LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ze kelimesini içeren 221 kelime bulundu...

a'mak-ı zemin

 • Zeminin derinlikleri.

ağniya / ağniyâ / اغنيا

 • Zenginler.
 • Zenginler. (Arapça)

agu

 • Zehir, sem.

aker

 • Zeytinyağı tortusu.

asale

 • Zehiri çok tesirli ve korkunç olan yılan.

banu-yi mısır / bânû-yi mısır

 • Zeliha.

bay

 • Zengin.

bay u geda

 • Zengin ve fakir.

behişt-i gına

 • Zenginlik cenneti.

beraat satışı / berâât satışı

 • Zekât toplayan âmillerin (memurların), köylüden alacakları zekât ve uşrun cins ve miktârını gösteren ve berâât adı verilen senedlerin satışı.

bevt

 • Zengin iken fakir düşme. Düşkünlük.

bi'r-i zemzem

 • Zemzem kuyusu. (Farsça)

bi'r-i zemzeme

 • Zemzem suyunun kaynadığı zemzem kuyusu.

bi-niyazi / bî-niyazî

 • Zenginlik. (Farsça)

bi-zeval / bî-zeval

 • Zevâlsiz, sona ermez, bitmez, tükenmez. (Farsça)

budala

 • Zekâca geri, salak.

bündar

 • Zengin, asil ve kibirli kişi. (Farsça)

burjuva / بُورْژُووَه

 • Zengin sınıfı.

çah-ı zemzem / çâh-ı zemzem

 • Zemzem kuyusu.

camiülkelim / câmiülkelîm

 • Zengin mânâlı söz.

cevamiülkelim / cevâmiülkelîm

 • Zengin mânâlı sözler.

cevher-i ferd

 • Zerre, en küçük cisim. Atom.

cühal

 • Zehir.

derece-i zekavet / derece-i zekâvet / دَرَجَۀِ ذَكَاوَتْ

 • Zekilik derecesi.

derece-i zevk

 • Zevk derecesi.

dirayet / dirâyet

 • Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.
 • Zekâ, bilgi, kavrayış.
 • Zekâ, bilgi, idâre kâbiliyeti.

dünyalık

 • Zenginlik, para ve mal. (Türkçe)

ehl-i dirayet / ehl-i dirâyet

 • Zeka, bilgi ve kavrayış sahibi kimseler.
 • Zeka, bilgi, tecrübe ehli.

ehl-i sefahet

 • Zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkün olan kimseler.

ehremen

 • Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

emr-i zekat / emr-i zekât

 • Zekât emri.

emval-i zahire / emvâl-i zâhire

 • Zekât hayvanları ve topraktan elde edilen mahsûl gibi gizlenmesi mümkün olmayan mallar.

eris

 • Zeki, akıllı, uyanık, zeyrek, uslu. (Farsça)

ezille

 • Zeliller, alçaklar.

ezkiya / ezkiyâ / اذكيا

 • Zeki insanlar.
 • Zekiler.
 • Zekiler. (Arapça)

ezvak / ezvâk / اذواق

 • Zevkler. Keyfler. Eğlenceler.
 • Zevkler.
 • Zevkler, lezzetler.
 • Zevkler.
 • Zevkler. (Arapça)

ezyal / ezyâl

 • Zeyiller, ekler.

fatin / فطين

 • Zeki, kavrayışlı. (Arapça)

ferahe

 • Zeyreklik. Çok akıllılık. Davarın gayretli olması.

gabiyy

 • Zekâsı az olan. Geri zekâlı.

gani / ganî / غنى

 • Zengin, kimseye muhtaç olmayan, elindekinden fazla istemiyen. Varlıklı, bol.
 • Zengin. (Arapça)

gına / gınâ / غِنَا

 • Zenginlik.
 • Zenginlik.
 • Zenginlik.

gulfe

 • Zekerin sünnet edilecek derisi.

gunyet

 • Zenginlik.

hafif-ül-haz / hafîf-ül-hâz

 • Zevcesi (hanımı) ve çocuğu olmayan.

halavetbahş

 • Zevk veren, hâlâvet veren. (Farsça)

halavetyab

 • Zevk bulan, halâvet bulan. (Farsça)

halil

 • Zevc, koca. Nikâhlı karı. Zevce.

harekat-ı zerrat / harekât-ı zerrât

 • Zerrelerin, atomların hareketleri.

hareket-i arz

 • Zelzele, deprem, yer sarsıntısı.

hareket-i zerrat

 • Zerrelerin, atomların hareketi.

harik

 • Zeyrek akıllı kimse.

havelan-ı havl / havelân-ı havl

 • Zekâtı verilecek bir malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi.

havl-i havelan / havl-i havelân

 • Zekâtın lüzumu için; bir mal üzerinden, bir sene geçmiş olması.

haz

 • Zevk, hoşlanma.

helahil / helâhil / هلاهل

 • Zehir, ağı, boğanotu. (Arapça)

helallı

 • Zevce, karı, menkuha. Nikâhlı kadın.

hem-firaş

 • Zevce. Karı. (Farsça)

hemmame

 • Zehirli hayvan. Akrep.

heva vü heves

 • Zevk ve şehvetler. Boş ve geçici şeyler.

hisse-i zevk

 • Zevk hissesi, payı.

hücu

 • Zemmetmek, çekiştirmek, kötülemek.

hul'

 • Zevceyi mal karşılığında boşamak.

huzuzat

 • Zevkler, lezzetler.

ibadet-i maliyye / ibâdet-i mâliyye

 • Zekat, sadaka-i fıtr gibi mal ile yapılan ibâdetler.

iddisar

 • Zengin olma, çok mal mülk sahibi olma. Bir şeye bürünme.

iğna / iğnâ / اغنا

 • Zengin etme, kimseye muhtaç olmayacak hale getirme. (Arapça)

isar

 • Zengin, maldâr olmak; gani olmak.

istihşaş

 • Zevklenme, eğlenme.

izale

 • Zevale erdirmek. Gidermek. Ortadan kaldırmak. Mahvetmek.

izan / izân

 • Zekâ, anlayış.

ızra'

 • Zelil etmek, hor hakir etmek, alçaltmak.

kalantor

 • Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.

kelam-ı layezali / kelâm-ı lâyezâlî

 • Zevâl bulmaz, yok olmaz kelâm; Kur'ân.

kenz-i gına / kenz-i gınâ

 • Zenginliğin hazinesi.

kernebe

 • Zengin kadın.

keys

 • Zekâ, kavrayış, anlayış, idrâk.

kıtfir

 • Zeliha'nın kocası olan Mısır azizinin ismi.

kiyaset / kiyâset / كياست

 • Zekilik, uyanıklık. (Arapça)

kulfe

 • Zeker ucundaki sünnet edilecek deri.

kutu'

 • Zelil olmak. Hakarete uğramak.

la yezali / lâ yezalî

 • Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili.

lakane

 • Zeki ve seri anlayışlı olmak.

layezal / lâyezal / lâyezâl

 • Zevâl bulmayan, varlığı devam eden.
 • Zeval bulmaz. Yok olmaz.
 • Zevâl bulmaz, yok olmaz.

lazeval / lâzeval

 • Zevalsiz. Sonu gelmez. Zeval bulmaz.

lekanet

 • Zeki ve anlayışlı olma.

ma-i zemzem / mâ-i zemzem

 • Zemzem suyu.

madde-i semmiye

 • Zehirli madde.

maldari / maldarî

 • Zenginlik, servet.

medar-ı ezvak

 • Zevklerin, lezzetlerin kaynağı.

medar-ı zevk

 • Zevk sebebi, kaynağı.

mella

 • Zengin kimse.

menabi-i servet / menâbi-i servet

 • Zenginlik kaynakları.
 • Zenginlik kaynakları.

mesele-i zevkiye

 • Zevk ile (tadılıp yaşamakla) bilinen mesele.

mesmum / mesmûm / مسموم

 • Zehirlenmiş. Ağu katılmış. Zehirli.
 • Zehirlenmiş.
 • Zehirli. (Arapça)

mesmumen

 • Zehirli olarak. Zehirlenmiş olarak.

mesmus

 • Zehirli.

meta-ı zehr-alud / metâ-ı zehr-âlûd

 • Zehirli mal.

mevt-i zekat / mevt-i zekât / مَوْتِ زَكَاتْ

 • Zekâtın ölümü.
 • Zekâtın ölmesi, ortadan kalkması.

mezak / mezâk

 • Zevk alma tarzı.

mezamir / mezâmir

 • Zebur kitabının süreleri.

mezamm

 • Zemmetmek. Ayıplamak.

mezmum

 • Zemmolunmuş. Makbul olmıyarak ayıplanmış. Kötü.

mışmış

 • Zerdali, erik veya kayısı.

mişmiş

 • Zerdali yemişi.

mizan-ı zemin

 • Zemin ve yeryüzü terazisi.

müderhem

 • Zengin. Parası çok.

muğni / muğnî

 • Zengin edici.

mülaane / mülâane

 • Zevcesini (eşini) zinâ ile suçlayan erkeğin dört şâhit getirememesi hâlinde, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çıkarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmelerde bildirilen ifâdelerle) karşılıklı yemin etmeleri ve lânetleşmeleri.

müsemmem

 • Zehirli.

müsemmim

 • Zehirleyen, zehir katan.
 • Zehirleyen.

musir

 • Zengin. Gani.

müstağni / müstağnî

 • Zengin, minnetsiz, tok gönüllü.

müteseffih

 • Zevk ve eğlenceye düşkün.

mütesemmim

 • Zehirlenen, ağu içmiş olan.

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçalarak, zilletini bilip göstererek.
 • Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. (Farsça)

müzellil

 • Zelil eden, zelil kılan, alçaltıcı, hakirleştiren.

müzill

 • Zelil kılan, hakir eyleyen.

naf-ı zemin / nâf-ı zemin

 • Zeminin ortası. Mekke-i Mükerreme.

nisab

 • Zekat ölçüsü.

nükte-i kenziye

 • Zengin nükte.

nuş / nûş

 • Zevk, cümbüş.

panzehir

 • Zehire karşı ilâç.
 • Zehire karşı ilâç.
 • Zehire karşı ilaç.

rebaze

 • Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse.

revgan-ı zeyt

 • Zeytinyağı.

sagar

 • Zelillik, alçaklık, âdilik.

sagır

 • Zelil ve aşağılık kimse.

sefahet ehli

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olan ve sermayesini gereksiz yere harcayanlar.

sefih / sefîh / سفيه

 • Zevk ve eğlenceye düşkün. Sefahete düşmüş. Malını düşünmeden harcayan.
 • Zevk ve eğlenceye düşkün, sefahata düşmüş, malını düşünmeden harcayan.
 • Zevk ve eğlence düşkünü. (Arapça)

şehr-i bi-lezaiz / şehr-i bî-lezâiz

 • Zevksiz ve lezzetsiz şehir.

sem / سم

 • Zehir.
 • Zehir. (Arapça)

semdar / semdâr / سمدار

 • Zehirli. (Farsça)
 • Zehirli. (Arapça - Farsça)

semlendiren

 • Zehirleyen, kirleten.

semli

 • Zehirli.

semm

 • Zehir, ağu.
 • Zehir.

semmdar

 • Zehirli. (Farsça)

şereng

 • Zehir. (Farsça)

servet

 • Zenginlik.
 • Zenginlik, maddî varlık.

sıgar-ı nefs

 • Zelil ve hakir olma hali. Küçüklük, kıymetsizlik.

silsile-i zerrat / silsile-i zerrât

 • Zerreler, atomlar zinciri.

sismoğraf

 • Zelzelenin yerini, saatini, yön ve hızını kaydeden âlet. (Fransızca)

sümum / sümûm / سموم

 • Zehirler.
 • Zehirler. (Arapça)

şünşün

 • Zeyrek ve akıllı genç yiğit.

tabaka-i havas

 • Zenginler, seçkinler tabakası.

taganni

 • Zenginleşme.

tahavvülat-ı zerrat / tahavvülât-ı zerrat

 • Zerrelerin tahavvülü.

taife-i ağniya

 • Zenginler sınıfı, topluluğu.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.

tarz-ı zenginlik

 • Zenginlik tarzı.

tatrib

 • Zevklendirme, neşelendirme, keyiflendirme.

tazarruf

 • Zerafet, kibarlık, incelik gösterme.

tebane

 • Zeyreklik, akıllılık.

teben

 • Zeyrek, akıllı kimse.

temeşmüş

 • Zerdali yemek.

temevvül / تمول

 • Zenginlik. (Arapça)

terbit

 • Zeytinyağı vermek.

terk-i zekat / terk-i zekât

 • Zekâtın terki, zekât vermemek.

tesemmüm

 • Zehirlenmek.
 • Zehirlenme.
 • Zehirlenme.

tesmim

 • Zehirleme.
 • Zehirleme.
 • Zehirleme.

tesmim eden

 • Zehirlendiren.

tesmimen

 • Zehirleyerek.

tevhid-i zevki / tevhid-i zevkî

 • Zevken tadılan tevhid, birleme.

tezmim

 • Zemmetmek.

tüvanger / tüvânger / توانگر

 • Zengin. (Farsça)

usm

 • Zeytin ağacı.

uzzab

 • Zevc veya zevcesi olmayan. Bekâr.

vasıta-i tesmim

 • Zehirleme vasıtası.

veciz

 • Zengin mânâlı kısa söz.

vecize / vecîze

 • Zengin mânâlı kısa söz.

vesait-i sefahet

 • Zevk ve eğlence vasıtaları.

vicd

 • Zenginlik. Gına.

virat

 • Zekât vermek korkusundan hile edip bir yere toplanmış koyunlarını ayırıp dağıtmak veya perâkende koyunlarını bir yere toplamak.

vücub-u zekat / vücub-u zekât

 • Zekâtın farz oluşu.

yahya

 • Zekeriya'nın (A.S.) oğludur. Benî İsrail Peygamberlerinden ve İsa Aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel edenlerden olmuştu. Hz. İsa'dan (A.S.) önce Tevrat'a göre hareket ederdi. Kudüs'ün o zamanki reisi, Hz. Yahya'nın, Hz. Musa şeriatı üzere amel etmediğini ileri sürdüklerinden şehid ettiler.

yaran-ı safa / yârân-ı safâ

 • Zevk ve eğlence ile vakit geçiren dostlar. Safâ dostları.

zebani / zebânî

 • Zebanî, cehennemlikleri cehenneme atan melek.

zeberdec

 • Zeberced taşı.

zehir-alud / zehir-alûd

 • Zehirli, zehir karışmış.

zehirbaz

 • Zehir veren, zehir yapan.
 • Zehirci, zehir yapan.

zehr / زهر

 • Zehir.
 • Zehir, ağı. (Farsça)

zehr-alud

 • Zehirli. Zehir karışmış. (Farsça)

zehr-efşan

 • Zehir saçan. (Farsça)

zehr-nak

 • Zehirli, ağulu. (Farsça)

zehralud / zehrâlûd

 • Zehirle karışık.

zehrnak / zehrnâk / زهرناک

 • Zehirli. (Farsça)

zeka / zekâ / ذكا

 • Zekilik. (Arapça)

zekat / zekât

 • Zenginlerin kırkta bir oranında fakirlere yaptığı yardım.

zekavet / zekâvet / ذكاوت / ذَكَاوَتْ

 • Zekilik.
 • Zeki oluş. Zeyreklik. Çabuk anlama ve kavrama. Keskin anlayış.
 • Zekilik, anlayış çabukluğu.
 • Zekilik. (Arapça)
 • Zeki olma.

zeki

 • Zekâ sahibi. Çabuk anlayışlı.

zelazil

 • Zelzeleler. Yer sarsıntıları.

zem

 • Zemm. Birinin kötülüğünü söyleme, ayıplama, yerme, çekiştirme.

zemherir

 • Zemheri, şiddetli soğuk devresi.

zemime

 • Zemme müstehak olan. Beğenilmeyen kötü hal ve hareket.

zenberekvari / zenberekvârî

 • Zemberek gibi.

zenbil / zenbîl / زنبيل

 • Zembil. (Arapça)

zenburek / zenbûrek / زنبورک

 • Zemberek. (Farsça)

zencebil / zencebîl / زنجبيل

 • Zencefil. (Arapça)

zengi / zengî / زنگى

 • Zenci, siyahî. (Farsça)

zerdalu / zerdâlû / زردالو

 • Zerdali. (Farsça)

zerir

 • Zeki, hafif kimse.

zerrat / zerrât / ذرات

 • Zerreler, atomlar.
 • Zerreler. (Arapça)

zerre-misal

 • Zerre, atom gibi.

zerrece

 • Zerre kadar.

zerrevari / zerrevâri

 • Zerre gibi çok küçük. (Farsça)

zerrevi / zerrevî

 • Zerre ile alâkalı, zerreye âit.

zeryac

 • Zerde aşı.

zevalalud / zevâlâlûd

 • Zevalle karışık.

zevcat / zevcât

 • Zevceler, eşler.

zevk-alud / zevk-âlud

 • Zevkli, zevk karışık. (Farsça)

zevkalud / zevkâlûd

 • Zevkle karışık.

zevkbahş / ذوق بخش

 • Zevk veren. (Arapça - Farsça)

zevken

 • Zevk ile, zevk yoluyla.
 • Zevk olarak.

zevki / zevkî

 • Zevkle ilgili.
 • Zevke dayalı, yaşayıp zevk etmekle ilgili.
 • Zevkle alâkalı. Zevke âit.

zevkiyyat

 • Zevk ve eğlenceye dair hususlar.

zevkperest

 • Zevke düşkün.
 • Zevke düşkün.

zeyil

 • Zeyl, ek.

zeyl

 • Zeyil, ek, ilave, etek.

zeyt

 • Zeytinyağı. Yağ.
 • Zeytin yağı.

zeytun / zeytûn / زیتون

 • Zeytin.
 • Zeytin. (Arapça)

zeytuni / zeytunî

 • Zeytin renginde olan.

zeyyat

 • Zeytin ağacı.