REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aldatmak ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

dahal

 • Aldatmak, mekretmek.

de'l

 • Aldatmak.
 • Ahdi bozmak, sözü tutmamak.

de'v

 • Aldatmak, hud'a.

dehal

 • Aldatmak, mekir ve hile etmek.

dücac

 • Galebe ile çağrışmak.
 • İnlemek.
 • Aldatmak, kandırmak.

edv

 • Aldatmak, hud'a.

ezz

 • Depretmek ve koparmak.
 • Kandırmak, aldatmak.

fenn

 • Hüner. Mârifet.
 • San'at.
 • Tecrübe.
 • İlim.
 • Nevi, sınıf, çeşit, tabaka.
 • Türlü.
 • Fizik, kimya, biyoloji, matematik ilimlerinin umumi adı.
 • Tatbikat ve isbat ile meydana gelen ilim.
 • Birisini muamelede aldatmak.
 • Fend.
 • Borç

gabn

 • Aldatmak. Hud'a.
 • Noksan etmek, noksanlaştırmak.

gadr

 • Hâinlik, vefâsızlık, merhametsizlik. Muâmelede aldatmak.

garr

 • Aldatmak.
 • Hırsa düşmek.
 • Alnında dirhemden büyücek beyazlık bulunan at.

göz boyamak

 • Mc: Aldatmak, hileye düşürmek. (Türkçe)

had'

 • Aldatmak.
 • Dühul etmek, girmek.
 • Kurumak.

hatel

 • Kahretmek.
 • Ahdini bozmak.
 • Aldatmak.

hays

 • Hayvan leşinin kokması.
 • Bir kimseyi aldatmak.
 • Sözde durmamak, ahid bozmak.
 • Fâsid olmak.

hida'

 • Hile. Düzen kurmak. Aldatmak için yapılan oyun.

hılabe

 • Aldatmak, hud'a.

hile / hîle

 • Sahtekârlık, hud'a. Aldatmak, yanıltmak.

iftitan

 • (Fitne. den) Fitneye uğrama.
 • Aldatmak.
 • Azdırmak.

igfal

 • (Çoğulu: İgfalât) Dikkatsizlikle terkettirmek.
 • Gaflette bırakmak.
 • Kandırmak. Aldatmak.

iğfal / iğfâl / اغفال

 • Aldatma, kandırma. (Arapça)
 • Irza geçme. (Arapça)
 • İğfâl edilmek: (Arapça)
 • Aldatılmak, kandırılmak. (Arapça)
 • Irzına geçilmek. (Arapça)
 • İğfâl etmek: (Arapça)
 • Aldatmak, kandırmak. (Arapça)
 • Irzına geçmek. (Arapça)

igfaliyyat

 • Yanıltıp aldatmak için söylenen sözler.

ihlas

 • Müşteriyi aldatmak. Müflis olmak.

ihsa

 • Saymak. Sayılmak. İstatistik, sayım.
 • Kandırmak, aldatmak.
 • Zaptetmek.
 • Ezber etmek.
 • Fehmetmek. İdrâk eylemek.

ihtida'

 • Aldatmak. Hile yapmak. Oyun etmek.

ıhtilab

 • Aldatmak.

maglata-i şeytaniye

 • İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

müdahene / müdâhene

 • Aldatmak, iki yüzlülük etmek, hîle ve yağcılık etmek. Kudreti olduğu, gücü yettiği hâlde dindeki gevşekliği sebebiyle haram işleyene mâni olmamak.

müdalese

 • Aldatmak, hile etmek, muhâdaa.

mugalata / mugâlata

 • Safsata, demagoji; aldatmak maksadıyla yanıltıcı sözler söyleme.

muhadea

 • Aldatmak, hilecilik, oyun etmek.

mumahele

 • Hile etmek.
 • Oyunla aldatmak. Hilekârlık.

mümakere

 • Hile etmek, aldatmak.

münafık / münâfık

 • İnanmadığı hâlde, müslümanları aldatmak için, inanmış görünen kimse.

müşagabe

 • Birbirine şer ve fenalık etmek. Aldatmak.
 • Fls: Mübahase ve münakaşayı bir gaye sayanların yolu, usulü. (Didimcilik, eristik)

nüzü'

 • İfsad etmek, bozmak, aldatmak, yaramaz nesneye kandırmak.

sihr

 • (Sihir) Büyü, gözbağıcılık, büyücülük, hilekârlık.
 • Aldatmak.
 • Haktan uzaklaşmak. Bâtıl şeyi hak diye göstermek.
 • Lâtif ve dakik olan şey. Büyü kadar te'siri olan şey.
 • Şiir ve güzel söz söyleme gibi, insanı meftun eden hüner.

tahatül

 • Birbirini aldatmak.

tahaz

 • Birbirini kandırmak, aldatmak.

tahdi'

 • Aldatmak.

tedlis

 • Aldatmak.

telbis

 • (Lebs. den) Ayıbını, kusurunu örtüp iyi göstermek.
 • Suret-i haktan görünerek hile edip aldatmak.
 • Hile. Oyun.

tertib / tertîb

 • Düzeltme. Dizme, sıralama, düzene koyma.
 • Hile ile aldatmak.

ukle

 • Bağlamak.
 • Hile edip aldatmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın