LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te alav ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

dağal / دغل

 • Hile, hilehurda, alavere dalavere. (Farsça)

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

entrika

 • Dalavere, dolap çevirme.

entrikacı

 • Dalavere yapan, dolap çeviren.

essalavat

 • Peygamberimiz Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize veya Cenab-ı Hakk'a (C.C.) karşı hamd, şükür ve teşekkür ifade eden dua, selâm ve salâvâtlar.

giris

 • Oyun, hile, dalavere. (Farsça)

hadaa

 • (Tekili: Hâdı') Hileciler, hilekârlar, aldatıcılar, dalavereciler.

hadai'

 • (Tekili: Hadîa) Hileler, dalavereler, aldatmalar, yalanlar.

hadda'

 • (Hud'a. dan) Aldatıcı, hilekâr, dalavereci.

halavetbahş

 • Zevk veren, hâlâvet veren. (Farsça)

halavetyab

 • Zevk bulan, halâvet bulan. (Farsça)

hayyal

 • Dalavereci, hileci, hilekâr.

hizb

 • Her gün devamlı olarak okunan, âyet ve salâvatlardan meydana gelen duâ.

hud'a / خدعه

 • Düzen, dalavere. (Arapça)

hulave

 • (Çoğulu: Halâvi) Kafanın ortası.

iktiyad

 • Hile yapma, dalavere ve oyun etme.

kelime-i tayyibe

 • Allah ve Resulullah kelâmı. Dua, niyaz ve salâvatlar gibi kelâmlar. Meselâ (Sübhânallah velhamdülillah ve Lâilâhe illâllah vallahü Ekber) kelime-i tayyibedir.

lafz-ı salavat / lâfz-ı salâvat

 • Salâvat kelimesi; Peygamberimize rahmet ve esenlik dileme sözü.

ledünn

 • (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı iz

leziz

 • (Lezize) Lezzetli. Tatlı, hoş. Tadı hoş ve güzel. (Lezzet umumidir, hâlavet ise hususidir.)

mekaid

 • (Tekili: Mekide) Hileler, aldatmalar, düzenler, dalavereler.

mekide / mekîde

 • (Çoğulu: Mekâid) Hile, aldatma, düzen, dalavere.

mekzebe

 • Yalan söz, doğru olmayan kelâm. Palavra.

mekzube

 • Palavra, yalan söz.

muavazaten / muâvazaten

 • Değiş yapma ile. İki tarafın da rızası dâhilinde değiştirme ile.
 • Hileli, dalavereli.

muhtal

 • (Hile. den) Hilekâr, dalavereci, hileci.

muhtale

 • Hileci ve dalavereci kadın.

muhtediane / muhtediâne

 • Hile ve dalaverecilikle. (Farsça)

muhtelib

 • Hilekâr, aldatıcı, hile yapan, dalavereci.

mükur

 • (Tekili: Mekr) Hileler, oyunlar, dalavereler.

nemş

 • Hile, oyun, dalavere, desise. (Farsça)

palavan

 • (Pâlâven) Süzgeç, helvacı süzgeci. (Farsça)

ravza-i mutahhara

 • Fahr-i Kâinat Aleyhi Efdal-üs-Salavat ve Efdal-üt-tahiyyât Efendimizin Kabr-i Şerifiyle Minberin arasındaki saha.

remli / remlî

 • (Şihâbüddin Remlî) (Mi: 1371-1440) Filistin'in Reml kasabasında doğmuş, Şeyhülislâm'dır. Mecmuat-ul Ahzab'da namı Kutb-ül Ârifîn diye geçer. Kimya-yı Saadet namında salâvatları ile meşhurdur. Fıkh ve tevhide, tasavvufa dair manzumeleri vardır. " İmam-ı Remlî" diye anılır.

reng

 • Renk, levn. (Farsça)
 • Suret, şekil. (Farsça)
 • Oyun, hile, dalavere. (Farsça)

reng-aver

 • Dalavereci, hilekâr. (Farsça)

sala / salâ

 • Namaza davet için çağırmak. Minarede okunan salavat, dua. (Kelimenin aslı "Essalât" veya "Salât" dır.)

sala-han / salâ-han

 • Minarede cuma veya cenaze namazına davet için salâvat okuyan kimse. (Farsça)
 • Meydan okuyan kişi. (Farsça)

salatüselam / salâtüselâm

 • Dua ve selâm, salâvat getirme.

salvele

 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'a okunan salavat ve dua.
 • Peygamberimize okunan salavat ve sair dualar.

tahalli

 • (Halâvet. den) Kendi kendini donatmak. Süslenmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın