LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zire ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

arab

 • Ceziret-ül Arab, Şam, Hicaz, Irak, Yemen, Mısır ve Afrika'nın şimâlinde yaşayan geniş bir kavmin adı.

asafane / asafâne

 • Bir vezire yakışır surette ve hâlde. (Farsça)

cez

 • Cezire, ada. Her tarafı su ile çevrilmiş olan kara parçası. (Farsça)

cezair

 • (Tekili: Cezâyir) (Cezire) Cezireler, adalar.
 • Kuzey Afrikada Fas ile Tunus arasında olan ülke ve bu ülkenin merkezi olan şehir.

haliyye

 • Bağından boşanmış deve.
 • Yabancı bir yavru emziren deve.
 • Büyük gemi.
 • Arı kovanı.
 • Ahlâktan kinâyedir.
 • (Çoğulu: Haliyyât) Bekâr kadın, evlenmemiş kız.

hazair

 • (Tekili: Hazire) Duvar veya çitle çevrilmiş ağıl.
 • Etrafı duvarla çevrili olan mezarlıklar.

hazına

 • Emzirici, emziren. Dadı.

hıdivane / hıdîvâne

 • Bir vezire veya Mısır hıdîvine yakışır şekil ve surette. (Farsça)

murdia / مُرْضِعَه

 • Süt emziren. Süt anası.
 • Çocuk emziren.

murzı'

 • (Rızâ. dan) Çocuk emziren.

mürzı'

 • Emziren, emzirici.

murzia

 • (Rızâ. dan) Çocuğa süt emziren. Meme veren. Sütnine. Bebeğe süt vermek üzere para ile tutulmuş kadın.

nazair

 • Nazire. Nazireler. Benzerler, örnekler.

naziregu / naziregû

 • Nazire söyliyen. (Farsça)

nezair

 • (Tekili: Nazire) Nazireler, benzerler, emsâl olanlar.

radua

 • Kuzusunu emziren ve hem de sağılır olan koyun.

sabiiler / sâbiîler

 • Aya ve yıldızlara tapan kimseler. El-Cezîre (Cizre) ve Harran civârında yaşayan bu kimseler, yahûdîlik, hıristiyanlık ve mecûsîlik gibi çeşitli dinlerden bâzı inanışları alarak bir din meydana getirmişlerdir.

süt anne

 • İki buçuk yaşından küçük olan çocuğu emziren kadın.

tanzir / tanzîr / تنظير

 • Benzetme. Benzetilme. Nazire yapma.
 • Bir yazının şekil ve mâna bakımından benzerini yazma.
 • Benzetme. (Arapça)
 • Nazire yazma. (Arapça)
 • Tanzîr edilmek: (Arapça)
 • Benzetilmek. (Arapça)
 • Nazire yazılmak. (Arapça)
 • Tanzîr etmek: (Arapça)
 • Benzetmek. (Arapça)
 • Nazire yazmak. (Arapça)

tanziren

 • Nazire olarak. Benzetme suretiyle.

vazir / vâzir

 • (Vâzire) Günah işleyen. Suç işleyen.