LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te arez ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

bi-garez / bî-garez

 • Garezsiz. (Farsça)
 • Taraf tutmıyan, tarafsız. (Farsça)

garez

 • Kayıştan yapılan üzengi.
 • Ağaç üzengi.

harez

 • (Çoğulu: Ehrâz) Çocukların oynadıkları ceviz.

hareze

 • (Çoğulu: Harez-Harezât) Boncuk.

harezm

 • (Bak: HARZEM)

kanun-u mübareze

 • Karşılıklı mücadele, çatışma kanunu.

marez / mârez

 • Sergi.

meydan-ı mübareze

 • Savaş meydanı.

mubareze

 • (Bak: Mübâreze)

mübareze / mübâreze / مبارزه / مُبَارَزَه

 • Cenk, kavga, uğraşma.
 • Sözle çekiştirme. Kavga. Cidal. Döğüşmek.
 • Mücadele, karşı karşıya gelme.
 • Çarpışma, dövüşme.
 • Uğraşı, mücadele. (Arapça)
 • Savaş. (Arapça)
 • Mübareze etmek: Mücadele etmek. (Arapça)
 • Mübaşeret olunmak: Girişilmek, işe başlanmak. (Arapça)
 • Çarpışma.
 • Meydana çıkma.

mübareze etmek

 • Karşı koymak, çarpışmak.

mübareze-i hamiyet

 • Din, millet, vatan gibi değerleri korumak için gayretle verilen mücadele.

mübareze-i hayat

 • Hayat mücâdelesi.

mübareze-i küfür ve iman

 • İman ve küfür mücadelesi.

mübareze-i maneviye / mübareze-i mâneviye

 • Mânevî mücadele ve çatışma.

mübareze-i ulviye

 • Yüce mücadele.

mübarezekarane / mübarezekârâne / mübârezekârâne

 • Karşı koyarcasına.
 • Çarpışarak, dövüşerek.

mücareze

 • Saçma ve iyi olmıyan sözlerle lâtife yapma.

müfareze

 • Bir şeyden kesilip ayrılma.

muhareze

 • Saklamak.

müşareze

 • Çekişme, geçimsizlik, huysuzluk.