LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ahlan ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

çal-at

 • Hareketli, yerinde duramayıp şahlanan at.

canperver

 • Kalbi ferahlandıran. Ruha hoş gelen. (Farsça)

dahl

 • (Çoğulu: Dihâl-Edhâl-Dahlân) Pencere.
 • Çukur yer.

hulle

 • Ağır, pahalı.
 • Belden aşağı ve belden yukarı olan iki parçadan ibâret olan elbise.
 • Cennet elbisesi.
 • Fık: Üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması. Müslim bir erkek karısını üç talak ile boşarsa,
 • İslâmî nikâh hükümlerine göre üç defâ boşanmış bir kadının, tekrar aynı adam tarafından alınabilmesi için; başka bir erkek tarafından nikâhlanıp, düğün ve vaty olduktan sonra boşanması.

hurremgah / hurremgâh

 • Kalbi ferahlandıran yer. (Farsça)

ifrah

 • Ferahlandırmak. Memnun etmek.

ihtizaz / ihtizâz

 • Haz duymak, ferahlanmak.
 • Titreşim.

infirah

 • Ferahlanma. Ferahlık duyma.

inşat / inşât

 • Ferahlandırma. Neş'elendirme. Sürurlandırma.
 • Ferahlandırma.

insilah

 • Silâhlanma. Silâh ile techiz olma.

inşirah / inşirâh

 • Ferahlanmak, mesrur olmak.
 • Ferahlanma, sevinme.
 • Ferahlanma, açılma.

isvidad

 • Kararma, kara olma, esmerleşme. Siyahlanma.

martulos

 • (Martoloz) Osmanlı Devletinin teşekkülü sıralarında ve yeniçeri teşkilâtından önce, Hristiyanlardan, ordunun geri hizmetlerinde çalışmış olan teşekküllerden biridir. Silâhlanmış kişi mânasında Rumca bir kelimedir.
 • Eskiden Tuna gemicileri, korsanı mânasında da kullanılmıştır.

menkuha

 • Nikâhlı karı. Nikâhlanmış olan kadın.

müferrah / مُفَرَّحْ

 • Ferahlanmış. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş.
 • Ferahlanmış.
 • Ferahlanan.

müferric

 • Ferahlandıran. Ferah veren. İç açıcı.
 • Kurtarıcı. Ferec veren.

müferrih

 • Ferahlık veren. Ferahlandıran. Ferahlandırıcı, iç açıcı.

muharremat / muharremât

 • Yapılması dînen yasaklanmış, haram olan işler, haramlar.
 • Nikâhlanılması (evlenilmesi) dînen haram kimseler. Nikâh düşmeyenler.

münakeha

 • (Çoğulu: Münâkehât) (Nikâh. dan) Nikâhlanma. Nikâh kıyışma.

münakehat

 • Nikâhlanmalar.
 • Fık: Nikâhla alâkalı olan bahisler.

müsellah

 • (Silâh. dan) Silâhlı, silâhlanmış.

müteferrih

 • (Ferah. dan) İçi açılan, ferahlanan.

mütenakih

 • Nikâhlanan.

müteşehhi

 • İştahlanan.
 • Sevip meyletmiş olan.

mütesellih

 • (Çoğulu: Mütesellihîn) Silâhlanan, silâh kuşanan.

mütesellihin / mütesellihîn

 • (Tekili: Mütesellih) Silâhlananlar, silâh kuşanan kişiler.

nafis

 • (Nefs. den) Gözü nazar değer olan kimse.
 • Açan ve ferahlandıran.

nezia

 • (Çoğulu: Nezâyı') Aşiretinden başkasına nikâhlanmış olan kadın.

saadet-bahş / saâdet-bahş

 • Saâdet veren, sevindiren, ferahlandıran. (Farsça)

şehiy

 • (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran.

seyran

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.

tedeccüc

 • Silâhlanmak.

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

teferruh

 • (Ferah. dan) İçi açılma, ferahlanma.

teferrüh

 • Ferahlanma.

tefrih / tefrîh

 • Ferahlandırma, gönül açma.
 • Ferahlandırma.

tenaküh

 • Nikâhlanmak.

teneşşut

 • (Neşat. dan) Ferahlanma, keyiflenme.

tenfis

 • (Çoğulu: Tenfisât) (Nefes. den) Nefeslendirme, soluklandırma, ferahlandırma.

tenkih

 • Nikâh etmek, nikâhlanmak.

terfih

 • Ferahlandırma. Refaha erdirme. Rahat ve bollukla yaşamasına sebeb olma.

teşehhi / teşehhî

 • Hırsla istemek. İştahlanmak.
 • Hırsla istemek, iştahlanmak.

teselli

 • Avunma. Kederli ve gamlı olan bir kimseyi söz ve nasihatle ferahlandırma.

teselluh

 • (Silâh. dan) Silâhlanma, silâh kuşanma.

teslih / teslîh / تسليح

 • Silâhlandırma. Silâh ile donatma.
 • Silahlandırma.
 • Silahlandırma. (Arapça)
 • Silahlandırılma. (Arapça)
 • Teslîh edilmek: Silahlandırılmak. (Arapça)
 • Teslîh etmek: Silahlandırmak. (Arapça)

teslih etme

 • Silahlandırma.

teslihat-ı askeriye / teslihât-ı askeriye

 • Askerin silâhlandırılması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın