LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ark kelimesini içeren 76 kelime bulundu...

akab-rev

 • Arkadan gelen. Peşe düşmüş, arkaya takılmış. (Farsça)

akabinde

 • Arkasından, hemen arkadan. Hemen ardından.

akran

 • Arkadaşlar, denkler.

alettevali / alettevâli

 • Arkası kesilmeksizin, arka arkaya.

atikiyyat / atîkiyyât / عتيقيات

 • Arkeoloji. (Arapça)

bektaş / bektâş

 • Arkadaş.

bilah / bilâh

 • Arkaları büyük olan kadınlar.

celenza

 • Arkası üstüne yatıp ayaklarını kaldıran kişi.

celis / celîs / جليس

 • Arkadaş. (Arapça)

cena'

 • Arka yumruluğu. Kamburluk.

cıvata

 • Arkası iri başlı ve ucu somun geçmek üzere yivli vida. Başlıca potrelleri, demir ve tahtaları birbirine bağlamaya yarar.

dem-saz

 • Arkadaş, refik, hem-dem, dost. Sırdaş. (Farsça)

dena'

 • Arkanın yumru olması, kamburluk.

dostane / dostâne

 • Arkadaşça.

efrez

 • Arkası kambur gibi olan (adam.)

erciye

 • Arkaya, sonraya bırakılan şey.

eshab / eshâb

 • Arkadaşlar. Sâhib kelimesinin çoğuludur.
 • Peygamber efendimizi görüp îmân eden ve mü'min olarak vefât eden mübârek kimseler.
 • Bir âlimin talebeleri.

gevar

 • Ark. Bahçeleri sulamak için çayırdan ufak bir arkla alının kol. (Türkçe)

gıyabi / gıyabî

 • Arkasından olarak. Kendi hazır olmadığı halde arkasından. Gayba âit. Gayba mensup ve müteallik.

gıyabımda

 • Arkamdan; benim hazır ve mevcut bulunmadığım durumda.

gıybet

 • Arkadan çekiştirmek. Hazır olmayan birisinin aleyhine konuşmak. Birisinin gıyabında hoşuna gitmeyen bir şeyi söylemek.
 • Arkadan çekiştirmek; hazır olmayan birisinin aleyhinde hoşlanmayacağı şekilde konuşmak.

hadbe

 • Arka yumruluğu, kamburluk.

halefen

 • Arkadan gelerek.

half

 • Arka.
 • Arka.

halfi / halfî

 • Arka, ard ile alâkalı olan.

hatba'

 • Arkasında siyah çizgiler olan dişi eşek. (Müz: Ahtab)

hem-nefes

 • Arkadaş, musâhib. (Farsça)

hem-ser

 • Arkadaş, Karı kocadan her biri. (Farsça)

hemdem / همدم

 • Arkadaş, yakın dost, sohbet arkadaşı. (Farsça)

hempa / hempâ / همپا

 • Arkadaş, kafadar. (Farsça)

hidb

 • Arkası yumru kimse, kambur.

huzre

 • Arka zahmeti.

ihkab

 • Arkası kesilme.

ihvaniyat

 • Arkadaşlar, eş dost mektubları.

iktıfa

 • Arkasından gitme, ardına düşme, takib.

istilka'

 • Arka üstü yatarak uyuma.

jaketatay

 • Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlakça kesilmiş olan resmi ceket. (Fransızca)

kafile-i rüfeka

 • Arkadaşlar topluluğu.

kare / kâre

 • Arka yükü.

katube

 • Arkasında semeri olan deve.

kindare

 • Arkasında deve hörgücü gibi, hörgücü olan bir cins balık.

maverasında / mâverâsında

 • Arkasında, arka plânında, ötesinde.

müsahib / müsâhib

 • Arkadaş.

müsennede

 • Arka yastığı, arkaya dayanılacak yer.

müsnede

 • Arka yastığı. Arkaya dayadıkları nesne.

müstelki / müstelkî

 • Arka üstü yatan veya uyuyan.

müteakıben

 • Arka arkaya, ardı sıra, peşinden. Sonra.

müterafık / müterâfık

 • Arkadaşlık eden.

müzaheret / müzâheret / مُظَاهَرَتْ

 • Arka çıkma.

nüfz

 • Arka ve kürek eti.

pes / پس

 • Arka, geri, öyle ise.
 • Arka. (Farsça)

pes ü piş

 • Arka ve ön.

peyderpey

 • Arka arkaya, ardı sıra.

püşter

 • Arka, sırt. (Farsça)

refakat / refâkat / رَفَاقَتْ

 • Arkadaşlık, beraberlik.
 • Arkadaşlık.
 • Arkadaşlık.

refik / رفيق / refîk / رَفِيقْ

 • Arkadaş, eş.
 • Arkadaş, yoldaş. (Arapça)
 • Arkadaş.

refika / refîka / رَف۪يقَه

 • Arkadaş, hanım.

rüfeka / rüfekâ / رفقا

 • Arkadaşlar. (Arapça)

sahfe

 • Arka derisine yapışan yağ.

sahibu bil-cenb

 • Arkadaş. Refik.

semhac

 • Arkası uzun olan at ve eşek.

silka'

 • Arkası üstüne yatmak.

siper

 • Arkasında saklanılan şey; sığınak, dayanak.

teakub / teâkub

 • Arka arkaya gelme, takip etme.

teakubi / teâkubî

 • Arka arkaya gelme, sırayla birbirini takip etme şeklinde.

tefakkud / تفقد

 • Arkasını arayıp sorma. (Arapça)

temalü'

 • Arkadaş olmak.

terdifen

 • Arkasından yürüterek. Katarak.

terfik

 • Arkadaş etme, arkadaş olmasını sağlama.
 • Arkadaş etme.

tezahhür

 • Arkalanmak.

vefik

 • Arkadaş. Kafa dengi. Aynı fikirde olan. Uygun.
 • Arkadaş, uygun.

vera / verâ

 • Arka taraf.

yaran / yârân

 • Arkadaşlar, dostlar.

zahar

 • Arka ağrısı.

zahir / zahîr / ظَه۪يرْ

 • Arka çıkan.

zahr

 • Arka, sırt.