LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te amat ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

ahmed-i faruki / ahmed-i fârukî

 • (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: "Hakaik-i imaniyeden bir mes'elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim." Hem demiş ki: "Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imâniyenin vuzuh ve inkişâfı

azam

 • (Çoğulu: Azamât) Kin, husûmet, adâvet, garaz, fena niyet.
 • Öfke, hiddet.
 • Kıskançlık.

behme

 • (Çoğulu: Bühüm, bihâm; Cem'ul Cem: Bihâmât) Kuzu. Oğlak. Buzağı.
 • Keçi otu.

damad / dâmâd / داماد

 • Damat, güveyi. (Farsça)

devletlü utufetlü

 • Vezirlere, müşirlere, padişah damatlarına verilen ünvan.

ezame

 • (Çoğulu: Ezamât) Hışım ve gadap etmek. Kızmak, hiddetlenmek.

fassad / fassâd / فصاد

 • Hacamat yapan. (Arapça)

garamet

 • (Çoğulu: Garâmât) Diyet ve borç gibi şeyleri ödeme. Resim, vergi.

gulgul

 • Bağrışıp çağrışma. Şamata, gürültü. Velvele.
 • Ağız tarafı dar olan bir kabdan akan suyun çıkardığı ses.

hacamat / hacâmat / حجامت

 • Hacâmat bıçağı denilen bir âletle, vücûdun deriye yakın damarlarını keserek kan alma. Kan almaya fasd da denir.
 • Kan alma. (Arapça)
 • Hacamat yapmak: Kan almak. (Arapça)

hacamet / hacâmet / حجامت

 • (Hacamat) Tıb: Vücudun bir tarafından kan aldırmak.
 • Kan alma, hacamat. (Arapça)

haccam / haccâm / حجام

 • Hacamat eden, kan alan.
 • Hacamatçı. (Arapça)

halaluş

 • Kavga, döğüş, şamata, gürültü. (Farsça)

hariri / harîrî

 • Makamât adlı eseri yazan ünlü edibin ünvanı.

haten

 • (Çoğulu: Ahtân) Kadın tarafından olan kimseler. (Baba, kardeş ve emmi gibi)
 • Araplar, damat mânasına kullanırlar.

hateneyn

 • İki dâmât; Resûlullah efendimizin iki mübârek dâmâdı olan hazret-i Osman ile hazret-i Ali.

hatn

 • Damat.
 • Sünnet etme.

hengame / hengâme

 • Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata. (Farsça)

hilaş

 • Gürültü, kavga, patırtı, şamata. (Farsça)

huruş

 • Coşma. Gürültü. şamata. Telâş. (Farsça)

huruşan / hurûşân

 • Coşmalar, şamatalar.

hutun

 • (Hutunet) Evlenme, tezevvüc, teehhül.
 • Damatlık, damat olma.

i'lamat-ı şer'iye mümeyyizi

 • Şeyh-ül İslâm kapısındaki fetvahanenin üç kaleminden biri olan "İlâmat Odası"nın başındaki memurun ünvanı idi. Kadılar tarafından verilen ilâmları tetkik vazifesiyle mükellef olduğu için, bu memuriyete, ulemadan tanınmış olanlar tâyin edilirdi.

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

ıshar

 • (Sıhriyyet. den) Akrabalık, yakınlık, kurbiyet, sıhriyet. Damat olma. Damat edinme.
 • Ulaşmak.
 • Erimek.

kamtarir

 • (Bak: KAMATIR)

makame

 • (Çoğulu: Makamât) Meclis.
 • Topluluk, cemaat, cemiyet, kalabalık.
 • Nutuk tarzında söylenen sözler.

mehacim

 • (Tekili: Mihcem) Hacamat şişeleri.
 • Çekip emmeye yarayan âletler.

mendeb

 • Tehlike. Ölüm.
 • Gürültü ve şamata ile ağlama.

mihcem

 • (Çoğulu: Mehâcim) Hacamat şişesi.
 • Çekip emmeğe mahsus âlet.

muhasama

 • (Muhasamet) (Çoğulu: Muhâsamât) Muhalefet. İki taraf arasındaki düşmanlık. Birbiri ile çekişmek. Birbirine husumet etmek.

mütevelvil

 • İşi velveleye boğan. Gürültü ve şamata yapan.

nağme

 • (Çoğulu: Nağamât) Ahenk, güzel ses, âvaz, ezgi, teganni.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

neame

 • (Çoğulu: Neâm-Neamât) Deve kuşu.
 • Cemaat.
 • Gölgelik, gölgelenecek yer.

nevşe

 • Genç hükümdar. (Farsça)
 • Yeni damat. (Farsça)

ra'd

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

regzen / رگ زن

 • Hacamatçı. (Farsça)

şemate / şemâte / شماطه

 • Şamata. (Arapça)

şematet / şemâtet

 • Kuru gürültü. şamata.
 • Kuru gürültü, şamata.

sıhr

 • Damat yahut enişte.
 • Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık.

sılame

 • (Çoğulu: Sılâmât) Bölük, cemaat, topluluk, fırka.

şur

 • Tuzlu, kekremsi. (Farsça)
 • şamata, gürültü. (Farsça)

şur-engiz

 • Gürültü çıkaran, şamata yapan. (Farsça)

taaccüc

 • Şamata, gürültü, patırtı.

velvele

 • Gürültü, patırtı. Birbirine karışık bağrışmalar. Şamata.
 • Gürültü, patırtı, şamata.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın