LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zelîl ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

beyzat-ül beled

 • Devekuşu yumurtası.
 • Mc: Aciz, zelil kimse.

bürt

 • Nebat şekeri. Zelil, aşağılık kimse.
 • Balta.

da'at

 • Horluk, zelillik.

da'daa

 • Yakmak. Yıkmak.
 • Hor ve zelil etmek.
 • Perâkende etmek.

dani'

 • Hor, zelil.

dara'

 • Zayıf. Zelil, hakir.
 • Muti, itâat eden, boyun eğen.

daraa

 • Tevazu etmek, alçak gönüllü olmak.
 • Emre uymak, muti olmak.
 • Zayıf ve zelil olmak.

den'

 • Horluk, zelillik.

deni'

 • Hor, zelil.

duga'

 • Kedi miyavlaması.
 • Tilki sesi.
 • Zelil, hakaret görmüş kimsenin sesi.

duhur

 • Zillet, zelillik, hakirlik, aşağılık. Adilik.

ezeliyye

 • Ezele mensub, ezel ile ilgili, ezelîlik

ezell

 • Çok zelil. Çok alçak ve rüsvay olan.

ezille

 • Zeliller, alçaklar.

fenh

 • Kahretmek. Zelil kepaze etmek.

garaz

 • (Çoğulu: Ağraz) Maksat, niyet, gaye, kasıt. Kötü niyet. Kin.
 • Ok atılan nişan.
 • Izdırab. Acı.
 • Zelillik.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

hevan

 • Hakaret, zillet, alçaklık, zelillik, aşağılık, horluk.

hevn

 • Kolaylık, sühulet.
 • Vakar. Teenni.
 • Sükunet. Sekine. Rıfk.
 • Ufak şey. Hor ve zelil olmak.

hizlan

 • (Hezlan) Yalnız başına kalıp zelil olmak, yardımcısız kalmak.
 • Muhafaza ve rahmet-i İlâhiyeden mahrumiyet.

hızy

 • Hor ve zelil olmak.
 • Rüsvay olmak.

hun

 • Hor ve zelil olmak.

hunu'

 • Horluk, zelillik, alçaklık.

imtihan

 • Hor ve zelil kılmak.

istizlal

 • (Zill. den) Aşağılık ve zelil görme.
 • Bayağı ve âdi görülme.

ızra'

 • Zelil etmek, hor hakir etmek, alçaltmak.

izzet

 • Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük.
 • Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak.
 • Bulunmaz derecede az olan şey.

kahhar / kahhâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kamıh

 • Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden.

kebb

 • Hor ve zelil etmek, yüzü üstüne bırakmak, helâk etmek.

kebt

 • Zelil etmek, hor hakir etmek.
 • Sarfetmek, harcamak.

kutu'

 • Zelil olmak. Hakarete uğramak.

lak

 • Hakir, zelil, aşağı. (Farsça)
 • Tahta kadeh. (Farsça)

laki / lakî

 • (Lâkıy) İtibarsız ve değersiz, zelil kimse.
 • Önemsiz ve kıymetsiz şey.

laş

 • Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. (Farsça)
 • Çapul, yağma. (Farsça)

leim

 • Alçak, deni, rezil, zelil, levm edilen. Cimri.
 • Mayası bozuk ve kötü.

leiman

 • (Tekili: Leim) Alçak, zelil ve aşağılık kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

leimane

 • Alçakça. Zelilane bir tarzda.

liam

 • (Tekili: Leim) Alçak, aşağılık ve zelil kimseler. Pinti ve cimri insanlar.

mehanet

 • Küçültme. Küçük görülme.
 • Hor ve zelil olmak. Zayıf ve zebun olmak.
 • Tedbiri azca olmak.

mezellet

 • Alçaklık. Zelillik.
 • Aşağılık, zelillik.

muhakkir

 • Hakir gören, zelil ve hor gören.

mükibb

 • (Kebb. den) Bir şeyin üzerine çok düşen. Gayretle çalışan.
 • Çok lüzumlu olan.
 • Yüzü üstüne sürünen, zelil olan.

müstezill

 • (Zelil. den) Birini hor ve hakir gören. Bir kimseyi zelil gören.

müteva'ir

 • Hakir, zelil. Nefret edip kimse yanına gelmeyen.

müteyyim

 • Aşk ve muhabbetin hor ve zelili olan kimse.

mütezellil

 • Tezellül eden. Alçalan, zillete katlanan. Kendini zelil gösteren.

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçalarak, zilletini bilip göstererek.
 • Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. (Farsça)

müzellil

 • Zelil eden, zelil kılan, alçaltıcı, hakirleştiren.

muzill

 • Zelil kılan. Zillete düşüren.
 • Adileştiren.

müzill

 • Zelil kılan, hakir eyleyen.
 • Bâzı kullarını aşağı ve zelîl eden mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

na-kes

 • Hasis olan. (Farsça)
 • Zelil, insaniyetsiz, alçak, deni. (Farsça)

nisvan-ı zelil

 • Ahlâken ve dinen düşmüş, zelil olmuş kadınlar.

rüyuh

 • Zelillik, horluk, hakirlik.
 • Zayıflık.

sagar

 • Zelillik, alçaklık, âdilik.

sagır

 • Zelil ve aşağılık kimse.

sifle

 • Adi, alçak, zelil, terbiyesiz.

sıgar-ı nefs

 • Zelil ve hakir olma hali. Küçüklük, kıymetsizlik.

ta'bid

 • Mükerrem etmek.
 • Katran bulaştırmak.
 • Hizmet etmek.
 • Zelil etmek.
 • Zelil etmek, kepaze yapmak.

tagame

 • (Çoğulu: Tıgâm) Hor ve zelil kimse.
 • Ufacık kuşlar.

tahyis

 • Zelil etmek, kepaze etmek.
 • Boyun eğdirmek. Muti etmek.

takrid

 • Devenin gövdesinde olan keneyi yolup gidermek.
 • Hor ve zelil etmek.

tefih

 • Hakir, zelil.
 • Lezzeti olmayan.

teftih

 • Hor ve zelil etmek.
 • Kahretmek.

tergim

 • Yere sürtme.
 • Zelil etmek, hor ve hakir etmek. Rezil, kepaze etmek.

teshir

 • Zaptetme, hâkim olma, zorla ele geçirme.
 • İtaat ettirme.
 • Hakir ve zelil etmek.
 • Büyüleme, sihir yapma, aldatma.
 • Zaptetme, hakim olma. Zorla ele geçirme. İtaat ettirme. Hakîr ve zelil etmek.

tevkim

 • Zelil etmek.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Hıfzetmek, korumak.

teyettüm

 • Kulluk etmek.
 • Aşkın insanı hor ve zelil etmesi.

tezlil / tezlîl / تذليل

 • Birisini tahkir etme, aşağılatma. Zelil ve hakir bulma.
 • Aşağılama, zelil etme. (Arapça)

tezriye

 • Savurmak.
 • Koyunun yününü kırkıp arkasında bir miktarını bırakmak.
 • Zelil etmek, kepâze yapmak.

vakm

 • Reddetmek.
 • Hor ve zelil etmek.

zelili / zelilî

 • Hakirlik, horluk, zelillik, alçaklık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın