LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te aşağılık ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

adiyyet / âdiyyet

 • Adilik. Aşağılık.

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

ahlak-ı rezile / ahlâk-ı rezile

 • Kötü ve aşağılık ahlâk.

bürt

 • Nebat şekeri. Zelil, aşağılık kimse.
 • Balta.

dah

 • Hizmetçi, uşak, cariye. (Farsça)
 • On (10). Aşer. (Farsça)
 • Korkak. Alçak, aşağılık, âdi kimse. (Farsça)

denaet / denâet

 • Alçaklık, aşağılık.

deniyyat

 • (Tekili: Denâya) (Denî) Ahlâksızlıklar, aşağılık şeyler.

derekat / derekât

 • Aşağılık dereceleri. En aşağı mertebeler.

duhur

 • Zillet, zelillik, hakirlik, aşağılık. Adilik.

dun / dûn / دون

 • Aşağı, alçak. Kolay. Zayıf. Gölgeli. Aşağılık. Altta, aşağıda.
 • Alçak, aşağılık.
 • Aşağı.
 • Altta.
 • Aşağı, alt. (Arapça)
 • Aşağılık, adi. (Arapça)

dunperver / dûnperver / دون پرور

 • Aşağılık kimseleri koruyan. (Arapça - Farsça)

edani

 • (Tekili: Ednâ) Ednâlar, en deniler, en alçaklar. Alçak, pek bayağı ve aşağılık kimseler.

efsal

 • (Tekili: Fesl) Alçak, âdi ve aşağılık kişiler.

enzal

 • (Tekili: Nezl ve Nizil) Soysuzlar, alçaklar, âdi ve aşağılık adamlar.

erazil / erâzil / اراذل

 • Reziller, aşağılıklar. (Arapça)

ervah-ı safile / ervâh-ı sâfile / اَرْوَاحِ سَافِلَه

 • Alçak, aşağılık ruhlar.

erzel / ارذل

 • En rezil, en aşağılık. (Arapça)

esfel / اسفل

 • En aşağı. (Arapça)
 • Aşağılıkların en aşalığı. (Arapça)

esfeliyyet

 • Aşağılık, âdilik, alçaklık.

evbaşan

 • (Tekili: Evbaş) Aşağılık kimseler, âdi kişiler, alçak ve rezil insanlar. Ayak takımları.

evşab

 • Aşağılık kimse, âdi ve rezil kişi. Ayak takımı.

evşaz

 • Yardımcılar, tarafdarlar. Aşağılık ve ayak takımı olan kişiler.
 • Vücuttaki mafsallar, oynak yerler.

ezell-i nas / ezell-i nâs

 • İnsanlar içinde en rezil ve aşağılık olan adam.

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

fuhş

 • Çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan işler.

fuhşiyat / fuhşiyât

 • Çok çirkin, aşağılık, helâl olmayan işler; Dinen yasaklanan ve haram sayılan davranışlar.

fürumaye / fürûmâye / فرومایه

 • Aşağılık, alçak. (Farsça)

gavga

 • Çekirge.
 • İnsanların rezilleri. Adi, aşağılık olan kimseler.

gazgaza

 • Zillet, aşağılık.
 • Eksik, noksan.

güruh-u hazele / gürûh-u hazele

 • Alçaklar, aşağılık kimseler.

hacat-ı süfliye / hâcât-ı süfliye

 • Aşağılık ve bayağı ihtiyaçlar.

har / hâr / خوار

 • Aşağılık, adi. (Farsça)

hevan

 • Hakaret, zillet, alçaklık, zelillik, aşağılık, horluk.

hissiyat-ı süfliye

 • İnsanları kötülüğe yönelten aşağılık duygular.

ihsas

 • Aşağılık işler yapma.
 • Cimrilik, pintilik, hasislik.

istirzal

 • (Rezalet. den) Rezil sayma. Kepaze, bayağı ve aşağılık görme.

istizlal

 • (Zill. den) Aşağılık ve zelil görme.
 • Bayağı ve âdi görülme.

laş

 • Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. (Farsça)
 • Çapul, yağma. (Farsça)

leamet

 • Alçaklık, âdilik, zillet, denaet, aşağılık.

leiman

 • (Tekili: Leim) Alçak, zelil ve aşağılık kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

liam

 • (Tekili: Leim) Alçak, aşağılık ve zelil kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

mahruz

 • Kepâze, rezil, rüsvay, aşağılık, âdi. İtibarsız.

mesfur

 • Yazılmış, adı geçmiş. (Bu tabir, eskiden daha ziyade hakaret görmesi icabeden aşağılık kimseler hakkında kullanılırdı.)

mezellet

 • Aşağılık, zelillik.

mim'siz medeniyetperest

 • Rezil ve aşağılık şeyleri hayat tarzı olarak kabul edip bağlananlar.

mimsiz medeniyetperest

 • "Deniyetperst", aşağılık şeylere düşkün kimse.

muhazele

 • Hakirlik, aşağılık, rezillik.

müteseffilin / müteseffilîn

 • (Tekili: Müteseffil) Sefilleşenler, aşağılık olanlar.

müzemmem

 • Aşağılık, bayağı ve küstah adam.

namerd / nâmerd / نامرد

 • Alçak, aşağılık, namert. (Farsça)

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • İnsanı hep kötülük ve aşağılık işler yapmaya sürükleyen nefs. Nefs-i emmâre.

rüsva-yı alem / rüsva-yı âlem

 • En aşağılık ve âdi adam.

safiliyyet

 • Alçaklık, aşağılık.

sagır

 • Zelil ve aşağılık kimse.

sebükser / سبك سر

 • (Çoğulu: Sebükserân) Hafif düşünceli. (Farsça)
 • Sefih, aşağılık. (Farsça)
 • Dangalak. (Farsça)
 • Aşağılık. (Farsça)

sefalet / sefâlet

 • Düşkünlük, aşağılık.

sefil / سفيل

 • Aşağılık. (Arapça)
 • Yoksul. (Arapça)

sefile / سفيله

 • Aşağılık kadın. (Arapça)
 • Yoksul kadın. (Arapça)
 • Orospu. (Arapça)

sille-i zillet

 • Aşağılık ve horlanma tokadı.

süfliyet

 • Aşağılık, adilik.
 • Alçaklık, aşağılık.

unat

 • (Tekili: Ani) Esirler.
 • Adi, bayağı ve aşağılık kimseler.

vegadet

 • Akılsızlık.
 • Adilik, bayağılık, aşağılık, alçaklık.

zelil / zelîl

 • Alçak, aşağılık.

zelilane / zelilâne

 • Alçakça. Hakir ve aşağılık kimselere yakışır şekilde. (Farsça)

zenim

 • Soyu bozuk, soysuz. Aslında o kavimden olmayıp sonradan ona katılan kimse.
 • Aşağılık.

zevk-i süfli / zevk-i süflî

 • Alçak, aşağılık zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın