LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zev kelimesini içeren 46 kelime bulundu...

bi-zeval / bî-zeval

 • Zevâlsiz, sona ermez, bitmez, tükenmez. (Farsça)

derece-i zevk

 • Zevk derecesi.

ehl-i sefahet

 • Zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkün olan kimseler.

ezvak / ezvâk / اذواق

 • Zevkler. Keyfler. Eğlenceler.
 • Zevkler.
 • Zevkler, lezzetler.
 • Zevkler.
 • Zevkler. (Arapça)

hafif-ül-haz / hafîf-ül-hâz

 • Zevcesi (hanımı) ve çocuğu olmayan.

halavetbahş

 • Zevk veren, hâlâvet veren. (Farsça)

halavetyab

 • Zevk bulan, halâvet bulan. (Farsça)

halil

 • Zevc, koca. Nikâhlı karı. Zevce.

haz

 • Zevk, hoşlanma.

helallı

 • Zevce, karı, menkuha. Nikâhlı kadın.

hem-firaş

 • Zevce. Karı. (Farsça)

heva vü heves

 • Zevk ve şehvetler. Boş ve geçici şeyler.

hisse-i zevk

 • Zevk hissesi, payı.

hul'

 • Zevceyi mal karşılığında boşamak.

huzuzat

 • Zevkler, lezzetler.

istihşaş

 • Zevklenme, eğlenme.

izale

 • Zevale erdirmek. Gidermek. Ortadan kaldırmak. Mahvetmek.

kelam-ı layezali / kelâm-ı lâyezâlî

 • Zevâl bulmaz, yok olmaz kelâm; Kur'ân.

la yezali / lâ yezalî

 • Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili.

layezal / lâyezal / lâyezâl

 • Zevâl bulmayan, varlığı devam eden.
 • Zeval bulmaz. Yok olmaz.
 • Zevâl bulmaz, yok olmaz.

lazeval / lâzeval

 • Zevalsiz. Sonu gelmez. Zeval bulmaz.

medar-ı ezvak

 • Zevklerin, lezzetlerin kaynağı.

medar-ı zevk

 • Zevk sebebi, kaynağı.

mesele-i zevkiye

 • Zevk ile (tadılıp yaşamakla) bilinen mesele.

mezak / mezâk

 • Zevk alma tarzı.

mülaane / mülâane

 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

müteseffih

 • Zevk ve eğlenceye düşkün.

nuş / nûş

 • Zevk, cümbüş.

sefahet ehli

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olan ve sermayesini gereksiz yere harcayanlar.

sefih / sefîh / سفيه

 • Zevk ve eğlenceye düşkün. Sefahete düşmüş. Malını düşünmeden harcayan.
 • Zevk ve eğlenceye düşkün, sefahata düşmüş, malını düşünmeden harcayan.
 • Zevk ve eğlence düşkünü. (Arapça)

şehr-i bi-lezaiz / şehr-i bî-lezâiz

 • Zevksiz ve lezzetsiz şehir.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.

tatrib

 • Zevklendirme, neşelendirme, keyiflendirme.

tevhid-i zevki / tevhid-i zevkî

 • Zevken tadılan tevhid, birleme.

uzzab

 • Zevc veya zevcesi olmayan. Bekâr.

vesait-i sefahet

 • Zevk ve eğlence vasıtaları.

yaran-ı safa / yârân-ı safâ

 • Zevk ve eğlence ile vakit geçiren dostlar. Safâ dostları.

zevalalud / zevâlâlûd

 • Zevalle karışık.

zevcat / zevcât

 • Zevceler, eşler.

zevk-alud / zevk-âlud

 • Zevkli, zevk karışık. (Farsça)

zevkalud / zevkâlûd

 • Zevkle karışık.

zevkbahş / ذوق بخش

 • Zevk veren. (Arapça - Farsça)

zevken

 • Zevk ile, zevk yoluyla.
 • Zevk olarak.

zevki / zevkî

 • Zevkle ilgili.
 • Zevke dayalı, yaşayıp zevk etmekle ilgili.
 • Zevkle alâkalı. Zevke âit.

zevkiyyat

 • Zevk ve eğlenceye dair hususlar.

zevkperest

 • Zevke düşkün.
 • Zevke düşkün.