LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aksed ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

akis

 • Tersine dönen, vuran, çarpan. Akseden.

aks-i kaziye

 • (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : "Her insan canlıdır." sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: "Baz

aksi / aksî

 • Yansıyan, akseden.

ayine

 • Ayna. Mir'ât. Kendisine tecelli ve aksedeni gösteren veya bildiren şey. (Ayna, ışığı aksettirip gösterdiğinden dolayı esmâ-i İlâhiyeyi de bize gösteren ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına âyinelik eden mevcudata da mecazen "âyine" denilmektedir.) (Farsça)
 • Vasıta ve mazhar mânasına da gelebilir.(Farsça)

baziger

 • Oynayan, rakseden, köçek. (Farsça)

istinkaş

 • Nakşetme, nakşedilmesini isteme.

ma'kes

 • Akis yeri. Akseden yer. (Ayna güneşin ma'kesi olduğu gibi.)
 • Akseden yer, bir şeyin yansıdığı yer, ayna.

mün'akis

 • Akseden, geri dönmüş, bir yere çarpıp geri gelen.

münakkaş

 • Nakışlı, süslü, nakşedilmiş, işlemeli, resimli.

nigar / nigâr

 • Güzel yüzlü sevgili. (Farsça)
 • Nakış. Resim. (Farsça)
 • Nakşeden. (Farsça)
 • Put, sânem. (Farsça)
 • Resmi yapılmış, resmedilmiş. (Farsça)

paykub

 • Ayak vuran. (Farsça)
 • Mc: Rakseden, köçek. (Farsça)

rakkasane / rakkasâne

 • Oynar şekilde. Raksederek. (Farsça)

raksan / raksân

 • Rakseden, dans eden, oynayan.

rakskünan / rakskünân

 • Raksederek, raksede ede, oynıyarak, oynıya oynıya. (Farsça)

tevhid-i ceberut / tevhid-i ceberût

 • Kâinatın simasına akseden azamet, kibriya, haşmet, kudret gibi yüce sıfatları bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tuf

 • Yankı. Akseden ses. Aks-i sada. (Farsça)

veçh-i in'ikas / veçh-i in'ikâs

 • Yansıma yönü, akseden tarafı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın