LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zah kelimesini içeren 54 kelime bulundu...

alak

 • Zahmet, meşakkat gidermek.

alem-i gayb / âlem-i gayb

 • Zâhir duygularımızla bilinemeyen ve ervah ve meleklere, cinlere mahsus olan âlem. Mâzi ve müstakbeldeki mahlukatın mânevi hayatlarının âlemi.

ambar

 • Zahire ve kuru gıdaları koymaya yarayan büyük depo.

ana' / anâ'

 • Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk.

azf

 • Zâhidlik. Nefsini bir şeyden döndürmek.

belec

 • Zâhir ve rûşen olmak. Gözükmek.

beruz / berûz

 • Zâhir olmak, zuhur etmek, görünmek.

büluc

 • Zâhir olmak, gözükmek. Parlamak, ruşen olmak.

bürhin

 • Zahmet, güçlük, zorluk.

büruz / bürûz

 • Zâhir olma, belirme, meydana çıkma. Çıkmak.
 • Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi.

cehvere

 • Zâhir olmak, görünmek.

dahv

 • Zâhir olmak, görünmek.

fakıa

 • Zahmet, meşakkat.

galle-füruş

 • Zahireci, zahire ve hububat satan. (Farsça)

hakhaka

 • Zahmetli ve meşakkatli yolculuk yapmak.

hashas

 • Zâhir olma, açık ve âşikâr olma, görünme.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havass-ı hamse-i zahiri / havass-ı hamse-i zâhirî

 • Zahirî beş duyu; tatma, görme, işitme, koklama, dokunma.

havass-ı zahiriye / havâss-ı zâhiriye

 • Zahirî duyular, beş duyu organı.

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hükema ve ulema-yı zahiri / hükemâ ve ulemâ-yı zâhirî

 • Zahire ve dış görünüşe göre hüküm veren alimler ve filozoflar.

i'na

 • Zahmete uğramak.

ihtiyar-ı zahmet

 • Zahmet ve meşakkate katlanma.

kartabus

 • Zahmet, meşakkat.

kelepir

 • Zahmetsiz, ücretsiz, çok ucuz ele geçen.

kenaz

 • Zahire vakti.

kırtit / kırtît

 • Zahmet meşakkat.

külfet / كُلْفَتْ

 • Zahmet, zor iş.
 • Zahmet.

külfetsiz

 • Zahmetsiz.

lüheym

 • Zahmet, meşakkat.

mermeris / mermerîs

 • Zahmet, meşakkat.

meşakkat / مشقت

 • Zahmet. Sıkıntı. Güçlük. Zorluk.
 • Zahmet, güçlük, zorluk, sıkıntı.
 • Zahmet, zorluk, sıkıntı.
 • Zahmet.

mezahim / mezâhim

 • Zahmetler. Sıkıntılar. Belâlar.
 • Zahmetler, sıkıntılar.
 • Zahmetler, zorluklar.

mihnet / مِحْنَتْ

 • Zahmet.

mualecesiz / muâlecesiz

 • Zahmetsiz, sıkıntısız.

muhadiş

 • Zahmet, ıztırab ve sıkıntı verici. Tırmalayıcı.

mukasat

 • Zahmet ve eziyet çekme.

mül'e

 • Zâhidlik, muttakilik, sofilik.

müteanni

 • Zahmetli ve zor olan bir işi üzerine alan. Zahmet çeken.

mütekellif

 • Zahmetli iş tutan, külfetli işe girişen.

müzahamesiz

 • Zahmet çekmeden.

müzahemetsiz

 • Zahmet ve zorluğu olmayan.

müzahim

 • Zahmet ve sıkıntı veren. Zıt gelen.

şühre

 • Zahir ve vâzıh olmak. Görünmek. Açık olmak.

tahakküm-ü zahiri / tahakküm-ü zâhirî

 • Zahirî olan egemenlik; akıl ve gönlü dışlayarak insanlara hükmetme.

teanni

 • Zahmet çekme.

tekellüf

 • Zahmet.

tekellüflü

 • Zahmetli, zoraki.

tekellüfsüz

 • Zahmetsiz.

terettül

 • Zâhir olmak, görünmek.

vücud-u harici / vücud-u hâricî

 • Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya.

zahair / zahâir / ذخائر

 • Zahireler. (Arapça)

zahidane / zahidâne / zâhidâne / زاهدانه

 • Zahide yakışır surette. Ehl-i takva gibi. (Farsça)
 • Zahitçe. (Arapça - Farsça)

zahiriyyun

 • Zahirciler, dış görünüşe aldananlar, dışa yansıyan yönlere göre hüküm verenler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR