LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ai kelimesini içeren 23 kelime bulundu...

aidiyet / âidiyet

 • Ait olma, bağlılık.

ail

 • Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.

ailevi / ailevî / عائلوی

 • Aile ile ilgili.
 • Aile ile ilgili.
 • Aileyle ilgili.
 • Aile ile ilgili. (Arapça)

aişe-i sıddika / âişe-i sıddîka

 • Âişe (r.a.).

al / âl

 • Aile, sülale.
 • Âile, akrabâ, tâbî.
 • Aile, sülale, soy.

al ve ashab / âl ve ashab

 • Aile ve arkadaşlar.

efrad-ı aile

 • Aile fertleri.

familya

 • Aile, soy.

fasile / fasîle / فصيله

 • Aile. (Arapça)

hazret-i aişe / hazret-i âişe

 • Âişe (r.anha).

hazret-i aişe-i sıddıka

 • Aişe (r.a.).

hikmet-i tahsis

 • Ait kılınmasının, özellikle seçilmesinin hikmeti, gayesi.

hikmet-i tahsisi

 • Ait kılınmasının hikmeti, gayesi.

izade

 • Ailesini koruması için bir kimseye yardım etme.

ka'beri / ka'berî

 • Ailesine, arkadaşına, yoldaşına, kabilesine ve halkına katılık eden, kötü ahlâklı kişi.

lam-üt-tahsis ve temellük / lâm-üt-tahsis ve temellük

 • Ait olma ve sâhib bulunmayı bildirir.

maa aile / maa âile

 • Âileyle beraber, ailece.

mensub / mensûb / مَنْسُوبْ

 • âit.

mensubiyet / mensûbiyet / مَنْسوُبِيَتْ

 • Âitlik.

münhasır

 • Ait, mahsus.

raci olmak / râci olmak

 • Ait olmak, dönük olmak.

vazife-i ailevi / vazife-i ailevî

 • Aile ile ilgili görev.

yalmend

 • Aile reisi. Aile başkanı. (Farsça)