LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zorlayan ifadesini içeren 11 kelime bulundu...

amir / âmir

 • Büyük me'mur. Emreden, iş gösteren.
 • Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse.

emmare / emmâre

 • Emreden. Zorlayan. Cebreden.
 • Emreden, zorlayan.

esbab-ı mücbire

 • İcbar eden, cebreden, zorlayan sebepler.

hayat-engiz

 • Yaşamaya zorlayan, yaşatan. (Farsça)

kahir / kâhir

 • (A, uzun okunur) Üstün gelen. Yenen. Galip gelen.
 • Zorlayan. Mecbur eden.
 • Kahreden, zorlayan.
 • Üstün gelen, ezen, ezici.
 • Yok eden, ortadan kaldıran.

mücbir

 • İcbar eden. Zorlayan.
 • Zorlayan, mecbur eden.
 • Zorlayan, mecbur eden.

mükrih

 • (Kerh. den) Zorlayan, ikrah eden.
 • Bir kimseyi istemediği bir şeyi yapması için zorlayan, tehdîd eden.

mülci / mülcî

 • Zorla ve cebren yaptıran. Zorlayan.

mütecebbir

 • Cebreden, zorba, zorlayan.

nasfet

 • (Nasafet) İnsaf. Haklılık. Bir şeyin yarısını almak. Hakkaniyet. İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları te'min ve ifasına zorlayan fotri adâlet hissi.

zacir

 • Mâni olan, alıkoyan, yasak eden. Zecreden. Zorlayan.