LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te adı geçen ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

babil / bâbil

 • Asurlular devrinde Irak'ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "Çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir.

davud aleyhisselam / dâvûd aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna ulaşır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti.

eyyub aleyhisselam / eyyûb aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden.

harun aleyhisselam / hârûn aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîm'de adı geçen peygamberlerden.

hızır

 • Kurânda adı geçen mübarek bir zatın ismi.

idris aleyhisselam / idrîs aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden.

ilyas / ilyâs

 • Kuranda adı geçen bir peygamber.

ishak

 • Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerdendir. İbrahim (A.S.)ın oğludur. Yakub (A.S.)ın babasıdır.

lokman

 • Kurânda adı geçen tıp bilgisiyle ünlü bir zat.

mahlukat-ı mezkure / mahlûkat-ı mezkûre

 • Adı geçen yaratıklar.

mahut / mâhut

 • Bilinen, adı geçen; garanti edilen.

merkum / مرقوم

 • Adı geçen, anılan; yazılmış. (Arapça)

mezbur

 • Adı geçen. İsmi yukarıda geçen.
 • Taş ile örülmüş kuyu.
 • Adı geçen, yukarıda söylenen.

mezkur / mezkûr / مذكور

 • Adı geçen, zikredilen.
 • Zikredilen, belirtilen, adı geçen. (Arapça)

muma-ileyhinn

 • (Tekili: Mumâ-ileyhâ) Adı geçen kadınlar, yukarıda anılan kızlar, imâ edilenler.

mumaileyh / mûmâileyh / مومى اليه

 • Adı geçen.
 • Anılan, adı geçen. (Arapça)

mumaileyhim / mûmâileyhim / مومى اليهم

 • Adı geçenler. (Arapça)

müşarünileyh / مشار اليه

 • Anılan, adı geçen. (Arapça)

nuh

 • Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber ismi.

nuh aleyhisselam / nûh aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Peygamberlerin büyükleri olan ve kendilerine Ülü'l-azm denilen altı peygamberin ikincisi. İdrîs aleyhisselâmdan sonra peygamber olarak gönderildi.

tabakat-ı mezkure / tabakat-ı mezkûre

 • Adı geçen, ifade edilen tabakalar, sınıflar.

üzeyir

 • Kurânda adı geçen mübarek bir zat.

ya'kub

 • Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerdendir. Yusuf Aleyhisselâm'ın babası ve İshak Aleyhisselâm'ın oğludur. Bir adı da İsrail olduğundan bu sülâleden gelenlere İsrail oğulları mânasına, Benî İsrail denilmektedir. Büyük oğlunun adı Yehud olduğundan sonradan bunlara Yahudi denilmiştir.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

yusuf aleyhisselam / yûsuf aleyhisselâm

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden. Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yâkûb aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelen ilk peygamberdir. Allahü teâlâ ona rüyâ tâbiri ilmini öğretti.