LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te anlasilmaz ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

acaib ve garaib / acâib ve garâib

 • Anlaşılmaz ve tuhaf.

acaib-i dekaik / acâib-i dekâik

 • Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar.

aglak

 • (Tekili: Galak) Kilitler.
 • Kapalı, anlaşılmaz şeyler.

akmi / akmî

 • Yıpranmış, eskimiş.
 • Anlaşılmaz.

gamız

 • Anlaşılmaz, anlaşılması güç.
 • Kapalı ve karışık söz.
 • Çukur yer.
 • Zayıf kişi.

gayr-i kabil-i fehm / gayr-i kâbil-i fehm / غير قابل فهم

 • Anlaşılmaz.

haşv-i müfsid

 • Edb: İbarede yalnız kalabalık etmekle kalmayıp mânâyı da anlaşılmaz hale getiren söz.

ığlak

 • Anlaşılmaz olma, muğlak olma.

iglak

 • Karıştırmak. Kapamak. Muğlak yapmak. Anlaşılmaz hâle koymak.
 • Zorla iş yaptırmak.
 • Edb: Sözü karışık ve anlaşılmaz surette söyleme.

iğlak

 • Kapalılık, anlaşılmazlık.

iglakat

 • (Tekili: İglak) Muğlak yapmalar.
 • Karışık ve anlaşılmaz sözler.

layu'kal / lâyu'kal

 • Anlaşılmaz, akıl ermez. Akıl ile idrak olunmaz.

layüfhem / lâyüfhem

 • Anlaşılmaz. Fehmedilmez.

mu'amma / mu'ammâ

 • Gizli, örtülü, anlaşılmaz veya anlaşılması güç şey.
 • Edebiyâtta bir ad sorulacak şekilde düzenlenmiş manzûm bilmece.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

muamma

 • (Amâ. dan) Anlaşılmaz iş. Karışık şey. Bilinmeyen hâl.
 • Bilmece, anlaşılmaz ve karışık iş.

mübhemiyet

 • Belirsizlik, anlaşılmazlık.

muglak

 • (Galak. den) Kapalı, kilitli.
 • Anlaşılmaz, çapraşık söz.

muğlakiyyet

 • Muğlak olma hali. Anlaşılmazlık.

müşevveş

 • Karmakarışık, anlaşılmaz, düzensiz.

müşevviş

 • Karıştıran, anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz hâle koyan.

müteşevviş

 • (Teşevvüş. den) Karışık, karmakarışık, anlaşılmaz, içinden çıkılmaz.

na-mefhum

 • Anlamsız, mânasız, anlaşılmaz. (Farsça)

namefhum / nâmefhûm / نامفهوم

 • Anlaşılmaz. (Farsça - Arapça)

rumuz-u şathiyat / rumûz-u şathiyât / رُمُوزُ شَطْحِيَاتْ

 • Evliyanın bazı garib ve anlaşılmaz sözlerindeki ince işaretler.

sahik

 • Uzak.
 • Müretteb olan söz.
 • Hemen anlaşılmaz derece.
 • Çok karışık ve anlaşılmaz söz.

ta'kid

 • Edb: İbareyi veya cümleyi anlaşılmaz şekle koyma.
 • Düğümlenme, düğümleme.

taakkud

 • (Ukde. den) Bağlanma. Düğümlenme. Anlaşılmaz hâle gelme.

tagamgum

 • Anlaşılmaz söz.

tebelbül-ü elsine

 • Dillerin karmakarışık olup anlaşılmaz hale gelmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın