LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te akarsu ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

ab-berin

 • Akarsu ve şelâle kenarlarında suyun tazyikle akmasından meydana gelen içi oyuk kovuk. (Farsça)

atba'

 • (Tekili: Tıb') Akarsular, çaylar, dereler, kanallar, sel yatakları.

bahs

 • Noksanlık. Azlık. Nâkıs. Az.
 • Akarsu ile sulanmayıp yağmur suyu ile mahsül alınabilen tarla.
 • Zulüm. İşkence.
 • Uzaklık.
 • Gümrük almak.
 • Göz çıkarmak.

baraj

 • Bir akarsuyun akışına mâni olmak için yapılan set. (Fransızca)

ca'fer

 • Küçük akarsu, çay.

cevi

 • Akarsu, nehir, dere, çay. (Farsça)

cu

 • Akarsu, ırmak, nehir, çay. (Farsça)

cuy

 • Nehir, akarsu, ırmak, dere, çay. (Farsça)

cuybar

 • Akarsu, nehir, dere, çay, ırmak. (Farsça)
 • Irmak kenarı. (Farsça)

delta

 • yun. Nehirlerin taşıdığı toprakların (alüvyonları) akarsuyun, denize veya göle döküldüğü yerde yığılmasıyla meydana gelen kısım.

enhür

 • (Tekili: Nehr) Nehirler, ırmaklar, çaylar, akarsular.

erga

 • (Ergav) : Irmak, dere, çay, nehir, akarsu. (Farsça)
 • Su akıtmak için açılan yol, ark. (Farsça)

esyah

 • (Tekili: Seyh) Nehirler, akarsular.
 • Çizgili elbiseler.

ırmak

 • Büyük akarsu, doğrudan doğruya denize dökülen nehir.

kalaid

 • (Tekili: Kılâde) Gerdanlıklar.
 • Akarsular.

kılade

 • Gerdanlık. Boyna takılan kıymetli şey.
 • Akarsu.

lahk

 • (Lehak) Geriden yetişmek, ardından yetiştirilmek.
 • Alüvyon. Liğ. Akarsuların taşımasıyla gelen maddeler.

ma-i cari / mâ-i câri

 • Devamlı akan su; akarsu.
 • Akarsu. (Çay ve ırmak suları gibi.)

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

nühur

 • Akarsular, nehirler, ırmaklar.

revasim

 • Akarsu.

sahil

 • Deniz, göl veya akarsu kenarı. Kıyı, yalı.

şelale

 • Büyük çağlayan. Akarsuyun yüksekten çoklukla akması.

seyh

 • Yere batmak.
 • Sefer.
 • Akarsu.
 • Dikilmiş aba.
 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Çizgili elbise.

süyuh

 • (Tekili: Seyh) Akarsular, nehirler, ırmaklar.
 • Çizgili elbiseler.