LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te alevl ifadesini içeren 62 kelime bulundu...

alev-gir

 • Alevlenmiş. (Farsça)

alev-hiz

 • Parlayan, alevlenen. (Farsça)

alev-riz

 • Alevlenen, alev saçan. (Farsça)

dıram

 • Ateşin alevlenmesi.
 • Ateşin alevi.
 • Odun parçası, tahta parçası (tezcek ateş tutuşup alevlenir.)

hamie

 • Hararetli, çamurlu, volkanlı, alevli, dumanlı.

ihrab

 • Kavgayı kızıştırma, muharebeyi alevlendirme.

ihtiza

 • Ateş yakıp alevlendirme.

ilhab

 • Tutuşturma, alevlendirme.
 • İltihaplandırma, şişirip kızartma.

iltihab / iltihâb / التهاب

 • Alevlenmek. Yanmak.
 • Tıb: Bir uzuvda olan hararet, yanma. Cerahat toplanıp yaranın hararetlenmesi.
 • Alevlenme, tutuşma.
 • Alevlenme. (Arapça)
 • Yangı. (Arapça)

iltihab-ı ezhan / iltihâb-ı ezhân

 • Zihinlerin uyanıp alevlenmesi, tutuşması.

iltihabat

 • (Tekili: İltihab) İltihablar, alevlenmeler.

iltiya'

 • Heyecanlanmak, iç alevlenmesi.
 • İç sıkıntısı çekme, dertlenme.

inşial

 • Alevlenme, şulelenme.

iş'al

 • Şulelendirmek. Yaymak, alevlendirmek. Tutuşturmak. Parlatmak. Şiddetlendirmek.

iş'al-i nur-u hayat / iş'âl-i nur-u hayat

 • Hayat nurunu parlatmak, alevlendirmek.

işal / işâl

 • Alevlendirme.

iştial / iştiâl / اشتعال

 • Tutuşma. Parlama. Alevlenme.
 • Mc: Şiddetlenme.
 • Alevlenme, tutuşma.
 • Alevlenme.
 • Alevlenme, yalazlanma, parlama, tutuşma. (Arapça)

iştialat / iştialât

 • (Tekili: İştial) Parlamalar, alevlenmeler, yanmalar, tutuşmalar.
 • Mc: Şiddetlenmeler.

ızram

 • Ateşi tutuşturma, ateşi alevlendirme.

ıztıram

 • Saç ve sakala kır düşme.
 • Alevlenme.

leheb

 • Ateşin alevlenmesi. Ateş alevi. Havaya yükselen toz.

leheban

 • Ateşin alevlenmesi.

lühab

 • Ateş alevlenmek.
 • Işıklanmak, şule vermek.
 • Ateşi yakıp tutuşturmak.

melhub

 • (Lehb. den) Alevli, alevlenmiş.

meşale / meşâle

 • Ucu alevli değnek.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

mültehib

 • (Lehb. den) Alevlenmiş, tutuşmuş.
 • İltihablı, kızarmış, şişmiş.

mültehif

 • Alevli.
 • Mc: Çok üzgün ve kederli olan.

münşeil

 • (Şa'l. dan) Alevli. Parlıyan.

müştail / مشتعل

 • (Şa'l. den) Yanan, tutuşan, alevlenen.
 • Alevli. (Arapça)

müstevkid

 • Yakıp alevlendiren.
 • Yanıp alevlenmiş.

mütelazzi

 • Alevlenen, alev çıkaran.

mütelehhib

 • (Leheb. den) Alevlenen, alev çıkaran.

muztarım

 • Alevlenen, ıztıram eden.

nevair

 • (Tekili: Naire) Ateşler, alevler.

sa'r

 • Ateşin alevlenmesi.

sekub

 • (Sekabe) Ateşin alevlenmesi.
 • Yıldızın parlaması.
 • Işıklı, ışık veren.
 • Parlamak.

şu'le

 • Alev, ateş alevi. Alevlenmiş odun.

şu'ledar / şu'ledâr / شعله دار

 • Alevlenmiş, alevli. Işıklı. (Farsça)
 • Alevli, şuleli. (Arapça - Farsça)

şu'legir

 • Tutuşan, alevlenen, alev alan. (Farsça)

şu'lenüma / şu'lenümâ

 • Alev gösteren, alevli. (Farsça)

şu'leperver

 • Işıklandıran. Alevlendirici. (Farsça)

şu'lepuş

 • Alev içinde kalmış, alevle örtülü. (Farsça)

şu'lever / شعله ور

 • Alevli. (Arapça - Farsça)
 • Parlak, aydınlık. (Arapça - Farsça)

şual

 • (Tekili: şu'le) Alevler, şu'leler. Ateş alevleri.

şuledar / şûledâr

 • Alevli, ışıklı.
 • Alevli, ışıltılı.

talazzi

 • (Lazâ. dan) Alev çıkarma. Alevlenme.

talziye

 • (Lezâ. dan) Alevlendirme veya alevlendirilme.

te'cic

 • Tutuşturup alevlendirme.

teeccüc

 • Tutuşma, alevlenme.

telazzi

 • (Ateş) alevlenmek.

telehhüb

 • (Leheb. den) Alevlenme, tutuşma, alevlenip yanma.
 • İltihap.

telhib

 • (Çoğulu: Telbihât) (Leheb. den) Alevlendirme, tutuşturma.

teş'il

 • (Şu'l. den) Parlatma. Tutuşturma, alevlendirme.

tes'ir

 • (Sa'r. dan) Ateşi yakıp alevlendirme.
 • Kıymet ve değer koyma. Narh koyma.

tevris

 • Vâris kılmak, mirâs bırakmak. Malının faydasını birisine âid kılmak.
 • Ateşi yakmak, alevlendirmek için tahrik etmek.

vakad

 • Alevlenen ateş.

vehc

 • Alevli olmak. Alev ile yanmak. Parlamak.

vehecan

 • Ateşin alevlenmesi.
 • Işıklandırmak, ziya vermek.

vehhac

 • Parıl parıl. Pek şa'şaalı.
 • Çok alevli.

zebanekeş

 • Alevlenen, alevli. (Farsça)

zeka / zekâ

 • Çabuk anlama ve bilme kabiliyyeti. Fehim ve idrakte çabuk olma.
 • Ateşin alevlenmesi.
 • Güzel koku alma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın