LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te alfabe ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

a

 • 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.

acemi ve ecnebi huruf / acemî ve ecnebî huruf

 • Arap alfabesinin dışında kullanılan yabancı harfler.

alfabetik

 • Alfabe sırasına göre dizilmiş. (Fransızca)

ansiklopedi

 • yun. Bir sahadaki bilgileri veya bütün bilgileri sistemli veya alfabetik bir şekilde sıralayan eser.

arabi huruf / arabî huruf

 • Arap alfabesinin harfleri.

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.
 • Arap alfabesinin 21. harfi. Ebced hesabında sayı değeri 70'dir.

ç

 • Osmanlı alfabesinin yedinci harfi olup, ebced hesabında "cim" harfi gibi üç sayısının karşılıdır.

cüz' / جزء

 • Parça. (Arapça)
 • Medrese alfabe kitabı. (Arapça)

dad

 • Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir.
 • Ebced hesabında sekizyüz sayısına karşı gelir.

dal

 • Arap alfabesinin sekizinci harfi.

ebced / ابجد

 • Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir (Ebced), (Hevvez), (Hutti), (Kelemen),
 • Sayısal değer verilmiş arap alfabesi. (Arapça)

ecnebi ve acemi huruf / ecnebî ve acemî huruf

 • Arap alfabesinin dışında kullanılan Lâtin harfleri.

elif

 • Kur'ân alfabesinin ilk harfi.

elif-lam / elif-lâm

 • Arap alfabesinde yer alan iki harf ve kelimelerin başına konan bir takı.

elifba / elifbâ / الفبا

 • Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini gösteren harfler dizisi, Arap alfabesi.
 • Alfabe. (Arapça)

eski harf

 • Arap alfabesi.

fa

 • Osmanlıca alfabenin 23'üncü harfi olup ebcedî değeri 80'dir.

fihriste-i huruf

 • Alfabetik diziliş.

h / ه ح خ

 • Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi.
 • Ebced alfabesine göre sayısal değeri: 8.

ha

 • Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder.

harf

 • Ağızdan çıkan her bir sese âit verilen işaret. Alfabeyi meydana getiren şekilli çizgilerden herbiri.
 • Müstakil bir mânâya değil de başka harflerle birleşerek, başka muayyen ve müstakil çok mânaların ifadesi için kullanılan şekil. Başkasının mânalarını gösteren işaret.
 • Vecih, ü
 • Alfabenin kendi başına bir mânâsı olmayan her işareti.

hecai harfler / hecaî harfler

 • Alfabe harfleri.

 • Arabça alfabede dokuzuncu harftir. Ebced hesabına göre 600 sayısına işaret eder.

huruf-ı heca / huruf-ı hecâ

 • Alfabe harfleri.

huruf-i heca / hurûf-i heca

 • Alfabe harfleri.

huruf-u heca / huruf-u hecâ

 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.
 • Kelimelerdeki harflere ayrıca ses katan elif, vav, he, yâ harfleri.
 • Alfabe sırasına göre dizili harfler.

huruf-u hecaiye / huruf-u hecâiye

 • Alfabedeki harflerin hepsi.

huruf-u hecaiye-i kur'aniye / huruf-u hecâiye-i kur'âniye

 • Kur'ân alfabesindeki harflerin hepsi.

j

 • Osmanlı alfabesinin ondördüncü harfi olup, ebced hesabında "" harfi gibi, 7 sayısına tekabül eder.

k

 • Osmanlı alfabesinin yirmidördüncü harfi olan kaf ile, yirmibeşinci harfi olan kef harfini karşılar.

kaf-nun / kâf-nûn

 • Arap alfabesinde yer alan iki harften oluşan ve Allah'ın varlıkları dilediği şekilde yaratmasını ifade eden "kün", yani "ol" emri.

kur'an hattı / kur'ân hattı

 • Kur'ân'ın yazılı olduğu alfabe, Arap alfabesi.

lam / lâm

 • Kur'ân alfabesinde yirmialtıncı harf olup, ebcedi değeri otuzdur.
 • Arap alfabesinde yer alan bir harf.

mim

 • Kur'ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır.
 • Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir.
 • Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve "mâlum oldu, görüldü" makamında konulan bir harftir.<
 • Arap alfabesinin bir harfi.

mimsiz medeniyet

 • Vahşilik, denîlik. Alçaklık.
 • Medeni kelimesinin, Kur'ân alfabesine göre "mim" harfini kaldırırsak, denî kelimesi kalır. Buna binaen, "mimsiz medeniyyet" de denî, alçak ve zâlim yerinde kullanılmıştır.

musammet

 • (Sammet. den) Kof olmayan. İçi boş olmıyan şey.
 • Gr: Arap alfabesine "b, f, l, m, n, r" nin haricindeki bütün harfler.

nun

 • Arap alfabesinin yirmi beşinci harfi.
 • Kur'an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir.
 • Divid, kalem.
 • Kılıcın ağzı. Kılıç.
 • Çene çukuru.
 • Balık, semek.

p

 • Osmanlı alfabesinin üçüncü harfi olup, ebced hesâbında "b" harfi gibi iki sayısına tekabül eder.

ra

 • Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer.

 • Kur'an alfabesinin onuncu harfi olup, ebcedî değeri 200'dür.

sa'

 • Çiy, rutubet, şebnem.
 • Kur'an-ı Kerim alfabesindeki dördüncü harfin adı.

sad

 • Kur'an alfabesinin onyedinci harfi olup, ebcedî değeri 90'dır. Noktası olmadığından sâd-ı mühmele adı da verilir.
 • Arap alfabesinde 14. harf; Sad Sûresi.

se

 • Kur'an alfabesinin dördüncü harfidir. Ebced hesabında 500 sayısının karşılığıdır.

şın

 • Kur'an alfabesinin onüçüncü harfi olup, ebcedî değeri 300'dür.

ta / tâ

 • Kur'anın alfabesinde üçüncü harfin adıdır. Ebcedî değeri 400'dür.
 • Arap alfabesinden bir harf.

vav

 • Kur'an alfabesinde sondan üçüncü harftir. Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.

ya

 • Kur'ân alfabesindeki son harfin ismidir. Ebcedî değeri 10'dur. Hecâ harflerinin mahmuse kısmındandır. Şedide ile rihve arasında, ortadadır.

ye

 • Arap alfabesinde yer alan bir harf.

yeni harf

 • Latin alfabesi.

ze

 • Kur'an alfabesinde onbirinci harftir ve ebcedi kıymeti 7'dir.

 • Kur'an-ı Kerim alfabesinde onyedinci harftir. Ebcedî değeri: 900'dur.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR