LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te acizlik ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

acizi / âcizî / عاجزی

 • Acizlik. (Arapça - Farsça)

aciziyyet / âciziyyet / عاجزیت

 • Acizlik, beceriksizlik, kabiliyetsizlik.
 • Fakirlik, tevâzu.
 • Acizlik. (Arapça)

acz / عجز

 • Acizlik, güçsüzlük.
 • Âcizlik.
 • Acizlik, çaresizlik, bir şey yapamama. (Arapça)

acz-alud / acz-âlûd

 • Âcizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük. (Farsça)
 • Âcizlik, güçsüzlük.

acz-i mutlak / âcz-i mutlak

 • Sınırsız âcizlik, güçsüzlük.

acz-i tamm

 • Tam bir âcizlik, güçsüzlük.

acz-i zati / acz-i zâtî

 • Varlığın öz niteliği olan âcizlik (ateşin öz niteliği olan sıcaklık gibi).

acz-mend

 • Acizlik, mahviyet sâhibi.

acz-mendi / acz-mendî

 • Âcizlik, iktidarsızlık. Fakr. (Farsça)

bedh

 • Vurmak, darp.
 • Âcizlik.
 • Aşikâre olmak, aleniyyet, açıklık.

garabet

 • Yabancılık. Gariblik.
 • Tuhaflık.
 • Âcizlik, beceriksizlik.
 • Gizli olmak. Hilaf-ı âdet olmak.
 • Iraklık.
 • Edb: Ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması.

kemal-i acz / kemâl-i acz

 • Tam anlamıyla âcizlik, güçsüzlük.

kemal-i acz ve inkıyad / kemâl-i acz ve inkıyad

 • Tam anlamıyla âcizlik ve itaat etme.

kemal-i acz ve zaaf

 • Tam bir acizlik ve zayıflık hâli.

kumandan-ı akdes

 • Bütün varlıkları emri altında tutan ve her türlü eksiklikten ve âcizlikten yüce olan Allah.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

kusure

 • Acizlik, güçsüzlük.

lisan-ı acz

 • Âcizlik dili.

lisan-ı acz ve fakr

 • Fakirlik ve acizlik dili.

medar-ı acz

 • Acizlik, güçsüzlük sebebi, kaynağı.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

miskinlik

 • Âcizlik, uyuşukluk, beceriksizlik, güçsüz ve tepkisiz kalma.

na-çizi / na-çizî

 • Naçizlik, ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, değersizlik. (Farsça)

rehyat

 • Acizlik.
 • Zayıflık, süstlük.
 • Bir dengi birinden ağır etmek.

resh

 • Âcizlik, zayıflık.
 • Uyluk etleri az olmak.

tarik-i acz ve fakr

 • Âcizlik ve fakirlik yolu.

tarik-i acz-mendi / tarik-i acz-mendî

 • Fakr ve acizlik yolu.

tevekkül

 • İşi başkasına ısmarlamak.
 • Sebeblere tevessül ettikten sonra neticesini Allah'a bırakmak. Allah'tan gelene razı olmak. Kendine ait vazifeyi yaptıktan sonra neticelerini Allah'dan istemek. Kadere razı olmak. Hakka güvenmek.
 • Yeis ve kederden uzak olmak.
 • Âcizlik göstermek

zebuni / zebunî

 • Zayıflık, güçsüzlük, âcizlik. (Farsça)