LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te agma ifadesini içeren 110 kelime bulundu...

akıncı

 • Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

azz

 • Galib olmak.
 • Çok yağmur yağmak.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

çapul / çapûl

 • Yağma, saldırı. (Farsça)

çapulcu / çapûlcu

 • Başkasının malını çalan, talan edip yağmalayan.
 • Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden. Akıncı, yağmacı.

cemad

 • Cansız ve kurumuş olmak.
 • Yağmur yağmayan yer.
 • Sütü olmayan deve.
 • Donmuş, katı cisim.

cerad

 • Çekirge.
 • Mc: Yağmacılar gürûhu.
 • "Cerâde"nin çoğulu.
 • Çekirgeler.
 • Yağmacılar.

cündeb

 • (Cündüb) Bir nevi çekirge.
 • Mc: Yağmacı.

dabb

 • (Çoğulu: Dıbâb-Edubb) Keler, kertenkele.
 • Yaraya merhem sürmek.
 • Akmak.
 • Süt sağmak.
 • Yere yapışmak.
 • Dudakta olan bir hastalık (çatlayıp kan akar).
 • Hurma çiçeği.

dücünne

 • (Çoğulu: Dücünnât) Bulut kat kat olma.
 • Karanlık, zulmet.
 • Yağmur yağma.

efn

 • Noksan etmek. İçmek.
 • Sağmak.
 • Davarın sütü az olmak.

ehl-i garet

 • Yağmacı, çapulcu.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

feşş

 • Eritmek.
 • Süt sağmak.
 • Çıkarmak.
 • Yabani olan keçiboynuzu ağacının yemişi.

fika / fîka

 • (C Efavık-Efvak) İki defa sütü sağmak arasında biriken süt.

fill

 • Yağmur yağmayıp ot bitmeyen yer, otsuz yer.

gafak

 • Yağmurun yavaş yavaş yağması.GAFER (Gufâr)Ğ : Kadının baldırında, alnında veya başka yerinde olan kıl.

garat / gârât

 • (Tekili: Gâret) Yağmalar. Çapulculuklar.
 • Gasplar, yağmalar.
 • Yağmalar.

garet / gâret / غارت

 • (A, uzun okunur) Yağmacılık. Düşmanın malını yağma etmek.
 • Göbek.
 • Gasp, yağma.
 • Yağma, talan, çapul.
 • Yağma. (Arapça)

garet-ger

 • Yağmacı. Çapulcu.

garetger / gâretger / غارتگر

 • (A, uzun okunur) Yağmacı. Çapulcu. (Farsça)
 • Yağmacı. (Arapça - Farsça)

garetgeran / garetgerân

 • Yağmacılar, çapulcular. (Farsça)

garetgir / garetgîr

 • Yağmacı.

garetkar / garetkâr

 • Çapulcu, yağmacı.

gımd

 • (Çoğulu: Agmâd) Kılıf, kın, mahfaza.
 • Bakla, bezelye, fasulya ve benzerleri gibi şeylerin kabuğu.

gumr

 • (Çoğulu: Agmâr) Bön, ahmak kişi. Gafil kimse.

halb

 • Süt sağmak.

haleb

 • Süt sağma. Sağılmış süt.

harib / harîb

 • Yağma olunmuş, soyulmuş, talan edilmiş.

hart

 • El ile ağacın yaprağını sağmak.
 • Ağaç kabuğu soymak, yaprak toplamak.
 • Nikâh.

hatita

 • (Çoğulu: Hatâyit) İki tarafındaki yerlere yağdığı hâlde kendisine yağmur yağmayan yer.

hedb

 • Meyve toplamak.
 • Davar sağmak.

hemr

 • Su dökmek.
 • Göz yaşı akıtmak.
 • Süt sağmak.
 • Atâ etmek, hediye vermek.

hetl

 • Ulaştırmak.
 • (Yağmur) çok yağmak.

hetn

 • Yağmur yağmak.

heyş

 • Hareket.
 • Davar sağmak.
 • Fitne.
 • Iztırab, acı.

hitl

 • Yorgun deve.
 • Yağmurun aralıksız olarak yağması.
 • Sürekli olarak gözyaşı akmak.

horda

 • Göçebe ve ilkel olarak yaşayan, yağmacılık eden insan topluluğu. (Fransızca)

hütul

 • Sürekli yağmur yağma.

hütun

 • Sürekli yağmur yağma.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

ictiyas

 • Yağma için dolanma.
 • Taleb etmek, istemek.

idrab

 • (Darb. dan) Rüc'u etmek, vaz geçmek. Bir şeyi yapmaktan yüz çevirmek. Mukim olmak.
 • Bir kimse üzerine kırağı yağmak.
 • Sıcak yel eserek yerdeki suyu kurutmak.
 • Ekmeğin pişmesi. (Kamus'tan alınmıştır.)

ifhac

 • Davarın ayaklarını ayırıp sağmak.

igare

 • Yağma etmek, hücum etmek.
 • Teşvik etmek. Gayrete getirmek. Acele etmek.

igtinam

 • Yağma etmek. Fırsatı ganimet bilmek.

iğtinam

 • Yağmalama.

ihtilab

 • Süt sağma.

immisar

 • (İmtisar ile aynı mânâdadır) Süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak.
 • Hâil, perde.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

intihabat

 • (Tekili: İntihab) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

istiska namazı / istiskâ namazı

 • Kıtlık, kuraklık vaktinde, yağmur yağması için sahrâda kılınan namaz.

kava'

 • Kimse olmalan ıssız yer.
 • İki tarafına yağmur yağıp ona yağmayan yer.

kesd

 • Davarı üç parmakla sağmak.
 • Bir şeyi dişiyle kesmek.

laş

 • Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. (Farsça)
 • Çapul, yağma. (Farsça)

magamiz

 • (Tekili: Magmaz) Karanlık yerler. Karanlık ve çukur yerler.

masr

 • Parmak uçlarıyla süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak. (İmtisar veya immisar ile aynı manadadır.)

menheb

 • Yağma etmek. Yağma edecek yer.

menhub

 • (Nehb. den) Talan edilmiş, yağma edilmiş.

mery

 • Sağılır davarın memesini meshedip sağmak.

meş'

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek. Davar sağmak.

mirac / mirâc / معراج

 • Miraç, göğe ağma. (Arapça)

mu'tekil

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına çekip alan.
 • Devenin dizini büküp bağlıyan.
 • Güreşte rakibini sarmaya getirip yıkan.

mualli / muallî

 • Yücelten, yükselten.
 • Sağılır davarın sağ tarafından sağmaya varan kişi.

mugavere

 • Yağma, çapul.

muhalebe

 • Beraberce süt sağmak.

münahebe

 • Malı yağmalama.

müntehib

 • (Nehib. den) Yağma eden, talan eden, yağmacı.
 • Yağmacı.

müsalebe

 • Talan, yağma.

nahib

 • (Nehb. den) Yağma eden, talan eden, önleyen.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nehb

 • Yağma, yağmacılık, çapul.
 • At oynatmak, koşturmak.
 • Kahr ile bir kişinin malını elinden almak.
 • Yağma, talan.

nehhab

 • (Nehb. den) Yağmacı, çapulcu.

nehib

 • (Nehb. den) Korku, dehşet, ürküntü.
 • Yağmacı, çapulcu.

neib

 • Karga sesi.
 • Ağaçtan yemiş indirmek.
 • Süt sağmak.

nihab

 • (Tekili: Nehb) Çapullar, yağmalar.

pılaçka

 • (Arnavutça) Tar: Muharebede ve yağmada alınan eşya, çapul.

remel

 • (Çoğulu: Ermâl) Yelmek.
 • Yağmurun az yağması.
 • Vahşi sığırın ayağında olan hatlar.

sa'saa

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

sahsah

 • Yağmurun sert ve katı yağması.

sarb

 • Sütü birbiri üstüne sağmak.
 • Bevlini hapsetmek.
 • Çok ekşimiş süt.
 • "Zamk-ı talh" denilen ağaç sakızı.

tahfil

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

taht

 • Yağma, talan, soygun, çapul. (Farsça)

tahte

 • Yağmalanmış, soyulmuş, talan edilmiş. (Farsça)

talan / tâlân / تالان

 • Çapul, yağma. (Farsça)
 • Birisinin malının, herkes tarafından kapışılması. (Farsça)
 • Çapul, yağma.
 • Talan, yağma. (Farsça)

talanger

 • Yağmacı, talancı, çapulcu. (Farsça)

talangeri / talangerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

tarac / târâc / تاراج

 • Yağma, talan, çapul. (Farsça)
 • Yağmalama, talan etme. (Farsça)
 • Yağma. (Farsça)

tarac-ger / târâc-ger

 • Yağmacı, çapulcu. (Farsça)

tarac-kerde / târâc-kerde

 • Yağmalanmış, talan edilmiş. (Farsça)

tarat

 • Çapul, yağma, talan. (Farsça)

tartabe

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

tasriye

 • Koyunun sütü çoğalsın diye birkaç gün sağmayıp bırakmak.

te'lis

 • Durdurmak, ikâmet.
 • Yağmurun devamlı yağması.

tebeyyüt

 • Geceleyin yağma etme.
 • Bir işi gece yapmak.

tedeyyüm

 • Yağmurun sert yağması.

tegavür

 • Birbirini yağmalamak.

tehtan

 • Yağmurun ulaştırı yağması.

temassur

 • Davarın memesinde kalan sütü sağmak.

temattur

 • (Matar. dan) Yağmur yağma.
 • Hız. Sür'at.

tenezzül-ü emtar

 • Yağmur yağması. Yağmur katrelerinin inişi.

tesaud / tesâud / تصاعد

 • Göklere yükselme, ağma. (Arapça)

türktaz / türktâz / تركتاز

 • Koşup saldırarak yağma etme. (Farsça)
 • Çapul, çapulcu. (Farsça)
 • Koşturma, koşma. (Türkçe - Farsça)
 • Yağmalama. (Türkçe - Farsça)

uruc / urûc / عروج

 • Yükselme, göklere ağma. (Arapça)
 • Urûc etmek: Yükselmek, göklere ağmak. (Arapça)

vakt-i nüzul

 • İnme zamanı, yağmurun yağma zamanı.

yağma / yağmâ / یغما

 • Talan, çapul. (Farsça)
 • Yağma eylemek: Talan etmek, yağmalamak. (Farsça)

yağmager / yağmâger / یغماگر

 • (Çoğulu: Yağmagerân) Çapulcu, yağmacı, zorba. (Farsça)
 • Yağmacı. (Farsça)

yağmageri / yağmagerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)