LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zarif ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

amit

 • (Çoğulu: Amâmit) Zarif, çeri, değerli kimse.

anak

 • En zarif, en yakışıklı, en güzel.
 • Çok ferah, çok sürurlu.

anik

 • İnce, zarif, güzel. Acaib.

azref

 • Çok zarif. Zariflerin zarifi.
 • Çok zeki.

azref-i zürefa / azref-i zürefâ

 • Zariflerin zarifi.

baha / bahâ

 • Güzellik. Zariflik.
 • Zinet.
 • İzzet.
 • Bir şeye alışıp ünsiyet etmek.

behiye

 • Güzel, zarif, parlak hediye.

bezi'

 • Uslu, akıllı, zarif çocuk.
 • Zarif.

bü'bü'

 • Her nesnenin aslı.
 • İzzet, kerem.
 • Zeyrek akıllı, zarif kişi.
 • Hâkim, seyyid.
 • Gözbebeği.
 • Mc: Çok kıymetli ve değerli olan şey.

büza'

 • Kibar, zarif.

edeb-i kelam / edeb-i kelâm

 • Söz güzelliği, söz zarifliği.
 • Edb: İfade arasında bayağı ve çirkin tabirlerin bulunmaması. İfadenin güzel oluşu.

etraf

 • (Tekili: Türfe) Nazik ve zarif şeyler.
 • Lezzetli taamlar, güzel yemekler.

gazruf

 • (Çoğulu: Gazârif) Kıkırdak.

guzruf

 • (Çoğulu: Gazârif) Kulak kemiği.
 • Kıkırdak.

herkele

 • İncelik, nezafet, hoşluk, letâfet.
 • İnce, zarif, lâtif, hoş.

hırrik

 • (Çoğulu: Ehrak - Hurrak - Huruk) Cömerd, kerim. Zarif.

hüzhüz

 • Hafif ve zarif kimse.

huzruf

 • (Çoğulu: Hazârif) Fırıldak.
 • Değirmen çarkının birisi.
 • Pervâne.

iskarpin

 • Konçsuz veya yarım konçlu zarif ayakkabı. Alafranga hafif kundura. (Fransızca)

istizraf

 • (Zerafet. den) Zarif görünme, incelik gösterme. Zerafet gösterme.

keyyis

 • (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki.
 • Zarif.

levzai / levzaî

 • Akıllı, zarif kimse.

lul

 • (Luli) Utanmaz, hayasız ve namussuz kadın. (Farsça)
 • Nâzik ve zarif. (Farsça)
 • Şarkı söyleyip oynayan fahişe kadın. (Farsça)

mezir

 • Zarif kimse.
 • Katı kalbli ve cesur.
 • İşlerinde nüfuzlu olan.

mezr

 • (Mezra) Zarif adam.
 • Bir kimseye düşmanlık etmek.
 • Parmakla çimdiklemek.
 • Su kırbasını tamamen doldurmak.
 • Tadını anlamak için biraz ağzına almak, içmek.

mir-i kelam / mir-i kelâm

 • Güzel ve zarif konuşan.

mıskal

 • Cilâlayan, parlatan âlet.
 • İnce. Zarif.

mühelhel

 • Güzel şiir veya söz.
 • Zarif ve şık elbise.

mühelhil

 • Lâtif ve nâzik söz söyleyen.
 • Bir şeyi lâtif ve zarif bir şekilde yapan.

mükayese / mükâyese

 • Zariflik ve akıl hususunda çokluk iddiasında bulunma.

mustazref

 • Nükte, zariflik.
 • Muhit. Hâvi.

mutazarrıfin / mutazarrıfîn

 • (Tekili: Mutazarrıf) (Zarf. dan) Zariflik taslayanlar, tazarruf edenler.

nadire-senc

 • Nükteli konuşan, güzel fıkralar anlatan, zarif kimse. (Farsça)

nadiredan / nadiredân

 • Zarif, âlim. (Farsça)

nazik / nâzik

 • Nezaketli. Terbiyeli. Zarif. İnce, dayanıksız. (Farsça)
 • Ehemmiyet verilmesi icab eden. (Farsça)
 • Tehlikeli husus. (Farsça)
 • Zarif, ince, narin.

nezaket / nezâket

 • İncelik, zariflik.
 • Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye.
 • Naziklik, incelik, zariflik.

nikat / nikât

 • (Tekili: Nükte) Nükteler. İnce mânâlar.
 • İnce mânâlı, şakalı ve zarif sözler.

nüket

 • (Tekili: Nükte) Nükteler. Herkesin anlayamıyacağı ince mânâlı ve zarif sözler.

nükte

 • İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ.
 • Yere ağaçla vurup eser bırakmak.
 • Dolayısıyla anlaşılan ince mânâ, bir söz ve ibareden anlaşılan şey.
 • İyi düşünülmüş, ince anlamlı zarif söz.

nükte-i kur'aniye / nükte-i kur'âniye

 • Kur'ân'daki çok ince ve zarif mânâ.

nükte-i zarafet

 • Zariflik, incelik nüktesi.

nüktedan / nüktedân / نكته دان

 • Nükte bilen. İnce ve zarif kimse. (Farsça)
 • Zarif insan, nükteli sözler bilen. (Arapça - Farsça)

pernun

 • İnce ve zarif dokunmuş ipek kumaş. (Farsça)

rebaze

 • Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse.

rüveyha

 • Zariflik, incelik.

sebükruh

 • Hafif ruhlu. (Farsça)
 • Zarif ve şen olan. Hoşa giden, hoş sohbet. (Farsça)
 • Mc: Lâübâli. (Farsça)

sifsir

 • (Çoğulu: Sefâsir-Sefâsire) Simsar. Bir şeyi alıp satan.
 • Zarif, zerâfetli.
 • Hizmetçi, hâdim.
 • Tabi, itaat eden, uyan.

talavet

 • Güzel, hüsün. Şirinlik, zariflik.
 • Ağızda çıkan bir nevi yara.

tazarruf

 • Zarafet.
 • Zariflik taslama. İncelik göstermek. Külfetle zarif olmak.

tekeyyüs

 • (Kiyâset. den) Kiyâsetli ve zeki görünme.
 • Zariflik gösterme.

tezarüf

 • Zarif olmak isteme.

turfe

 • (Çoğulu: Etrâf) Nâziklik, yumuşaklık.
 • Nimet.
 • Güzel yemek.
 • Zarif, iyi nesne.
 • Üst dudağın ortasında fazlalık olarak yumru et olması. (O kişiye "etref" derler.

üdeba

 • (Tekili: Edib) Edibler, edebiyatçılar.
 • Edeb sâhibleri. Zarif kimseler.

vezvaz

 • Hafif, zarif kimse.

zarafet / zarâfet / ظرافت

 • Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.
 • Zariflik, incelik.
 • Zariflik. (Arapça)

zarafet-perver

 • Zarafete düşkün olan, zarifliği seven. (Farsça)

zaraif

 • Zârif, ince, hoş şeyler.

zarif-üt tab'

 • İnce, zarif tabiatlı, güzel huylu.

zarifane / zarîfâne / ظریفانه

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)
 • Zarifçe. (Arapça - Farsça)

zarife

 • (Bak: ZARİF)

zarifü't-tab'

 • Zarif tabiatlı, güzel huylu.

zerafet / zerâfet

 • İncelik, zariflik.
 • Zariflik, incelik, güzellik.

zevel

 • Hafif, zeyrek, zarif kimse. (Müe: Zevle)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın