LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ZAR kelimesini içeren 125 kelime bulundu...

aleyhimizde

 • Zararımıza.

aleyhine

 • Zararına.

asib-resan

 • Zarar veren, musibete atan, belâya düşüren, felâkete sevkeden. (Farsça)

ayn-ı heba

 • Zararın tâ kendisi.

ayn-ı zarar

 • Zararın ta kendisi.

azrar / اضرار

 • Zararlar. (Arapça)

azref-i zürefa / azref-i zürefâ

 • Zariflerin zarifi.

bayiste / bâyiste

 • Zaruri, lâzım, gerekli. (Farsça)

be's / بأس

 • Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
 • Zarar, kötü yan. (Arapça)

beis

 • Zarar, fenalık.

bi-z-zarure

 • Zarûri olarak, ister istemez.

bizzarure

 • Zaruri olarak.

cihet-i zarar

 • Zararlı taraf, zararlı yön.

darr / dârr / ضَرّ

 • Zarar, ziyan.
 • Zararlı, zararı olan.
 • Zarar.
 • Zarar.

darrı nef'a derc

 • Zararlıyı yararlının içine koyma.

def-i mazarrat

 • Zararı giderme.

eşhas-ı muzırra / eşhâs-ı muzırra

 • Zararlı şahıslar, kişiler.

evrak-ı muzırra / evrâk-ı muzırra / اَوْرَاقِ مُضِرَّه 

 • Zararlı evraklar, yayınlar.
 • Zararlı belgeler.

fakat / fâkat

 • Zaruret, ihtiyaç. Yoksulluk, fakirlik.

gamd

 • Zarf, mahfaza. Kın.

gayr-ı zaruri / gayr-ı zarurî

 • Zarurî ve mecburî olmayan.

gazat-ı muzırra / gazât-ı muzırra

 • Zararlı gazlar. Zehirli gazlar.
 • Zararlı gazlar.

habe

 • Zarara ziyana uğradı (mânâsına fiil).

hacat-ı gayr-ı zaruri / hâcât-ı gayr-ı zaruri

 • Zarurî ve mecburî olmayan ihtiyaçlar.

hacat-ı gayr-ı zaruriye / hâcât-ı gayr-ı zaruriye

 • Zarûrî ve mecbûrî olmayan ihtiyaçlar.

halel / خَلَلْ

 • Zarar, eksiklik.
 • Zarar.

hasar / hasâr / خسار

 • Zarar, hasar. (Arapça)

hasar-dide

 • Zarara uğramış, hasar görmüş. (Farsça)

hasarat / hasârât

 • Zararlar.
 • Zararlar.

haşarat

 • Zararlı hayvanlar.

hasarat / hasarât / خسرات

 • Zararlar. (Arapça)

hasaret / hasâret / خسارت

 • Zarar, ziyan.
 • Zarar, ziyan.
 • Zarar, hasar. (Arapça)

hasaretli / hasâretli

 • Zarar verici.

haşerat

 • Zararlı hayvanlar.

haşerat-ı muzırra

 • Zararlı böcekler.

hasir / hasîr / hâsir / خاسر

 • Zarara uğrayan.
 • Zarara uğrayan, zarar eden.
 • Zarar eden, hüsrana uğrayan. (Arapça)

hasirun / hâsirun

 • Zarar ve ziyana uğrayanlar. Eli boş kalanlar.

havaic-i zaruriyye

 • Zaruri ihtiyaçlar. Giderilmesi lüzumlu olan ihtiyaçlar.

hayvanat-ı muzırra / hayvânât-ı muzırra

 • Zararlı hayvanlar.

hızlan / hızlân

 • Zarar, rahmetten mahrumiyet.

hüsr / خسر

 • Zarar. (Arapça)

hüsran / hüsrân / خُسْرَانْ

 • Zarar, ziyan, kayıp.
 • Zarar, umduğunu bulamama acısı.
 • Zarar.

hüsranhiz / hüsranhîz / خسران خيز

 • Zarar dolu, hüsran dolu. (Arapça - Farsça)

ihtimal-i zarar

 • Zarara uğrama ihtimali.

ihtiyacat-ı zaruriye

 • Zaruri ihtiyaçlar. (Ev, yeme, içme, yakma, giyinme v.s. gibi)

ilca-i zaruret / ilcâ-i zarûret

 • Zaruretin zorlaması.

iras-ı zarar

 • Zarar verme.

ızraf

 • Zarflamak. Zarfa koymak.

ızrar / ızrâr / اضرار / اِضْرَارْ

 • Zarar vermek. Zarara uğratmak.
 • Zarar verme.
 • Zarar verme.
 • Zarar verme, zarara sokma. (Arapça)
 • Izrâr etmek: Zarar vermek, zarara sokmak. (Arapça)
 • Zarar verme.

kaza / kazâ

 • Zarar veren olay.

kemmiye-i kalile-i muzırra

 • Zararlı azınlık.

kuvve-i dafia / kuvve-i dâfia

 • Zararlı şeyleri men'etme ve onlardan korunma hissi. İtme kuvveti.
 • Zararlı şeyleri defeden güç.

kuvve-i gadabiye / قُوَّۀِ غَضَبِيَه

 • Zararları defetme duygusu.

kuvve-i sebuiye-i gadabiye

 • Zararlı şeyleri def'e sevkeden his ve kuvvet.

lazım-ı zaruri / lâzım-ı zarûrî / لَازِمِ ضَرُور۪ي

 • Zarûrî olarak lâzım olan.

leffen / لَفًّا

 • Zarf içine koyarak.

mahfuf

 • Zarar gelmesin diye etrafı çevrili, kuşatılmış.

mana-yı zaruri / mânâ-yı zarurî

 • Zarurî olarak anlaşılan mânâ.

maraz-ı muzır

 • Zararlı hastalık.

mazarat

 • Zararlar.

mazarr

 • Zararlar, ziyanlar. Mazarrât.

mazarrat / mazarrât / مضرات / مَضَرَّتْ

 • Zararlar. Ziyanlar. Mazârr.
 • Zararlar, zararlı ve kötü şeyler.
 • Zararlar.
 • Zararlar. (Arapça)
 • Zarar.

mazarratı menafia mezc

 • Zararları yararlara katma, karıştırma.

mazruf / mazrûf / مَظْرُوفْ

 • Zarflanan. Sarılıp muhafaza edilen. Zarfa konan.
 • Zarflanan, zarf içinde olan.
 • Zarfa konan.
 • Zarf içinde olan, içerik.

mazrufen

 • Zarf içinde olarak. Zarflı surette.

mazrur

 • Zarar etmiş. Ziyan görmüş.

medar-ı zarar / medâr-ı zarar

 • Zarar sebebi.

menfi milliyet / menfî milliyet

 • Zararlı bir hale gelen milliyetçilik, ırkçılık.

menfi milliyetçilik / menfî milliyetçilik

 • Zararlı bir hale gelen milliyetçilik, ırkçılık.

mevadd-ı muzırra / mevâdd-ı muzırra

 • Zararlı maddeler. Zarar veren şeyler.
 • Zararlı maddeler.

mevadd-ı muzırra-i vahiye / mevadd-ı muzırra-i vâhiye

 • Zararlı kıymetsiz maddeler.

miktar-ı zaruret

 • Zaruret miktarı.

milliyet-i menfiye

 • Zararlı milliyetçilik, ırkçılık.

muare

 • Zarar etmek.

mükayese / mükâyese

 • Zariflik ve akıl hususunda çokluk iddiasında bulunma.

mutammirat

 • Zarar verici ve helâk edici gizli şeyler.

mutazarrır / متضرر

 • Zarar ve ziyana uğrayan, zarar görmüş olan.
 • Zarar gören.
 • Zarar görmüş.
 • Zarar gören. (Arapça)
 • Mutazarrır olmak: Zarar görmek. (Arapça)

mutazarrır olma

 • Zarar görme.

mütemadih

 • Zararı çok olan kimse. Acele ile yapan, hızlı çalışan kimse.

mütezarrır olmak

 • Zarar görmek, zarara uğramak.

muzır / مضر / مُضِرْ

 • Zararlı.
 • Zararlı.
 • Zararlı, muzur. (Arapça)
 • Zararlı.

muzırlık

 • Zararlılık.

muzırra / مُضِرَّه

 • Zararlı.

muzırrin / muzırrîn

 • Zararlar, zarar verenler.

nadiredan / nadiredân

 • Zarif, âlim. (Farsça)

nazik / nâzik

 • Zarif, ince, narin.

netice-i muzırra

 • Zararlı netice.

nükte-i zarafet

 • Zariflik, incelik nüktesi.

nüktedan / نكته دان

 • Zarif insan, nükteli sözler bilen. (Arapça - Farsça)

rahnedar kalan

 • Zarara uğrayan, yara alan.

rüveyha

 • Zariflik, incelik.

salimen / sâlimen

 • Zarar görmeyerek.

sebeb-i hüsran

 • Zarar, kayıp sebebi.

sebeb-i ihtilaf-ı muzır

 • Zararlı olan ayrılık ve uyuşmazlığın sebebi.

tazarruf / تَظَرُّفْ

 • Zarafet taslama.

tazarrur / تضرر

 • Zarar görme, zarar etme. (Arapça)

tazmin

 • Zararı karşılama.
 • Zararı ödeme.

tazminat / tazminât / tazmînât / تضمينات

 • Zarara karşılık verilen para.
 • Zarar ödemeleri, tazminat. (Arapça)
 • Tazmînat vermek: Zarar ödemesinde bulunmak. (Arapça)

tazrir

 • Zarar vermek. Zarara uğratmak.

tebb

 • Zarar, ziyan, hasar, kayıp.

telafi / telâfî / تلافى

 • Zarar karşılama. (Arapça)

tetbit

 • Zarar ve ziyan yapma.

tevehhüm-ü zarar / تَوَهُّمُ ضَرَرْ

 • Zarar zannetmek.
 • Zarar ettiğini sanma.

tezarüf

 • Zarif olmak isteme.

vacib / vâcib / وَاجِبْ

 • Zarûrî olan.

vacid / vâcid

 • Zaruri varlık.

vazife-i zaruriye

 • Zaruri vazife, zorunlu görev.

vesvese

 • Zararlı olan şüphe, kuruntu.

zann-ı zarar

 • Zararlı sanma.

zarafet / zarâfet / ظرافت

 • Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.
 • Zariflik, incelik.
 • Zariflik. (Arapça)

zarafet-perver

 • Zarafete düşkün olan, zarifliği seven. (Farsça)

zaraif

 • Zârif, ince, hoş şeyler.

zarar-dide

 • Zarar görmüş olan. Ziyana, kayıba, noksanlığa uğramış olan. (Farsça)

zarardide / zarardîde / ضرردیده

 • Zarara uğramış, zarar görmüş.
 • Zarar gören.
 • Zarar gören. (Arapça - Farsça)

zarfiyet

 • Zarf olma.

zarif / zarîf / ظریف

 • Zarafet sahibi, nazik, nüktedan. (Arapça)

zarifane / zarîfâne / ظریفانه

 • Zariflikle, incelikle, zarif olana yakışır surette. (Farsça)
 • Zarifçe. (Arapça - Farsça)

zarifü't-tab'

 • Zarif tabiatlı, güzel huylu.

zarr / zârr

 • Zarar.
 • Zarar veren, zararlı.

zaruriyat / zarûriyât

 • Zarurî olanlar.

zaruriye / zarûrîye

 • Zarurî olan.

zayiat / zayiât

 • Zarar ve ziyanlar. Yitikler.

zelzele-i muzırra

 • Zarar veren sarsıntı, sallantı.

zerafet / zerâfet

 • Zariflik, incelik, güzellik.

zıman

 • Zarar ve ziyana karşılık verilen bedel.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın