LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te adaletin ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

ab-ı adalet / ab-ı adâlet

 • Doğruluğun ve adaletin feyz ve bereketi.

adalet-i mahza / adâlet-i mahza

 • Adaletin tam hakikisi, tam adalet.

adl-penah

 • Adâletin barındığı yer, adâlete sığınan kimse.

ayn-ı adalet / ayn-ı adâlet

 • Adâletin ta kendisi.

ayn-ı hak ve adalet

 • Hak ve adaletin tâ kendisi.

cevr

 • Zulüm, haksızlık; adâletin zıddı.

faruki / farukî

 • Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer'e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî'nin bir lakabı.

hakikat-ı adalet

 • Adaletin özü, gerçeği.

hulf-ül vaid / hulf-ül vaîd

 • Va'dedilmiş azabı yapmamak, cezâyı yerine getirmemek. (Cenâb-ı Hak kendine isyan edenlerin, günahta devam edenlerin cehenneme gideceklerini beyan ediyor, tehdid ediyor, vaid ile beyanda bulunuyor. Affetmediği takdirde bu vaidinden dönmesi, aslâ adâletine yakışmaz, muhâldir.)

icab-ı adalet / icab-ı adâlet

 • Adâletin gereği.

icra-yı adalet / icrâ-yı adalet

 • Adaletin uygulanması.

kemal-i adalet / kemâl-i adâlet / كَمَالِ عَدَالَتْ

 • Adâletin mükemmelliği.

ma'dele-i ulya / mâ'dele-i ulyâ

 • Yüce adaletin gerçekleştirildiği yer.

mizac-ı mutedile-i adalet / mizâc-ı mutedile-i adalet

 • Adaletin ölçülü karışımı, adil ve dengeli yapı.

mukteza-yı adalet / muktezâ-yı adâlet / مُقْتَضَايِ عَدَالَتْ

 • Adaletin gereği.
 • Adâletin gereği.

mukteza-yı adl ve hikmet

 • Hikmet ve adaletin gereği.

muvazene-i adalet

 • Adaletin denge, ölçü ve terazisi.

sada-yı hürriyet ve adalet / sadâ-yı hürriyet ve adalet

 • Hürriyet ve adaletin sesi.

şan-ı adalet / şân-ı adalet

 • Adaletin şanı, gereği.

tecelli-i kübra-yı adl ve hikmet / tecellî-i kübrâ-yı adl ve hikmet

 • Adaletin ve hikmetin büyük tecellîsi, yansıması.

tevzin-i adalet

 • Adaletin her şeyi teraziye alması; her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesindeki ölçü, tartı, denge.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR