LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te amelle ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

a'mal / â'mâl / a'mâl / اعمال / اَعْمَالْ

 • (Tekili: Amel) Ameller. İşler. Yapılan hayırlar.
 • Ameller, işler.
 • İşler, ameller, davranışlar. (Arapça)
 • Davranışlar, ameller. (Arapça)
 • Ameller.

a'mal-i bedeniye / a'mâl-i bedeniye

 • Bedenle yapılan ameller; namaz gibi.

a'mal-i beşeriye / a'mâl-i beşeriye

 • İnsanların amelleri, iş ve hareketleri.

a'mal-i hasene / a'mâl-i hasene

 • Güzel amel. Sevablı ve hayırlı ameller.

a'mal-i kabiha / a'mâl-i kabîha

 • Çirkin ameller, işler.

a'mal-i kalbi / a'mâl-i kalbî

 • Kalble yapılan ameller, kalbe ait işler; iman etmek gibi.

a'mal-i maliye / a'mâl-i mâliye

 • Mal ile yapılan ameller; zekat gibi.

a'mal-i mükellefin / a'mâl-i mükellefîn / اَعْمَالِ مُكَلَّف۪ينْ

 • Dini emirleri yerine getirmekle yükümlü olanların amelleri, işleri.
 • İbâdetle yükümlü olanların amelleri.

a'mal-i saliha / a'mâl-i sâliha / اَعْمَالِ صَالِحَه

 • Sâlih ameller.

a'mal-i uhreviye / a'mâl-i uhreviye

 • Âhirete ait ameller, işler, fiiller.

amal / âmal

 • Ameller, işler.

amal-i batıla / âmâl-i bâtıla

 • Doğru olmayan, imana uymayan ameller, davranışlar.

ameli / amelî

 • Amelle ilgili, eylemsel.

ameliyat / ameliyât

 • Ameller, işler, bir tedavi biçimi.

ameliyyat

 • Ameller. işler.
 • Bir bilginin iş olarak tatbiki.
 • Tıb: Operatörlük. Cerrahlık.

asar ve a'mal alemi / âsâr ve a'mâl âlemi

 • Eserler ve ameller âlemi, dünyası.

ashab-ı yemin / ashâb-ı yemin

 • Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah'a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur'an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanl

bakiyat-ı salihat / bâkiyât-ı sâlihât

 • İnd-i İlahîde ecr-i sâliha. Bâki olan sâlih ameller.
 • Elhamdülillah, Sübhanallah ve Allahuekber gibi kudsî kelâmlar.

berat gecesi

 • Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.

berr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). İhsân eden, iyilik eden, yâni her iyilik kendisinden olan, îmân edip, iyi ameller yapmayı nasîb edip, bunlara karşılık âhirette sevâb ve dünyâda sıhhat, kuvvet, mal, makam, evlâd ve yardımcı lar veren.
 • Îtikâdı doğru, amelleri i

cennet

 • İnananların dünyadaki güzel amellerine mükafaten sonsuza kadar kalacakları güzellikler âlemi.

defter-i a'mal / defter-i a'mâl / defter-i â'mâl / دَفْتَرِ اَعْمَالْ

 • İnsanların amellerinin iyilik veya, kötülüklerinin meleklerce kaydolunduğu manevî defter.
 • Amellerin kaydedildiği defter.
 • Amellerin (yazıldığı) defter.

ef'al / ef'âl

 • (Tekili: Fiil) Fiiller, işler, ameller.

ef'al-i hasene / ef'âl-i hasene

 • İyi ve güzel ameller, fiiller, işler.

ef'al-i seyyie / ef'âl-i seyyie

 • Kötü ve çirkin ameller, fiiller ve işler.

fazilet-i a'mal / fazilet-i a'mâl

 • Amellerdeki fazilet, üstünlük.

fevahiş

 • (Tekili: Fâhiş) Fâhiş işler. Bozuk işler. Kötü ve haram olan işler, ameller.

fezail-i a'mal / fezâil-i a'mâl

 • Amellerin faziletleri, üstünlükleri.

hakka / hâkka

 • Kıyamet günü.
 • Âfet. Devamlı musibet. (Herkesin ve her kavmin amellerini isbat ve izhar eylediğinden kıyamet gününe bu isim verilmiştir)

haram

 • Helâl olmayan, İslâmiyetçe ve dince nehyedilen şeyler ve ameller. Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler. Helâlin zıddı olan şey.

hasenat

 • Güzellikler. İyi ameller. İyilikler.

haşirdeki mizan

 • Haşir meydanındaki amelleri tartan terazi; insanın öldükten sonra âhirette diriltilerek Allah'ın huzurunda toplanmasının ardından günah ve sevapların tartılacağı İlâhî terazi.

hatair

 • (Tekili: Hatire) Mühim işler, ehemmiyetli ve önemli ameller.

illiyyun

 • (Tekili: İlliyyîn) (Aliyyu) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü'minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir.

iştirak-i a'mal / iştirâk-i a'mâl / اِشْتِرَاكِ اَعْمَالِ

 • Amellerde ortak olma.

iştirak-i a'mal-i uhreviye / iştirâk-i a'mâl-i uhreviye / اِشْتِرَاكِ اَعْمَالِ اُخْرَوِيَه

 • Âhirete âit amellerde ortak olma.

katibin-i kiram / kâtibîn-i kiram

 • İnsanın yaptığı bütün amelleri yazan melekler.

libas-ı takva

 • Takva elbisesi. Sâlih ameller.

mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilafiye / mesail-i cüz'iye-i fer'iye-i hilâfiye

 • İhtilaf konusu olan, hakkında farklı görüş belirtilebilen cüz'î (bireylerle ilgili) ve fer'î (imanla ilgili olmayan, amellerle ilgili) meseleler.

mizan / mîzan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.
 • Terazi, ölçü âleti, tartı, ölçü.
 • Mahşerde amellerin tartılmasını yapacak olan şey.

mizan-ı azam / mizan-ı âzam

 • Mahşer günü amellerin ölçüldüğü büyük terazi.

mizan-ı ekber

 • Mahşer günü amellerin ölçüleceği büyük terazi.

mizan-ı haşir

 • Haşir terazisi, büyük hesap günü olan haşir meydanında amelleri tartan terazi.

muhasebe-i a'mal / muhasebe-i a'mâl

 • Amellerin değerlendirilmesi.

muhdar

 • (Muhzar) Hazırlanmış.
 • Amellerinin sâhifelerini müşâhede etmiş olarak.

mukadderat-ı hayatiye

 • Bütün canlıların hayatları müddetince geçirdikleri ve geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve amelleri gibi hususiyetleri.

mukit / mukît

 • Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi' etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren.

münciyyat / münciyyât

 • Felâketlerden kurtarıcı bilgiler; ibâdetler, iyi ameller.

muvazene-i a'mal / muvazene-i a'mâl

 • Yapılan işlerin, amellerin tartılıp hesaplanması.
 • Haşirde amellerin tartılıp hesabdelimesi.

neşvünema-i a'mal / neşvünemâ-i a'mâl

 • Amellerin yeşermesi, büyümesi.

ruz-i ceza / rûz-i cezâ

 • İnsanların diriltilip, hesâba çekilerek amellerinin karşılığının verileceği gün; mahşer günü, kıyâmet günü.

ruz-u ceza / rûz-u cezâ / رُوزِ جَزَا

 • Amellerin karşılıklarının verildiği gün.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Hayrı, sevabı dâimî olan sadaka. Sevabı öldükten sonra da devam eden hayırlı ameller. (Kur'an ve iman hizmeti gibi.)

sahaif-i a'mal / sahâif-i a'mâl

 • Amellerin yazıldığı sahifeler.

sahife-i amel

 • Amellerin yazıldığı sayfa.

salihat / sâlihât

 • İyilikler, dine uygun ameller.

şefi-i ruz-i ceza / şefî-i rûz-i cezâ

 • Herkesin yaptığı tüm amellerin karşılığını alacağı mahşer gününde, mü'minlere şefaat edecek olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

sevab-ı a'mal / sevab-ı a'mâl / sevâb-ı a'mâl / ثَوَابِ اَعْمَالْ

 • Amellerin sevabı, karşılığı.
 • Amellerin sevabı.

şiare

 • (Çoğulu: Şeâyir) Hac amelleri.
 • Hac nişanları. İbadet için alem kılınan her nesne.

siccin / siccîn

 • Şeytanların, kafirlerin (Allahü teâlâya ve Resûlullah efendimize inanmayanların) ve günahkâr mü'minlerin amellerini toplayan bir kitap; insanların ve cinlerin kötülerine mahsûs amel defterleri.
 • Şakîlerin, kötülerin ve azâb olunan rûhların bulunduğu yer.
 • Yerin altında veya Ceh

sünnet-i müekkede

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) çok az terk edip, çoğu zaman yaptığı ameller.

vahibü'l-a'mal ve'l-amal / vâhibü'l-a'mâl ve'l-âmâl

 • Amellerin ve emellerin karşılığını veren Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın