LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te akce ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

akça

 • (Akçe) Beyaz, oldukça beyaz.
 • Para.
 • Eskiden para ölçüsü olarak kullanılan küçük gümüş sikke.

akçe

 • Osmanlı Devletinin ilk zamanlarından îtibâren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. İlk sikkesi gümüşten yapıldığı için ak (beyaz, parlak) para mânâsına akçe denildi.

akrah

 • Alnının ortasında akçe kadar beyaz yeri olan at.

bedel-i rakabe

 • Huk: Kölenin sahibi tarafından azad edilmesi için, şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi karşılığında vermeyi kabullendiği ıtk veya kitabet akçesi.

dagal

 • Hile. (Farsça)
 • Geçmez akçe, kalp para. (Farsça)
 • Hileci, hile yapan, dolandırıcı. (Farsça)
 • Çerçöp. (Farsça)

dega

 • Hile, habislik, dolandırıcılık. (Farsça)
 • Hilekâr, dolandırıcı, habis. (Farsça)
 • Kalp para, bozuk akçe. (Farsça)

derahim

 • (Tekili: Dirhem) Dirhemler. Okkanın dörtyüzde birleri.
 • Akçeler, paralar.

derem

 • Akçe, para. (Farsça)

direm / درم

 • Dirhem, akçe, gümüş para. (Farsça)

fidye

 • Can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire.

hass / hâss

 • Tek başına bir mânâ karşılığında konmuş lafız (söz).
 • Geliri yüz bin akçeden fazla olan dirlikler. General toprağı.

ihtiyat akçesi

 • Tedbir akçesi, yedek para.

magşuşe

 • Gümüş ve bakır karışığı akçe.

mebaliğ

 • (Tekili: Meblâğ) Paralar, akçeler.

meskukat

 • (Tekili: Meskuk) Sikke hâline getirilmiş mâdeni paralar. Akçeler.

nafık / nâfık

 • Geçer para. Geçer akçe.
 • Geçer akçe.

nakd

 • (C?: Nukûd) Madeni para, akçe.
 • Bir şeyin bedelini peşinen ödemek.
 • Para olarak bulunan servet.
 • Vezin ve ayarı tamam olan para.
 • Bir şeye hırsızlamasına bakma.
 • Seçmek.
 • Saymak.

nebehrece

 • Geçmez bakırlı para. Sahte akçe.
 • Her nesnenin kötüsü.

nukud

 • (Tekili: Nakid) Nakidler, paralar, akçeler, madeni paralar.

peşiz

 • (Peşize) Akçe, mangır. Pul. (Farsça)
 • Balık pulu. (Farsça)

piş-müzd

 • Pey, pey akçesi. Satılık bir şeye talip olan kimsenin, sonradan caymayacağını temin makamında olmak üzere satıcıya peşin verdiği bir miktar para. (Farsça)

rebun

 • Pey akçesi, pey olarak verilen para.

sehl

 • (Çoğulu: Sühul) Beyaz pamuk bezinden olan elbise.
 • Nakit, para. nakit akçe.
 • İpliği bir kat bükmek.
 • Ezmek.
 • Dövmek.

sıdak

 • Kadın eşe verilen nikâh parası. Nikâh akçesi.

turtube

 • Akçe.

ürbun

 • Pey akçesi, pey olarak verilen para.

zaif

 • Kalp, eksik akçe.

zeamet / zeâmet

 • Osmanlılar zamânında subaylara verilen ve geliri en az yirmi bin ve en çok 99.999 akçe olan toprak.

zer / زر

 • Sarı.
 • Altın, akçe.
 • Nöbet.
 • Oruç.
 • Çile.
 • Altın. (Farsça)
 • Akçe. (Farsça)

zeyf

 • (Çoğulu: Ziyâf - Züyuf - Ezyâf) Kalp ve silik para veya akçe.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın