REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Zah kelimesini içeren 54 kelime bulundu...

alak

 • Zahmet, meşakkat gidermek.

alem-i gayb / âlem-i gayb

 • Zâhir duygularımızla bilinemeyen ve ervah ve meleklere, cinlere mahsus olan âlem. Mâzi ve müstakbeldeki mahlukatın mânevi hayatlarının âlemi.

ambar

 • Zahire ve kuru gıdaları koymaya yarayan büyük depo.

ana' / anâ'

 • Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk.

azf

 • Zâhidlik. Nefsini bir şeyden döndürmek.

belec

 • Zâhir ve rûşen olmak. Gözükmek.

beruz / berûz

 • Zâhir olmak, zuhur etmek, görünmek.

büluc

 • Zâhir olmak, gözükmek. Parlamak, ruşen olmak.

bürhin

 • Zahmet, güçlük, zorluk.

büruz / bürûz

 • Zâhir olma, belirme, meydana çıkma. Çıkmak.
 • Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi.

cehvere

 • Zâhir olmak, görünmek.

dahv

 • Zâhir olmak, görünmek.

fakıa

 • Zahmet, meşakkat.

galle-füruş

 • Zahireci, zahire ve hububat satan. (Farsça)

hakhaka

 • Zahmetli ve meşakkatli yolculuk yapmak.

hashas

 • Zâhir olma, açık ve âşikâr olma, görünme.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

havass-ı hamse-i zahiri / havass-ı hamse-i zâhirî

 • Zahirî beş duyu; tatma, görme, işitme, koklama, dokunma.

havass-ı zahiriye / havâss-ı zâhiriye

 • Zahirî duyular, beş duyu organı.

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hükema ve ulema-yı zahiri / hükemâ ve ulemâ-yı zâhirî

 • Zahire ve dış görünüşe göre hüküm veren alimler ve filozoflar.

i'na

 • Zahmete uğramak.

ihtiyar-ı zahmet

 • Zahmet ve meşakkate katlanma.

kartabus

 • Zahmet, meşakkat.

kelepir

 • Zahmetsiz, ücretsiz, çok ucuz ele geçen.

kenaz

 • Zahire vakti.

kırtit / kırtît

 • Zahmet meşakkat.

külfet / كُلْفَتْ

 • Zahmet, zor iş.
 • Zahmet.

külfetsiz

 • Zahmetsiz.

lüheym

 • Zahmet, meşakkat.

mermeris / mermerîs

 • Zahmet, meşakkat.

meşakkat / مشقت

 • Zahmet. Sıkıntı. Güçlük. Zorluk.
 • Zahmet, güçlük, zorluk, sıkıntı.
 • Zahmet, zorluk, sıkıntı.
 • Zahmet.

mezahim / mezâhim

 • Zahmetler. Sıkıntılar. Belâlar.
 • Zahmetler, sıkıntılar.
 • Zahmetler, zorluklar.

mihnet / مِحْنَتْ

 • Zahmet.

mualecesiz / muâlecesiz

 • Zahmetsiz, sıkıntısız.

muhadiş

 • Zahmet, ıztırab ve sıkıntı verici. Tırmalayıcı.

mukasat

 • Zahmet ve eziyet çekme.

mül'e

 • Zâhidlik, muttakilik, sofilik.

müteanni

 • Zahmetli ve zor olan bir işi üzerine alan. Zahmet çeken.

mütekellif

 • Zahmetli iş tutan, külfetli işe girişen.

müzahamesiz

 • Zahmet çekmeden.

müzahemetsiz

 • Zahmet ve zorluğu olmayan.

müzahim

 • Zahmet ve sıkıntı veren. Zıt gelen.

şühre

 • Zahir ve vâzıh olmak. Görünmek. Açık olmak.

tahakküm-ü zahiri / tahakküm-ü zâhirî

 • Zahirî olan egemenlik; akıl ve gönlü dışlayarak insanlara hükmetme.

teanni

 • Zahmet çekme.

tekellüf

 • Zahmet.

tekellüflü

 • Zahmetli, zoraki.

tekellüfsüz

 • Zahmetsiz.

terettül

 • Zâhir olmak, görünmek.

vücud-u harici / vücud-u hâricî

 • Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya.

zahair / zahâir / ذخائر

 • Zahireler. (Arapça)

zahidane / zahidâne / zâhidâne / زاهدانه

 • Zahide yakışır surette. Ehl-i takva gibi. (Farsça)
 • Zahitçe. (Arapça - Farsça)

zahiriyyun

 • Zahirciler, dış görünüşe aldananlar, dışa yansıyan yönlere göre hüküm verenler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın