LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zor olan ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

a'vez

 • Mânâsı anlaşılmayan şey.
 • Anlaşılması zor olan şiir.

asra'

 • Zor olan şey. Güç nesne.
 • Kanatlarının uçlarında beyazlıklar olan tavşancıl kuşu.

eglak

 • (Tekili: Galak) Kilitler, kilitli şeyler. Mc: Anlaşılması zor olan ifadeler.

es'ab-ı umur

 • İşlerin en zor olanı.

gelu-gir

 • Dağ armudu. Ahlat. (Farsça)
 • Boğazdan geçmesi zor olan şey. (Farsça)

karine

 • Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz'i delil olan şey. İşaret.

kur'ani müşkilat / kur'ânî müşkilât

 • Kur'ân-ı Kerimde anlaşılması zor olan yerler.

muamma-i acibane / muammâ-i acibâne

 • Çözülmesi zor olan acayip sır.

muamma-yı hilkat / muammâ-yı hilkat / مُعَمَّايِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın anlaşılması zor olan sırrı.

muğlakat

 • (Tekili: Muğlak) Kapalı ve anlaşılması zor olan şeyler.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkil-üt tahsil

 • Elde edilmesi, tahsili zor olan. Kolay tahsil edilemeyen.

müşkilü't-tahsil olan

 • Elde edilmesi zor olan.

müteanni

 • Zahmetli ve zor olan bir işi üzerine alan. Zahmet çeken.

müteazzir

 • Meydana gelmesi zor olan.
 • Özürlü olan.

müteşabihat-ı kur'aniyye / müteşabihat-ı kur'âniyye

 • Kur'ân'da temsil ve benzetmelerle açıklanan, anlaşılması zor olan yüksek hakikatler.

sedd-i sedid

 • Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd.

telif-i müşevveş

 • Karışık ve anlaşılması zor olan bir kitap.

tılsım-ı müşkilküşa / tılsım-ı müşkilküşâ

 • Açılması ve anlaşılması zor olan İlâhî gizli mânaları, hakikatları açan tılsım.

tılsım-ı müşkülküşa / tılsım-ı müşkülküşâ

 • Anlaşılması ve çözülmesi zor olan sır, gizem.

varta

 • Tehlikeli durum, içinden çıkılması zor olan şey, bataklık.

verta

 • (Çoğulu: Vırât) Çukur yer, varta, uçurum.
 • Halledilmesi, içinden çıkılması zor olan iş.

vırat

 • (Tekili: Verta) Vartalar, uçurumlar, çukurlar.
 • Halli güç, içinden çıkılması zor olan işler.

vücud-u müteşabihat ve müşkilat / vücud-u müteşabihat ve müşkilât

 • Kur'ân'da müteşâbih ve müşkillerin bulunması (birbirleriyle benzerlik içinde birden fazla mânâya gelen ve anlaşılması zor olan kapalı ifadelerin bulunması).

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın