REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ardınca ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

ale-l-ittisal

 • Birbiri ardınca, peş peşe, aralarında fâsıla olmadan.

alettevali

 • Arası kesilmeksizin, birbiri ardınca, arka arkaya.

at'ata

 • Birbiri ardınca çağırmak.
 • Kavga etmek.

bek'

 • Birbiri ardınca şiddetle vurmak.
 • Karşılayıp istikbâl etmek.

evşal

 • (Tekili: Veşl) Damla damla akan su.
 • Birbiri ardınca katar gibi peşpeşe gelen kimseler.

firbar

 • Ululuk, azamet.
 • Ardınca gelicilik, peşinden gelmek.

fütun

 • İmtihan ve tecrübe etmek.
 • Birbiri ardınca mihnete ve şiddete düşmek.

gafk

 • Hücum etmek, vurmak.
 • Birbiri ardınca cima etmek.

gırar

 • Devenin sütünün azalması.
 • Az uyku.
 • Miktar.
 • Cihet, Misâl.
 • Yol.
 • Birbiri ardınca olmak.
 • Her nesnenin kenarı.
 • Büyük kıl çuval.

habz

 • Ekmek pişirmek.
 • Ekmek vermek.
 • Sözü birbiri ardınca söyleyip yürümek.
 • Devenin ayağını yere vurması.

hafş

 • Celbetmek, çekmek.
 • Yeri kazıp oymak.
 • Birbiri ardınca tez tez gelmek.

hebt

 • Birbiri ardınca vurmak.

hetit / hetît

 • Birbiri ardınca tez tez gitmek.

hezb

 • (Çoğulu: Hizâb-Ehazıb) Yağmur damlası birbiri ardınca damlamak.

husum

 • (Tekili: Hasim) Uğursuzluk.
 • İdman. Birbiri ardınca devam üzere olmak.
 • Bir şeyi kökünden kesip dağlayanlar.
 • Fırtına.

ıda'

 • Bir şeyi birbiri ardınca yapmak.

istital

 • Gözyaşları inci gibi dökülme.
 • Birbiri ardınca çıkma. Birbirinin peşinden çıkma.

kaakı'

 • Birbiri ardınca meydana gelen gök gürlemesi.

kıdve

 • İlimde ileri olup kendisine uyulan. Kendine itimad edilip ardınca gidilecek olan.

kırnas

 • Doğan kuşunun, avının ardınca gitmesi.

kıyafet

 • Bir şeyin dış görünüşü, zâhiri.
 • Bir kimsenin giydiklerinin bütünü.
 • Heyet, şekil, suret.
 • Feraset.
 • Bir kimsenin ardınca olmak.

math

 • El ile vurmak.
 • Yalamak.
 • Birbiri ardınca sulamak.

mitres

 • Kapı ardınca koydukları ağaç.

mukayefe

 • Firâset etmek.
 • Bir kimsenin ardınca gitmek.

mülaveze

 • Birbiri ardınca gizlenmek.
 • Birbirine sığınmak.

müteradif

 • Birbirine bağlı, tâbi olan. Birbirinin ardınca giden.
 • Gr: Yazılışı ayrı, fakat mânası aynı olan kelime.

mütesakıt

 • Birbiri ardınca dökülüp düşen.

mütetabi'

 • (Teba'. dan) Birbiri ardınca gelen.

mütetabian

 • Birbiri ardınca. Birbirinin peşinden.

mütetali

 • Birbiri ardınca olup giden.

mütevali / mütevâli

 • (Velâ. dan) Aralık vermeden devam eden, tevâli eden. Birbiri ardınca sıra ile olan.
 • Birbiri ardınca giden, ard arda gelen, takip eden.

müvalat / müvâlât

 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

pey-a-pey

 • Birbiri ardınca, birbirinin arkasından. (Farsça)
 • Azar azar, tedricen, peyderpey. (Farsça)

pey-der-pey

 • Birbiri ardınca. Yavaş yavaş, azar azar. (Farsça)

ra'c

 • Şimşeklerin birbiri ardınca şakımaları.

redif

 • Arkadan gelen, birisinin ardından giden.
 • Birbiri ardınca zuhur etmek.
 • Terhis olup ihtiyata geçen asker.
 • Edb: Beytin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime.

safha

 • Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri.
 • Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
 • Kısım.
 • Bir şeyin düz yüzü.
 • El ayası.
 • Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri.
 • Yazılmış ve yazılabilir sahife.

setl

 • Birbiri ardınca bir bir çıkmak.

takfiye

 • Kafiye yapmak.
 • Bir kimsenin ardınca olmak.

teakub

 • Birbiri ardınca olmak, peşinde olmak.
 • Bir nesneyi sonradan çoğaltmak.

tehafüt

 • Düşürmek, düşmek.
 • Birbirinin üstüne atılmak. Birbirinin ardınca olmak.

tela

 • (Tülüv. den) Ondan sonra geldi, ardınca gitti (mânasında fiil).

tesakut

 • Birbiri ardınca düşmek. Birbirini düşürmek. Düşüşmek.

teşeyyu'

 • Şiilik taslamak. Şii olma.
 • Vedalaşmak.
 • Ardınca ve peşinden gitmek.

tetra

 • Birbiri ardınca olmak. Birbirinin peşinden gelmek.

tevali

 • Uzayıp gitmek, devam etmek. Birbiri ardınca sıra ile gelmek. Sürmek.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak.
 • Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 • Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.

tiba'

 • Birbiri ardınca olmak. Peşpeşe bulunmak.

tülüv

 • Tilâvet.
 • Bir kimseye uyup ardınca gitmek.

tuyur

 • Birbiri ardınca iade etmek, peşpeşe geri çevirmek. Tekrarlamak.

velf

 • (Velif-Vilâf) Tez tez yelmek. Birbiri ardınca olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın