LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te anita ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

arş-ı marifet-i rabbaniye / arş-ı marifet-i rabbâniye

 • Rabbimizi tanıtan bilgi arşı, tahtı.

ayat-ı rabbaniye / âyât-ı rabbâniye

 • Rabbânî âyetler; Allah'ı gösteren ve tanıtan deliller.

ayine-i marifet / âyine-i marifet

 • Marifet aynası; san'atçısını (Allah'ı) tanıtan ayna.

bülten

 • Halka bilgi veren, özet olarak yazılmış resmi yazı. (Fransızca)
 • Bir müessesenin, kurumun faaliyetlerini tanıtan ve belli zaman aralıklarıyla yayınlanan mevkute. (Fransızca)

dellal-ı kur'an / dellâl-ı kur'ân

 • Kur'ân'ı ilân eden, tanıtan, ona hizmet eden.

harfi nazar / harfî nazar

 • Varlıklara bizzat kendisini değil de san'atkârını, ustasını, sahibini tanıtan mânasıyla bakma.

hazret-i dellal-ı kur'an / hazret-i dellâl-ı kur'ân

 • Kur'ân'ı ilân eden, tanıtan, hizmet eden.

irfan mektebi

 • İrfan okulu; Cenâb-ı Hakkı tanıtan, bildiren, hak ve hakikate ulaştıracak bilgiyi ders veren okul.

ittisafkarane / ittisafkârâne

 • Güzel bir şekilde niteleyen ve tanıtan.

kitab-ı marifet

 • Allah'ı tanıtan kitap.

kitab-ı zikir ve marifet

 • Zikir ve Allah'ı tanıtan kitap.

mana-yı harfi / mânâ-yı harfî

 • Harf mânâsı; birşeyin kendisini değil de san'atkârını, ustasını, sahibini bildirip tanıtan mânâsı.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • Bir şeyin sahibine değil de, bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan mânâsı.

muarrif

 • Târif edici. Anlatıcı. İzah edip bildirici. Tanıtan. Tercüman.

mu‘arrif / معرف

 • Tanıtan, sunan, bildiren. (Arapça)
 • Hayır sahiplerinin adlarını okuyan müezzin. (Arapça)

peygamber

 • (Peyamber) Allah'tan haber getiren. Allah'ı, âhireti, zararlı ve faydalı şeyleri tanıtan. Nebi. (Farsça)

takriz / takrîz / تَقْر۪يضْ

 • Bir eseri tanıtan ve öven yazı.

tarifename / târifename

 • Bir şeyin bütün özelliklerini tanıtan yazı.

vassaf

 • Özellikleri tanıtan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın