LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zemme ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

hecagu / hecagû

 • Nazım veya nesir yoluyla birinin aleyhinde bulunan. Birini zemmeden, bir kimseyi hicveden. (Farsça)

hicv

 • (Hiciv) Birini şiir ile zemmetmek, onu gülünç hale koymak. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume.
 • Alay etmek.

hicvi / hicvî

 • Hicivle alâkalı. Hiciv denilen tarz-ı zemme ait ve müteallik olan şeyler.

hücu

 • Zemmetmek, çekiştirmek, kötülemek.

i'sar

 • Sürçtürmek, ayak kaydırmak.
 • Zemmetmek, kötülemek.

ifraş

 • Zemmetme, kötüleme, çekiştirme.
 • Serip döşetme.

igtiyab

 • Gıybet etmek. Zemmetmek. Yermek.

ırz

 • Namus. Temizlik. Cinsî haysiyet.
 • Ehil ve ıyal. İnsanın korumağa mükellef olduğu nefsi, hasebi, şerefi ve mahremleri, zemmedilecek veya medhedilebilecek durumları.

istizmam

 • Zemmetme, yerme, tenkid etme.
 • Kötü ve beğenilmeyen işler yapma.

itale

 • Uzatmak. Sözü uzun etmek. Tatvil-i kelâm etmek.
 • Birini zemmetmek, ayıplamak.

kaddah

 • Kadeh yapan. Kadeh yapıcı.
 • Zemmeden. Gıybet eden. Hicveden, yeren.

kadh

 • Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Çakmak taşını çakmak.
 • Bir kimsenin işine halel vermek.

kadih

 • (Kadh. dan) Bir kimse hakkında kötü söz söyleyen. Zemmedici, çekiştirici, kötüleyici.

kahl

 • Zemmetmek.
 • Nimete nankörlük etmek.

kavadih

 • (Tekili: Kadiha) Çekiştirenler, zemmediciler, kötüleyiciler.
 • Çekiştirilecek ve zemmedilecek şeyler.

kubh

 • Günah ve çirkin hareket. Kabahat. Suç.
 • Fık: Aklen ve şer'an müstehcen olup dünyada zemme, âhirette azaba ve itaba mahal olan şey.

levaim

 • (Tekili: Lâime) Bir kimsenin yüzüne karşı çekiştirmeler, levmetmeler. Zemmetmeler. Başa kakmalar.

levm

 • Çekiştirmek. Birisinin yüzüne karşı kötü söz söylemek. Zemmetmek. Paylamak. Başa kakmak.

levvam

 • (Levvâme) Levm ve itâbedici. Zemmeden, çekiştiren, dedikodu yapan. Serzenişte bulunan. Başa kakan, paylayan.

mezamm

 • Zemmetmek. Ayıplamak.

mugameze

 • Birini göz işaretiyle zemmetme.

mugayebe

 • Kaybolma.
 • Bir kimseyi arkasından zemmetme. Gıybet etme.

ta'an

 • (Ta'n. dan) Çok zemmedip yeren. Çekiştiren.

ta'ne

 • Sövme, zemmetme, yerme, çekiştirme.

ta'ne-zen

 • Söven, zemmeden, hicveden, yeren, çekiştiren. (Farsça)

takdih

 • Beğenmeme, zemmetme.
 • Atın belini inceltmek.

tezmim

 • Zemmetmek.

zemime

 • Zemme müstehak olan. Beğenilmeyen kötü hal ve hareket.

zemmam / zemmâm

 • Ayıplayıcı, zemmedici, kötüleyici.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın