LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ahl kelimesini içeren 57 kelime bulundu...

ahlak-ı vahşiyane / ahlâk-ı vahşiyâne

 • Ahlâkî yapı açısından son derece vahşi olma.

ahlaken / ahlâken / اخلاقا

 • Ahlâkça.
 • Ahlakça. (Arapça)

ahlaki / ahlâkî

 • Ahlâkla ilgili, ahlâka ait.
 • Ahlâkla ilgili, ahlâka uygun.
 • Ahlâkla ilgili, ahlâka uygun.

ahlakiyat / ahlâkiyat / اخلاقيات

 • Ahlâk ilmi.
 • Ahlak bilgisi. (Arapça)

ahlakiyun / ahlâkiyûn / اخلاقيون

 • Ahlakçılar. (Arapça)

ahlakıyyun / ahlâkıyyun

 • Ahlâk ilmi ile uğraşan âlimler; bunlar iki kısımdır. Bir kısmı ahlâk-ı hasene olan İslam ahlâkını telkin eder, diğer kısmı ise, dine tâbi olmayan ve hakiki ahlâkı bulamamış olanlardır.

ahlakiyyun / ahlâkiyyun

 • Ahlâk âlimleri.
 • Ahlâk bilimciler.

bed-ahlak

 • Ahlâkı ve huyu kötü olan kimse. (Farsça)

bed-siyret

 • Ahlâksız. Ahlâkı ve huyu kötü olan. (Farsça)

bedahlak / bedahlâk / بداخلاق

 • Ahlaksız. (Farsça - Arapça)

bedsiret / bedsîret / بدسيرت

 • Ahlaksız. (Farsça - Arapça)

cafcaf

 • Ahlâksız, iffetsiz kadın. (Farsça)

denaset-i ahlak / denaset-i ahlâk

 • Ahlâk kirliliği, ahlâksızlık.

ehasin-i ahlak / ehasin-i ahlâk

 • Ahlâkın en iyisi, en güzeli. Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ahlâkı gibi olan ahlâk.

evamir-i ahlakiye / evamir-i ahlâkiye

 • Ahlâkla ilgili emirler.

fahiş / fâhiş

 • Ahlâksız, aşırı.

fasid-ül mizac / fâsid-ül mizac

 • Ahlâkı ve iyi huyları ifsad eden.

fazail-i ahlak / fazail-i ahlâk

 • Ahlâk faziletleri.

fenn-i adab / fenn-i âdâb

 • Ahlâk ilmi.

fesad-ı ahlak / fesad-ı ahlâk

 • Ahlâk bozukluğu.

fezaze

 • Ahlâkı kaba ve kerih olmak.

fitne-i azime / fitne-i azîme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fitne-i mühimme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

gayr-ı ahlaki / gayr-ı ahlâkî

 • Ahlâk dışı, ahlâka uygun olmayan.

gayr-i ahlaki / gayr-i ahlâkî / غَيْرِ اَخْلَاق۪ي

 • Ahlâk kurallarına uymayan.
 • Ahlakî olmayan.

huluk / hulûk

 • Ahlâklar, ahlakî özellikler.

hüsn-ü ahlak / hüsn-ü ahlâk

 • Ahlâk güzelliği.

hüsn-ü siret / hüsn-ü sîret / حُسْنِ س۪يرَتْ

 • Ahlâktaki güzellik.
 • Ahlâk güzelliği.

ilm-i ahlak / ilm-i ahlâk

 • Ahlâk bilgisi.

istimrar-ı ahlak / istimrar-ı ahlâk

 • Ahlakî özelliklerin aksamadan varlığını sürdürmesi.

kemalat-ı ahlakiye / kemâlât-ı ahlâkiye

 • Ahlâkî mükemmellikler, üstün özellikler.

laahlaki / laahlâkî

 • Ahlâk dışı. Terbiye hârici.

lahz

 • Ahlâkı yaramaz kimse.

maali-i ahlak / maâlî-i ahlâk

 • Ahlâkî yücelik, yüce ahlâklar.

mahasin-i ahlak / mahasin-i ahlâk

 • Ahlâk ve huy güzelliği.

mefasid / mefâsid

 • Ahlâkı bozan şeyler.

mehasin-i ahlak / mehâsin-i ahlâk

 • Ahlâk güzellikleri.

mehasin-i ahlakiye / mehâsin-i ahlâkiye

 • Ahlâk güzellikleri.

meleke-i tadil-i ahlak / meleke-i tâdil-i ahlâk

 • Ahlâken ölçü ve kurallara uyma melekesi, pratiği.

metanet-i ahlakiye / metanet-i ahlâkiye

 • Ahlâkî sağlamlık, dayanıklılık.

mukaddesat-ı ahlakiye / mukaddesat-ı ahlâkiye

 • Ahlâka dayanan mukaddes şeyler.

nisvan-ı zelil

 • Ahlâken ve dinen düşmüş, zelil olmuş kadınlar.

seciyye

 • Ahlâk, tabiat, huy.

şeks

 • Ahlâksız, yaramaz kimse.

şemayil

 • Ahlâk.

siret / sîret

 • Ahlâk, karakter.
 • Ahlâk, gidişât, hal, hareket, tavır, yaşayış.

su-i ahlak / su-i ahlâk

 • Ahlâk kötülüğü. Allah'ın, peygamberin râzı olmayacağı işleri yapanın ahlâkı.

sukut-u ahlak / sukut-u ahlâk

 • Ahlâkî alçalış, çöküntü.

tahalluk / tahallûk

 • Ahlâklanmak. İyi huy edinmek. Yüksek İslâmi ahlâkla ahlâklanmak.
 • Ahlâklanma.
 • Ahlâklanma.

talim-i ahlak / tâlim-i ahlâk

 • Ahlâk dersi, eğitimi.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

teali-i ahlak / teâli-i ahlâk

 • Ahlâk yüceliği, yüksek ahlâk.

tefahhuş / تَفَحُّشْ

 • Ahlâksızlaşma.

tehzib-i ahlak / tehzib-i ahlâk

 • Ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.

terbiye-i ahlakiye / terbiye-i ahlâkiye

 • Ahlâk terbiyesi.

zabıta-i ahlakıye / zâbıta-i ahlâkıye

 • Ahlâk zâbıtası.

zabıta-i ahlakiye / zâbıta-i ahlâkiye

 • Ahlâk zabıtası, ahlâk polisi.