LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zul kelimesini içeren 60 kelime bulundu...

a'sef

 • Zulmedip zorla birşey alan.

adalet

 • Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.

akvam-ı mazlume / akvâm-ı mazlume

 • Zulme uğrayan kavimler.

ayn-ı zulüm

 • Zulüm ve haksızlığın ta kendisi.

azar-dide

 • Zulüm görmüş. Küskün. (Farsça)

azar-reside

 • Zulüm görmüş, kırılmış, incitilmiş. (Farsça)

bağy

 • Zulüm, tecavüz.

bidad / bîdâd / بيداد

 • Zulüm. (Farsça)

cevr

 • Zulüm, haksızlık; adâletin zıddı.

damar-ı gadir

 • Zulmetme damarı, merhametsizlik damarı.

daym

 • Zulüm. Sıkıntı. İhtiyaç.

devre-i istibdat

 • Zulüm ve zorbalık dönemi.

düca

 • Zulmet, karanlık.

düstur-u zulüm

 • Zulm kanunu, kuralı.

enva-ı zulm / envâ-ı zulm

 • Zulüm çeşitleri.

eşedd-i zulm

 • Zulmün en şiddetlisi.

eşedd-i zulüm

 • Zulmün en şiddetlisi.
 • Zulmün en şiddetlisi.

gadir / غَدِرْ

 • Zulüm, acımasızlık, hıyanet.
 • Zulüm.

gadirli

 • Zulümlü.

gadirsiz

 • Zulümden kaçınarak, âdaletli davranarak.

gadr

 • Zulüm, acımasızlık.

gadren / غَدْرَنْ

 • Zulmen.
 • Zulümle.

gaşm

 • Zulüm etmek, zulüm yapmak.

gerziş

 • Zulümden şikâyet etme. (Farsça)

güle

 • Zülüf. Bükülmüş ve kıvrılmış saç. (Farsça)

gusv

 • Zulmet, karanlık.

i'tisaf

 • Zulüm ve haksızlık etmek. Doğru yoldan ayrılmak. Haksızlık.

ıdtıhad

 • Zulmetmek, cefâ vermek.

ilhad

 • Zulüm yapma, eziyet etme.

istem

 • Zulüm ve sitem.

iştitat

 • Zulmetme. Haksızlık etme. Hükümde ve sair işlerde eziyet etme.

kabiliyet-i zulüm

 • Zulüm yapma kabiliyeti, potansiyeli.

kahr ü cehl

 • Zulüm ve cehalet.

lahif

 • Zulüm görmüş, ıztırab ve sıkıntı çekmiş.

mazlum / mazlûm / مظلوم / مَظْلُومْ

 • Zulme uğramış.
 • Zulüm görmüş, sessiz.
 • Zulme uğramış.
 • Zulme, haksızlığa uğramış kimse.
 • Zulum gören.
 • Zulmedilen.

mazlumane / mazlûmâne

 • Zulüm görmüşcesine.

mazlumen / mazlûmen

 • Zulme uğrayarak.
 • Zulmedilerek.

mazlumin / mazlumîn / mazlûmîn

 • Zulüm görmüş kimseler.
 • Zulme uğrayanlar.
 • Zulmedilenler.

mazlumiyet / mazlûmiyet

 • Zulme uğramış olma, mazlumluk.
 • Zulme uğramışlık.

meyl-i zulüm

 • Zulüm yapma meyli, eğilimi.

mezalim / mezâlim / مظالم / مَظَالِمْ

 • Zulümler. Haksızlıklar. Eziyet ve işkenceler.
 • Zulümler.
 • Zulümler.
 • Zulümlerr. (Arapça)
 • Zulümler.

millet-i mazlume

 • Zulme uğramış millet.

musadere

 • Zulüm ve cebir etmek.

redm-i azim

 • Zülkarneyn Seddi'nin ismi.

redm-i azim ve cesim / redm-i azîm ve cesîm

 • Zülkarneyn'in yaptığı çok büyük sed, yığınak.

sedd-i zülkarneyn

 • Zülkarneyn'in yaptırdığı büyük sed.

şemşir-i zulm

 • Zulüm kılıcı.

sitem-keş

 • Zulme ve haksızlığa uğrayan. Zulüm çeken. Mazlum. (Farsça)

sitemdide / sitemdîde / ست دیده

 • Zulme uğramış. (Farsça)

şübhe-i tarık / şübhe-i târık

 • Zulmetten gelen şüphe belâsı.

sudagi / sudagî

 • Zülüfte olan nişan ve alâmet.

tebia

 • Zulümle ve zorla alınmış olan kumaş.

tehezzum

 • Zulmetmek.

tezalüm

 • Zulm edişmek.

tuğyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek, azgınlık, taşkınlık.

varidat-ı zulmiye

 • Zulüm yoluyla sağlanan girdiler, menfaatler.

zalam-ı zulm / zalâm-ı zulm

 • Zulmün karanlığı.

zalim / zâlim / ظالم

 • Zulmeden, zulüm yapan.
 • Zulmeden, haksızlık eden.
 • Zulmeden, haksız.
 • Zulm eden.
 • Zulüm eden. (Arapça)

zeyhan

 • Zulüm etmek. Zâlimlik yapmak.

zıllim / zıllîm

 • Zulmü çok olan kimse. Zâlim insan.