkipçiler, arkasından koşanlar, ardından gelenler.

mugayebe

 • Kaybolma.
 • Bir kimseyi arkasından zemmetme. Gıybet etme.

münkati'

 • Kesilen, kesik arkası gelmeyen, son bulan, süreksiz.

müntebiz

 • Safın arkasında yalnız duran kişi.

mürtedif

 • Arkasından giden, ardına düşen.
 • Hayvana binen kimsenin ardına binen.

müstedbir

 • (Dübr. den) Yüz çeviren, arkasını döndüren. İstidbâr eden.

mutataffil

 • Arkasından giden, uyan.
 • Parazit olan, tatafful eden.

müteakıb

 • Sıra ile, birbiri arkasından gelen.

müteakiben / müteâkiben

 • Hemen arkasından, peşi sıra, daha sonra.

mütekaıs

 • Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.

mütelahik

 • (Lühuk. dan) Biribirinin arkasından gelen. Birbirine katılan.

mütetabi-ul vürud

 • Ardı arkası kesilmiyen.

mütevari

 • (Verâ. dan) Gizli, saklı. Bir şeyin arkasına veya altına çekilerek saklanan.

nakir

 • Bir insanın hem cins ve aslı.
 • Gayet fakir.
 • Bir nevi kara sinek.
 • Ağzı dar olan küçük kab.
 • Hurma çekirdeğinin arkasındaki beyaz çukur.
 • Kıymetsiz şey.

nek'

 • Dizine ayağın arkasıyla vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.

nevaciz

 • (Tekili: Nâciz) Azı dişlerinin arkasındaki altlı üstlü bulunan dişler.

obüs

 • Ask: Dikey veya dalıcı atış yapabilen, oldukça kısa namlulu top. Obüsler Milâdi 16. asırda icad olunmuştur. Bir mânianın arkasında bulunan ve bu sebeple doğruca görülemeyen düşman mevzilerinin yüksek münhanilerle aşırılmak suretiyle endaht yapmak maksadıyla icad edilmiştir.

perdenişin

 • Perde arkasında oturan. (Farsça)
 • Mc: Namuslu, temiz. (Farsça)

pes-i divar / pes-i divâr

 • Duvarın arkası.

pes-i perde

 • Perde arkası.

pesperde

 • Perde arkası, gizli iş. (Farsça)

pey-a-pey

 • Birbiri ardınca, birbirinin arkasından. (Farsça)
 • Azar azar, tedricen, peyderpey. (Farsça)

rahla' / rahlâ'

 • Arkası beyaz, diğer yerleri siyah olan dişi koyun.
 • Yalnız arkası kara olan deve.

recaze

 • Mahfeden küçüktür ve deve arkasına vurup üzerine binerler.

rehak

 • Gaşyetmek, sarıp bürünmek. Bir adamın arkasından yaklaşıp çatmak.
 • Haramlara ve menhiyata dalıp, hep onunla uğraşmak.

secdeteyn

 • Birbiri arkası yapılan iki secde.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

şeffaf

 • Saydam, bakıldığı zaman arkasındaki cisim görülen.

semhac

 • Arkası uzun olan at ve eşek.

seth

 • Bir kimsenin arkasına vurmak.

setih

 • Arkası üstüne yatmış.
 • Dağarcık.
 • Büyük tulum.

silka'

 • Arkası üstüne yatmak.

siper

 • Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. (Farsça)
 • Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. (Farsça)
 • Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. (Farsça)
 • Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan (Farsça)
 • Arkasında saklanılan şey; sığınak, dayanak.

sisa'

 • (Çoğulu: Seyâsi) Davar arkası.
 • Omuz başı.

siyakat

 • Binek hayvanını arkasından sürme.

sülam

 • El arkası.

sured

 • (Çoğulu: Surdân) Göçgen adı verilen küçük kuş.
 • Davar arkasında yanırdan olan beyazlık.

tabi / tâbi

 • Birinin arkasından giden, ona uyan, boyun eğen.

tabi'

 • Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 • Gr: Kendinden evvelki kelimeye göre hareke alan.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmüş olanları, ashabını görüp, onlardan hadis dinlemiş olan.

tali '

 • Doğan. Tulu' eden.
 • Kısmet, kader, baht.
 • Nişangâhın arkasına düşen ok.
 • Yeni hilâl.

tasfif

 • (Çoğulu: Tasfifât) (Saff. dan) Sıralama, saf saf dizme.
 • Sağ elinin ayasını sol elinin arkasına vurmak.

teb'an

 • Bir şeyin arkasından gitmek ve ona tabi olmak.

tedebbür

 • Bir şeyin sonunu düşünmek, tefekkür etmek. Müdebbir olmak, tedbirli olmak.
 • Arkasını dönmek.

tedmic

 • Bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme.
 • Arkasını eğmek.

tefakkud / تفقد

 • Arkasını arayıp sorma. (Arapça)

telahuk

 • Birbirine katılmak. Birbiri arkasından gelip birleşmek.

terdifen

 • Arkasından yürüterek. Katarak.

tezahür

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.

tezriye

 • Savurmak.
 • Koyunun yününü kırkıp arkasında bir miktarını bırakmak.
 • Zelil etmek, kepâze yapmak.

tilavet

 • Okumak. Takib etmek, arkasına düşmek.
 • Okumak.
 • Takip etmek, arkasına düşmek izlemek.

tufye

 • Mukul ağacının yaprağı. Yılanın arkasındaki hatta teşbih edilir.

ümmet

 • Cemaat, kavim, taife.
 • Bir hâkim milletin ashabından olan hey'et-i içtimaiye.
 • Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Bir peygamberin Hakka davet ettiği cemaat.
 • Bir dille konuşan millet.
 • Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat.

üslem

 • El arkasında hınsırla pınsır arasındaki damar.

vera-i cebel

 • Dağın arkası.

vera-i perde / verâ-i perde

 • Perde arkası.
 • Perde arkası, perdenin gerisi.

yevm-i ahir / yevm-i âhir

 • Âhiret günü. Îmân edilmesi lâzım olan altı şeyden beşincisi. Arkasından gece gelmeyen gün. Bu zamânın başlangıcı insanın öldüğü gündür.

zahri / zahrî

 • (Zahriyye) Arkaya âit, arka ile alâkalı.
 • Bir kâğıdın arkasına yazılan yazı, şerh.

zecc

 • Süngünün arkasıyla vurmak.
 • Atmak.
 • Deve kuşunun yelmesi.

zela'

 • Ayağın altında ve üstünde; elin ise arkasında olan yarık.

zeria

 • (Çoğulu: Zerâi) Vesile.
 • Yol.
 • Geçit.
 • Avcının, arkasında gizlendiği deve.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın