REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te _arih kelimesini içeren 10 kelime bulundu...

barih

 • (Çoğulu: Bevârih) Samyeli adı verilen sıcak ve şiddetli bir çeşit rüzgâr.

carih / cârih

 • Yaralayan. Yara açan.
 • Cerheden, çürüten.
 • Avcı hayvan.
 • Şahitliği reddeden, yaralayan.

darih

 • Kabir. Mezar.

farih

 • (Çoğulu: Fevârih-Füreh) Gayretli davar.
 • Akıllı kişi.

karih

 • Yaralı, cerihalı.
 • Çıbanlı.
 • (Çoğulu: Kuruh-Kavârih) Kesbedici, kazanan.
 • Dişleri tam olan davar.

sarih / sarîh

 • Kurtaran, maded veren. İmdad eden.
 • Çağırılan, kendisinden meded beklenen.
 • Meded isteyen.
 • Açık, belirli âşikâr. Sâf ve hâlis olan.
 • Açık.
 • Belli, açık, meydanda olan. Kendisinden kasd edilen mânânın açıkça anlaşıldığı lafız (söz).
 • Açık.

şarih / şârih / شارح

 • Şerheden, açıklayan. Bir şeyin mânasını izhâr eden.
 • (Çoğulu: Şurah) Yiğit, kahraman.
 • Şerh eden, bir kitaba açıklama yazan kimse.
 • Şerheden, açıklayan.
 • Şerh eden. (Arapça)

sarih / صريح / sarîh / صریح / صَر۪يحْ

 • Açık.
 • Açık, kuşku götürmeyen. (Arapça)
 • Açık.

tarih / تاريخ

 • Hâdiseye vakit tayin etmek.
 • Vak'anın vukuuna tayin olunan vakit. Zaman tesbiti.
 • Geçen hâdiseleri kaydetmekten hâsıl olan ilim.
 • Vak'anın vukuuna vakit tayin eden söz ve makam.
 • Memlekette vâki olan hâdiseleri zamana nazaran tertip ve sırasıyla zikir ve beyan ede
 • İşe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne.

  zarih

  • (Darih) Mezar, kabir. Türbe.

   

  Bağış Yapmak İçin Tıklayın