LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zo kelimesini içeren 160 kelime bulundu...

alem-i vücub / âlem-i vücub

 • Zorunlu âlem; Allah'ın zât, sıfat ve isimlerini ifade eden âlem.

asur / asûr

 • Zorluk. Güçlük.

bil-iltizam

 • Zorunlu olarak.

bila-külfet / bilâ-külfet

 • Zorluksuz.

bilmecburiye / bilmecbûriye / بالمجبئریه

 • Zorunlu olarak, mecburen. (Arapça)

bilmecburiyye

 • Zorunlu olarak.

bizzarure / bizzarûre / بالضروره

 • Zorunlu olarak. (Arapça)

bum

 • Zool: Baykuş. (Farsça)

cabir / câbir / جابر

 • Zorlayıcı. (Arapça)

cebabire / cebâbire / جبابره

 • Zorbalar.
 • Zorbalar. (Arapça)

cebbarane / cebbarâne / cebbârâne

 • Zorbaca.
 • Zorbaca.

cebbarlık

 • Zorbalık, zâlimlik.

ceberut / ceberût

 • Zorla her istediğini yaptırabilme kudreti.

cebir / جَبِرْ

 • Zorlama.
 • Zor, zorlama.
 • Zorlama.

cebr

 • Zorlama, zor kullanma. İrâde ve ihtiyârın zıddı.
 • Zorlama, baskı yapma.

cebr u ikrah

 • Zorlama ve baskı yapma.

cebren / جبرا / جَبْرًا

 • Zorla. Cebir ve kuvvet istimali ile. Kuvvet kullanarak.
 • Zorla.
 • Zorla.
 • Zorla. (Arapça)
 • Zorla.

cebretme

 • Zorlama.

cebri / cebrî / جبری

 • Zorla, zorunlu olarak.
 • Zorla, zorlamalı.
 • Zoraki, zorla. (Arapça)

dağdağa / دغدغه

 • Zorluklar, sıkıntılar.

dikta

 • Zorbalık.

düşvar / düşvâr

 • Zor, güç.

düşvari / düşvarî

 • Zorluk, güçlük, suubet. (Farsça)

ebrah

 • Zor olmak, güç olmak.

emr-i cebri / emr-i cebrî / اَمْرِ جَبْر۪ي

 • Zorlayıcı emir.

emr-i müşkil

 • Zor iş, müşkil emir.

esbab-ı mücbire / esbâb-ı mücbire / اسباب مجبره

 • Zorlayıcı sebepler.

esbab-ı zaruriyye / esbâb-ı zarûriyye / اسباب ضروریه

 • Zorunlu sebepler.

farz

 • Zorunlu görev.

fenn-i hayvanat

 • Zooloji ilmi; hayvanları inceleyen ve onlar hakkındaki bilgi veren ilim dalı.

gasb

 • Zorla alma.

gasbetme

 • Zorla alma.

gasıb

 • Zorla alan.

gasıbane

 • Zorla alırcasına.

gayr-ı zaruri / gayr-ı zarurî

 • Zorunlu olmayan.

hacat-ı zaruriye / hâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi.

hacet-i zaruriye / hâcet-i zaruriye

 • Zorunlu ihtiyaç.

hakikat-ı zaruriye

 • Zorunlu gerçek.

hallal-ı müşkilat / hallâl-ı müşkilât

 • Zorlukları yenen, müşkülâtı halleden kimse.

harec

 • Zorluk, sıkıntı.
 • Zorluk, sıkıntı.

havaic-i gayr-ı zaruriye / havâic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

havaic-i zaruri / havâic-i zarurî

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

havayic-i gayr-ı zaruriye

 • Zorunlu olmayan ihtiyaçlar, ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç haline gelmiş şeyler.

i'tikal

 • Zorlaşma, müşkilleşme.

i'tisar

 • Zorluk, güçlük, meşakkat.

ibram / ibrâm / ابرام

 • Zorlama. (Arapça)

icab / îcâb

 • Zorunlu kılma; bir fiilin yapılmasını isteme ve onun terk edilmesini yasaklama.

icabi / icabî

 • Zorunluluk, mecburiyet.

icbar / icbâr / اجبار / اِجْبَارْ

 • Zor. Zorlama. Cebretmek.
 • Zorlama.
 • Zorlama, cebretme.
 • Zorlama.
 • Zorlama.
 • Zorlama. (Arapça)
 • İcbâr edilmek: Zorlanmak. (Arapça)
 • İcbâr etmek: Zorlamak. (Arapça)
 • Zorlama.

ihtiyac-ı zaruri / ihtiyac-ı zarurî

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

ihtiyacat-ı zaruriye / ihtiyâcât-ı zaruriye

 • Zorunlu ihtiyaçlar.

ikrah / ikrâh / اِكْرَاهْ

 • Zorlama.
 • Zorlama, tiksinme.
 • Zorla yaptırma.

ilhah / ilhâh

 • Zorlamak. Israr etmek. Bir şeyin kabulü için son derece üstüne düşmek.
 • Zorlama.

in'isab

 • Zorlaşma.

irta'

 • Zoraki ve istemeyerek gülme.

işkal / işkâl / اِشْكَالْ

 • Zorlaştırma.

işkal ve iğlak / işkâl ve iğlâk

 • Zor anlaşılma, kapalılık.

istişkal

 • Zorlaştırma, güçleştirme, müşkülât verme.

ıztırar / ıztırâr / اضطرار

 • Zorunluluk, mecburiyet.
 • Zorda kalma.
 • Zorunluluk. (Arapça)

ıztıraren / ıztırâren

 • Zorda kalarak.

ıztırari / ıztırarî / ıztırârî / اضطراری

 • Zorunlu olarak, çaresizce.
 • Zorunlu. (Arapça)

kahr

 • Zorlama, mahvetme, ezme.

kahr ve cebir

 • Zorlama, baskı kurma.

kasri / kasrî

 • Zorla, cebren.

kasriyyet

 • Zorlama hâli.

ke'kee

 • Zorla reddetmek, def'etmek.

külfetli

 • Zor, güç.

ma'sur

 • Zor, güç, zorlaştırılmış.

maksur

 • Zoraki, cebren. Elinde ve ihtiyarında olmadan.

mal-ı habis / mâl-ı habîs

 • Zor ile gasb edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallar ve kendine emânet olan mallar, izinsiz ticârette kullanılarak elde edilen kârlar ve dâr-ül-harbde yâni kâfir memleketlerine gidenin (tüccârın, seyyâhın), kafirlerden, rızâsı olmadan aldığı mallar.

mebadi-i zaruriye / mebâdi-i zaruriye

 • Zorunlu prensip ve ilkeler.

mecbur / mecbûr

 • Zorunlu.
 • Zorlanmış, zorunlu.

mecburi / mecburî / mecbûrî / مجبوری

 • Zor altında, ister istemez, yapma mecburiyetinde.
 • Zorunlu. (Arapça)

mecburiyet / mecbûriyet / مجبوریت

 • Zora tutulma. Mecburluk.
 • Zorunluluk.
 • Zorunluluk. (Arapça)

mecburiyetle

 • Zorunlu olarak.

mertum

 • Zor bir işi yapmağa memur edilmiş olan.

meşakkat / مَشَقَّتْ

 • Zorluk, güçlük, zahmet.
 • Zorluk.

mesleb

 • Zorla birşey alınan yer. Zorla alma yeri.

mezniyye

 • Zorla cinsî ilişkide bulunulan kadın.

mu'dil

 • Zor, güç.

mu'temil

 • Zorlukları göze alarak tek başına iş gören.

mücber

 • Zorlanılmış. Zorlanılan. İcbar olunmuş olan.

mücbir / مجبر

 • Zorlayan, mecbur eden.
 • Zorlayan, mecbur eden.
 • Zorlayıcı. (Arapça)

mucip olma

 • Zorunlu kılma, gerektirme.

muhtebis

 • Zorla alan.

mükreh

 • Zorlanan.
 • Zorlanan kimse.
 • Zorlanan.

mükrehen

 • Zorla.

mülci / mülcî

 • Zorla ve cebren yaptıran. Zorlayan.

müşkil / مُشْكِلْ

 • Zor, güç.
 • Zor, zorluk, müşkül.
 • Zor.

müşkil-küşa

 • Zorluğu gideren, açan. Zor işleri halleden. Çetinliği gideren. (Farsça)

müşkil-küşayan / müşkil-küşayân

 • Zorluğu gideren ve zor işleri halleden kimseler. (Farsça)

müşkil-pesend

 • Zorla beğenen. Her şeyi kolay kolay beğenmiyen. Zorlaştıran. (Farsça)

müşkilat / müşkilât

 • Zorluklar, çetinlikler.
 • Zorluklar.

müşkilatlı / müşkilâtlı

 • Zor.

müşkilatsız / müşkilâtsız

 • Zorluk çıkarmadan.

müşkile

 • Zor ve müşkil olan iş.

müşkilküşa / müşkilküşâ

 • Zorluğu gideren.

müşkilpesend

 • Zor beğenen.

müşkilpesent

 • Zor beğenen.

müşkül

 • Zor.

müşkülat / müşkülât

 • Zorluklar, güçlükler.

müşkülatlı / müşkülâtlı

 • Zor, güç.

müştebeh

 • Zor, karışık.

müstebid / مُسْتَبِدْ

 • Zorba, diktatör.
 • Zorba.

müteassir

 • Zor.

müteazzir

 • Zor, özürlü.

mütecebbir

 • Zorba.

mütecebbirane / mütecebbirâne

 • Zorbalıkla, cebren.

mütegallib / متغلب / مُتَغَلِّبْ

 • Zor kullanarak galip gelen, zorba.
 • Zorba. (Arapça)
 • Zorla üstünlük sağlayan.

mütegallibane / mütegallibâne

 • Zorbacasına, zâlimlere yakışır surette. (Farsça)

mütegallibe

 • Zorba.

mütegallip

 • Zorba, zorla yenmeye çalışan.

mütehakkim / مُتَحَكِّمْ

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.
 • Zorba.
 • Zorla hükmeden.

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Zorbaca.

müteneffiz

 • Zorlu nüfuz sahibi olan.

müteverrit

 • Zor bir işe rastlıyan.

muztar

 • Zorlanmış. Cebr olunmuş. Mecbur kalış. Çaresiz kalıp başı sıkılan.
 • Zorda kalmış.

netice-i zaruriye

 • Zorunlu sonuç.

sa'b

 • Zor, çetin.

sa'b-sehl

 • Zor-kolay.

saab

 • Zor, güç, çetin.

sab / sâb

 • Zor, güç.

saylem

 • Zorluk, meşakkat.

sebeb-i meşakkat

 • Zorluk sebebi.

sevk-i zaruret

 • Zorunluluğun itmesi.

sual-i müşkil / suâl-i müşkil

 • Zor soru.

sual-i müşkül

 • Zor soru.

suhre

 • Zoraki iş, angarya.

suubet / suûbet

 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk.
 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk, güçlük.

suubetli / suûbetli

 • Zor.
 • Zor.

tagallüb / تغلب / تَغَلُّبْ

 • Zorbalık. (Arapça)
 • Zorla üstün gelme.

tahakküm / تَحَكُّمْ

 • Zorla hükmetme.

tahakkümi / tahakkümî

 • Zoraki ve delilsiz olma.

tahmil-i zahmet

 • Zor bir işi birine yükletme.

tasannuf

 • Zorla yapılan sınıflandırma veya te'lif.

tazyik etmek

 • Zorlamak, baskı yapmak.

tecebbür

 • Zorbalaşma.

tehcir

 • Zorla göç ettirme.

tekellüf / تَكَلُّفْ

 • Zorlanma, özenme.
 • Zorlanma.

tekellüfat / tekellüfât

 • Zorlanmalar, özentiler.
 • Zoraki davranışlar.

telatil

 • Zorluklar.

tetavül / tetâvül

 • Zorla uzanma, büyüklenme, kibirle muamele etme.

teverrut

 • Zor bir işe rastlama. Vartaya düşme.

tıknefes

 • Zor nefes alan. Rahat nefes alamayan.

unve

 • Zor, kuvvet gösterme.

usr

 • Zorluk; meşakkat.
 • Zorluk.

usret

 • Zorluk, güçlük. Darlık, sıkıntı. İşlemezlik.

vacip / vâcip

 • Zorunlu.

vücub derecesinde

 • Zorunluluk derecinde.

vücub ve lüzum

 • Zorunluluk ve gereklilik.

zarurat

 • Zorunluluklar, mecburiyetler.

zaruret / zarûret / ضرورت / ضَرُورَتْ

 • Zorunluluk.
 • Zorunluluk, gereklilik.
 • Zorunluluk.
 • Zorunluluk.

zaruret derecesinde

 • Zorunluluk derecesinde.

zarureten

 • Zorunlu olarak.

zaruri / zarûrî / ضروری / ضَرُور۪ي

 • Zorunlu. (Arapça)
 • Zorunlu.

zaruriye

 • Zorunlu.

zaruriyyat / zarûriyyât / ضروریات

 • Zorunluluklar. (Arapça)

zecirkarane / zecirkârâne

 • Zorlarcasına.

zecren

 • Zorlayarak.

zecri / zecrî / زجری

 • Zorlayarak, zorlayıcı. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın