LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ZAHMET ifadesini içeren 155 kelime bulundu...

abakiye

 • Lâzım olmak.
 • Yapışmak.
 • Zahmet.

ahben

 • Çok su içmekten karnın şişip zahmetli olması.

akum

 • İyileşmez yara. Kısırlık.
 • Zahmet.

alak

 • Zahmet, meşakkat gidermek.

alem-i mihnet / âlem-i mihnet

 • Dert ve zahmet dünyası.

amas

 • şiddetli harp.
 • Zahmet, meşakkat.

ana' / anâ'

 • Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk.

anak / anâk

 • (Çoğulu: Ânuk) Dişi keçi yavrusu.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Karakulak dedikleri hayvan.

anka

 • İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır.
 • Uzun boyunlu kadın.
 • Arabdan bir kimsenin lakabı.
 • Zahmet, meşakkat.

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

asid

 • Başında bir zahmet olup boynunu döndüremeyen ve eğilemeyen, burnundan sümüğü akan deve.

badire

 • Birdenbire meydana gelen hâl. Felâket. Musibet.
 • Kabahat.
 • Birden, zahmetsizce söylenen söz.
 • Kılıcın, namlunun veya her çeşit nebatın ucu.
 • Zor geçit.

bais

 • Fakir.
 • Şiddet ve zahmete uğramış kimse.

bar / bâr

 • Yük. Zahmet. Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • Def'a. Kerre. (Farsça)
 • Yemiş, meyve. (Farsça)
 • Sebeb-i masraf ve ıztırab olan şey. Kale duvarı. (Farsça)
 • İzin. (Farsça)

bayice

 • (Çoğulu: Bevâyic) Belâ, mihnet, zahmet, âfet, dâhiye.

be's

 • Azab, şiddet. Korku.
 • Zarar, ziyan.
 • Zorluk, meşakkat, zahmet.
 • Fenalık. (Arapçada: "Savaşta şiddetli harekette bulunmak veya sıkıntı ve fakirlikten fenâ durumda olmak" mânâlarına gelir.)

becrem

 • (Çoğulu: Becârim) Belâ ve zahmet, dâhiye.

bedel

 • (Çoğulu: Bedelât) Elde ve ayakta olan zahmet ve ağrı.
 • Karşılık. Bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey. İvaz.
 • Başkasının adına hacca giden.
 • Gr: Söz esnâsında bir şeyi sıfatı veya vasfı ile beraber söylersek ve fakat kasdımız o şeyin vasfı veya sıfatı değil de zâ

beis

 • (Be's) Zarar. Kuvvet ve şiddet. Zahmet. Zor. Fenâ. Bed.

bela-ender-bela / belâ-ender-belâ

 • Belâ üstüne belâ. Zahmet içinde zahmet. (Farsça)

belgin

 • Belâ, zahmet, dâhiye.

belv

 • (Belvâ) Dert, çile. Musibet. Zahmet.
 • İmtihan, tecrübe.

benat-üd dehr / benât-üd dehr

 • Âfetler.
 • Zahmetler.

berceste

 • Sağlam ve lâtif. (Farsça)
 • Seçme. (Farsça)
 • Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve fakat çok kıymetli olan söz. (Farsça)

berh

 • Şiddet, eziyet, meşakkat, zorluk, zahmet.

bilv

 • Belâ.
 • Zahmet.
 • Tecrübe, imtihan.

bilye

 • (Çoğulu: Belâya) Belâ,
 • Zahmet.
 • Tecrübe, imtihan.

biselamet-il-emr

 • İşin kolaylıkla ve zahmetsiz yapılması.

bürhin

 • Zahmet, güçlük, zorluk.

da' / dâ'

 • (Çoğulu: Edvâ) Maraz, hastalık.
 • Meşakkat, zahmet.

dagt

 • Zahmet. Meşakkat.
 • Bir şeyi bir yere zorla sıkıştırmak. Sıkışmak.

damik

 • (Çoğulu: Devâmik) Belâ, musibet, dâhiye. Meşakkat, zahmet.

dehkel

 • Zahmet, meşakkat.
 • şiddetli ve meşakkatli zaman.

dehma

 • Belâ. Zahmet
 • Çömlek.
 • Çok adet, kesret, sayı çokluğu.
 • Kadim, eski.
 • Halis kırmızı koyun.
 • Koyu kızıl.

der-bend

 • Dağda ve tepede zahmetlerle geçilen yer, dar geçit, boğaz. Hudut. Kale. (Farsça)
 • Anahtarsız kapı. (Farsça)

derdebis

 • Belâ.
 • Zahmet.
 • Boncuk.
 • Yaşlı kişi.

deylem

 • Karıncaların ve kenelerin toplandığı yer.
 • Belâ.
 • Zahmet.
 • Düşman.
 • Türaç kuşunun erkeği.
 • Cemaat.
 • Bir kabile adıdır ve ehline "Deylemî" derler.

dibl

 • Belâ ve zahmet.

dıkrar

 • (Çoğulu: Dekârir) Koğucu, dedikoducu.
 • Belâ. Zahmet.
 • Yalan söz.
 • Fuhşiyât.

dü'lul

 • (Çoğulu: Dâlil) Belâ, zahmet, dâhiye.

ducret

 • Sıkıntı, gönül darlığı, zahmet. Zaruret.

dürhamin

 • Belâ. Zahmet, meşakkat.

ercen

 • Dübüründe zahmeti olan deve.

eşakk

 • Meşakkatli, zahmetli.

fakıa

 • Zahmet, meşakkat.

fakıra

 • Büyük musibet, zahmet, meşakkat. Dâhiye. Belleri kırıp parçalayan şiddet.

faza

 • (Çoğulu: Fivâz) Zahmet, meşakkat.

fedakar / fedakâr

 • Her türlü zahmetlere göğüs gererek dâvası uğruna sebat eden. (Farsça)

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fetkelin / fetkelîn

 • Belâ. Zahmet.

filk

 • Zahmet, meşakkat.
 • Acib emir.
 • Parça.

gamre

 • (Çoğulu: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık.
 • İzdiham, kalabalık.
 • Fenalığa dalmak.
 • Şiddet.
 • Zahmet.

gılk

 • Acip ve garip.
 • Zahmet, meşakkat, güçlük.

gunz

 • Tasa, keder.
 • Zahmet, meşakkat.

hakhaka

 • Zahmetli ve meşakkatli yolculuk yapmak.

hamt

 • Şiddetli ve zahmetli olmak.
 • Çürümek.
 • Mütegayyer olmak, değişmek.

hanşefir

 • Bela, zahmet.

hetr

 • Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma.
 • Sersemleşme, aptallaşma.
 • Birisini kötüleme.
 • Acib emir.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Enine yarmak.

hey'urur

 • Meşakkat, zahmet.

heyd

 • Depretmek.
 • Zahmetli olmak.

hul

 • (Tekili: Hâyil) Bela. Zahmet.
 • Mukabele etmek, karşılık vermek.

hürar

 • Devede olan bir zahmet.

huzre

 • Arka zahmeti.

i'na

 • Zahmete uğramak.

i'nat

 • Zahmete uğratma, meşakkate maruz bırakma.
 • Edb: Mukayyed kafiye ve mukayyed seci' san'atı.

ictihad / ictihâd

 • İnsan gücünün yettiği kadar zahmet çekerek, çalışma. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan işlerin hükümlerini açıkça bildirilenlere benzeterek meydana çıkarma.

ihtiyar-ı zahmet

 • Zahmet ve meşakkate katlanma.

ırkil / ırkîl

 • Belâ. Zahmet, meşakkât.
 • Çok güç nesne.

kalak

 • Can sıkıntısı. Gönül darlığı. Kararsızlık.
 • Zahmet. Meşakkat.

kartabus

 • Zahmet, meşakkat.

kasar

 • Üşenme, tembellik etme.
 • Güç ve kuvvetin son sınırı.
 • Boğazı tutup nefes aldırmayan bir zahmet.

kelepir

 • Çok ucuz ele geçen. Zahmetsiz, ücretsiz.
 • Üvey evlât. Evlâtlık.
 • Zahmetsiz, ücretsiz, çok ucuz ele geçen.

kerahe

 • (Kerâhiye) Meşakkat, zahmet, şiddet.

kerihet

 • Harpte şiddet.
 • Zahmetli ve meşakkatli olan.

kıntar

 • Belâ, meşakkat, zahmet.

kırtit / kırtît

 • Zahmet meşakkat.

kufan

 • Zahmet, meşakkat.
 • Kufe dedikleri beldenin adı.

külef

 • (Tekili: Külfet) Külfetler, zahmetler, sıkıntılar, zorluklar.
 • Merâsimler.

külfet / كلفت / كُلْفَتْ

 • Zahmet. Sıkıntı. Yorgunluk. Zahmetli iş. Adetten ve lüzumundan çok yorularak çalışmakla iş yapmak.
 • Merâsim.
 • Zahmet, zor iş.
 • Yük, zahmet, zorluk.
 • Zahmet. (Arapça)
 • Merasim. (Arapça)
 • Zahmet.

külfetsiz

 • Zahmetsiz.

kürh

 • Sıkıntı, meşakkat, zahmet.

lagb

 • Zahmet, meşakkat.
 • Güve yemiş kuş kanadı.
 • Zayıf adam.

lahiyane ta'zib

 • Oyun olsun diye zahmet vermek. Oynarcasına azab vermek. (Farsça)

lahs

 • Darlık.
 • Şiddet.
 • Meşakkat, zahmet.

lehk

 • şiddet.
 • Meşakkat, zahmet.
 • Birbiri içine girmek.

lügaz

 • (Çoğulu: Elgâz) Meyletmek, eğilmek, yönelmek.
 • Yaban fâresinin delikleri.
 • Yolcuya zahmet veren çapraşık yol.
 • Bilmece.

lüheym

 • Zahmet, meşakkat.

lükaa

 • Zahmet, meşakkat.
 • Ahmak, akılsız kişi.

massa

 • Maraz, hastalık.
 • Zahmet.

mazarra

 • Meşakkat, zahmet.
 • Ziyân.

mermeris / mermerîs

 • Zahmet, meşakkat.

meşakk-ı hayat / meşâkk-ı hayat

 • Hayatın meşakkat, zahmet ve sıkıntıları.

meşakkat / مشقت

 • Zahmet. Sıkıntı. Güçlük. Zorluk.
 • Zahmet, güçlük, zorluk, sıkıntı.
 • Zorluk, güçlük, zahmet.
 • Zahmet, zorluk, sıkıntı.
 • Zahmet.

mesube

 • (Çoğulu: Mesâyib) Belâ, zahmet.
 • Mekruh emir.

met'abe

 • (Çoğulu: Metâib) Meşakkat, zahmet. Yorgunluk.

mevn

 • Bir kimsenin zahmetini çekmek.
 • Nafakalarını vermek.

mezahim / mezâhim

 • Zahmetler. Sıkıntılar. Belâlar.
 • Zahmetler, sıkıntılar.
 • Zahmetler, zorluklar.

mezahim-i hazıra / mezâhim-i hazıra

 • Şimdiki sıkıntılar, zahmetler.

mihnet / مِحْنَتْ

 • Zahmet. Eziyet. Dert. Belâ.
 • Mc: Tecrübe, sınamak.
 • Zahmet.

mü'ne

 • (Çoğulu: Müen) Zahmet.
 • Ağırlık.

mü'yed

 • Büyük emir.
 • Zahmet, meşakkat, zorluk.

mualecesiz / muâlecesiz

 • Zahmetsiz, sıkıntısız.

muanat

 • Bir şeyin zahmetini çekme.
 • Bir nesneyi dikkatle göz altında bulundurma. Ona göz kulak olma.

muhadeşe

 • Tırmalama. Sıkıntı ve zahmet verme.

muhadiş

 • Zahmet, ıztırab ve sıkıntı verici. Tırmalayıcı.

mukabede

 • Şiddet ve zahmet vermek.

mukasat

 • Zahmet ve eziyet çekme.

müteanni

 • Zahmetli ve zor olan bir işi üzerine alan. Zahmet çeken.

müteanniyane

 • Sıkıntılı ve zahmet çekerek. Zahmetle. (Farsça)

mütekellif

 • Zahmetli iş tutan, külfetli işe girişen.

mütekellifin / mütekellifîn

 • (Tekili: Mütekellif) Zahmetli, külfetli iş tutanlar, tekellüf edenler.

mütemehhil

 • Hile eden.
 • Bir kimsenin istediğini vermek hususunda onu külfet ve zahmete sokan.

mütesaid

 • Yükselen, yukarı çıkan.
 • Ziyade olan.
 • Zahmet veren.

müzahame / müzâhame

 • Bir yere yığılarak fertlerin birbirine zahmet vermesi.

müzahamesiz

 • Zahmet çekmeden.

müzahamet

 • Birbirine zahmet verme. Kalabalıktan gelen sıkıntı, sıkıştırma.
 • Bir yere itişe kakışa hücum etme.

müzahemet / müzâhemet

 • Karşılıklı olarak sıkıntı ve zahmet verme.

müzahemetsiz

 • Zahmet ve zorluğu olmayan.

müzahim

 • Zahmet ve sıkıntı veren. Zıt gelen.

nasab

 • Dert.
 • Zahmet, meşakkat.

nayibe

 • (Çoğulu: Nâibat-Nevâib) Musibet, belâ.
 • Zahmet, meşakkat.
 • Şiddet.

need

 • Belâ, musibet. Zahmet, meşakkat.

nusb

 • (Çoğulu: Ensâb) Meşakkat, zahmet, elem.
 • Zehir, ağu.
 • Belâ, musibet.
 • Put, sanem, heykel.

rakım

 • Belâ, musibet. Zahmet. Dâhiye.

renc / رنج

 • Sıkıntı, zahmet, eziyet. (Farsça)
 • Ağrı, sızı. (Farsça)
 • Öfke, gazab, hışım. (Farsça)
 • Sıkıntı, zahmet, meşakkat. (Farsça)

renc-ber

 • (Renc; sıkıntı, zahmet. Ber; çeken) Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Amele, ırgat. (Farsça)
 • Çiftçi. (Farsça)

reteb

 • Zahmet. Şiddet.
 • Şehadet parmağı ile orta parmak arası.

sa'd

 • Mihnet, meşakkat, zahmet.

şakk

 • (Meşakkat. den) Eziyetli, zahmet verici, güç.

samam

 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

samma

 • Sesi çıkmayan, sessiz.
 • Sağır ve dilsiz.
 • Katı ve son kaya.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

sandid

 • Bela.
 • Meşakkat, zahmet.
 • Şiddetli yağmur ve rüzgâr.

sayadid

 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

sibd

 • (Çoğulu: Esbâd) Belâ, zahmet, meşakkat, dahiye.

su'-i hal / sû'-i hâl

 • Kötü hal. Birini tezlîl için zahmetle etme iştigâl, Arkadaş kazanmaya, mâni sû'i hâl.

sukm

 • (Çoğulu: Eskâm) Zahmet, meşakkat. Hastalık, maraz.

sütut

 • Zulmet, karanlık.
 • İnsanlara zahmet verenler.

taab / تعب

 • Yorgunluk. Sıkıntı. Zahmet. Bezginlik. Eziyet.
 • Sıkıntı, zahmet. (Arapça)
 • Yorgunluk. (Arapça)

tahamül

 • Başkasının zahmetini yüklenmek.

taharrüc

 • Zahmetli yerden uzaklaşmak.
 • Günah işlemek.

tahric

 • Darlık ve zahmet vermek, tazyik.

tavsim

 • Azalardan bir uzva zahmet vermek.
 • Kırmak.
 • Tenbellik.

teanni

 • Zahmet çekme.

tebehhül

 • Tahsil için sıkıntı ve zahmet çekme.

teceşşüm

 • İncinmek.
 • Zahmetli şeyleri seçmek.

tekellüf

 • Zahmet.

tekellüflü

 • Zahmetli, zoraki.

tekellüfsüz

 • Zahmetsiz.

tevessü'

 • (Çoğulu: Tevessüât) Genişleme, yayılma. Vüs'at bulma.
 • Zahmetsiz herkese yer bulunma.

tezahum / tezâhum

 • İzdiham meydana getirme, zahmet verme.

tulatıle

 • (Talâtıla) (Çoğulu: Talâtıl) Hayvanları içeri koymak. Bel ağrısı.
 • Zahmet.

udlet

 • (Çoğulu: Uzul) Zahmet, meşakkat.
 • şiddet.

ugviyye

 • Belâ. Zahmet. Musibet.

yüsr

 • Kolaylık; zahmetsizlik.

zabzab

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Ayıp.
 • Zahmet. Maraz, hastalık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın