LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yurek ifadesini içeren 105 kelime bulundu...

ahen-can / ahen-cân

 • Demir canlı. (Farsça)
 • Katı yürekli. (Farsça)
 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)

ahen-dil

 • Demir yürekli, kahraman. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız kimse. (Farsça)

ahenindil / âhenîndil / آهنين دل

 • Katı yürekli. (Farsça)
 • Yiğit. (Farsça)

ahu-dil

 • Ceylan yürekli. (Farsça)
 • Mc: Korkak. (Farsça)

an-samim-il kalb

 • Can ve yürekten, kalbden.

arzu-keş

 • Yürekten isteyen, isteyici.

basir

 • Kararmış.
 • Ekşi yüzlü ve katı yürekli kimse.

bed-dil

 • Korkak, yüreksiz. (Farsça)

bedzehre

 • Korkak, yüreksiz, ödlek kimse. (Farsça)

belbal

 • (Belbele) Vesvese. Tasa. Telâş. Yürek yanması. Iztırab.
 • Tehyic ve tahrik eylemek.

belbel

 • Tasa, kaygı. Yürek yanması.

besalet

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Yürek sağlamlığı.
 • Yiğitlik, bahadırlık, sağlam yüreklilik.

bi-ciğer / bî-ciğer

 • Korkak, ciğersiz, yüreksiz. (Farsça)

can ü yürekten

 • Çok isteyerek, yürekten.

canfersa / cânfersâ / جان فرسا

 • Ömür törpüsü, yürek tüketen. (Farsça)

cangüdaz / cângüdâz / جان گداز

 • Yürek yakan. (Farsça)

canhıraş / جان خراش

 • Yürek paralayan. (Farsça)

cansuz

 • Can yakıcı, yürek tutuşturan. (Farsça)

cebin / جَبِينْ

 • Korkak, yüreksiz.

cesaret / cesâret

 • Yüreklilik, korkusuzluk.

cesurane / cesurâne / cesûrâne

 • Yiğitçesine, cesaretli olarak, yüreklice, cesaretle. (Farsça)
 • Cesaretli olarak, yüreklice.

ciğer-dar / ciğer-dâr

 • Yürekli, ciğerli, cesâretli. (Farsça)

cigersuz / cigersûz / جگرسوز

 • Yürek yakan. (Farsça)

da-ül-kalb / dâ-ül-kalb

 • Tıb: Kalb hastalığı, yürek çarpması.

dil

 • Gönül, kalb, niyet. (Farsça)
 • Cesâret, yürek. (Farsça)
 • Mandıra, ağıl. (Farsça)

dil-aver / dil-âver

 • Yiğit. Cesaretli. Yürekli. (Farsça)
 • Gönül alıcı. (Farsça)

dil-averan / dil-âverân

 • (Tekili: Dil-aver) Dilaverler, yürekliler, yiğitler.

dil-hıraş

 • Yürek parçalıyan, tırmalıyan. (Farsça)

dil-şikaf

 • Yürekleri delen, çok acıklı, dokunaklı. (Farsça)

dilaver / dilâver / دلاور

 • Yürekli, yiğit. (Farsça)

dile

 • Dil, gönül, kalb yürek. (Farsça)
 • Gönül sahibi. (Farsça)

dilgüdaz / dilgüdâz / دل گداز

 • Gönül eriten, yürek törpüsü. (Farsça)

dilhıraş / dilhırâş / دل خراش

 • Yürek parçalayan. (Farsça)

dilir / dilîr / دلير

 • (Çoğulu: Dilirân ) Bahadır, cesur, cesaretli, yiğit, yürekli.
 • Yürekli, yiğit. (Farsça)

diliran / dilirân

 • (Tekili: Dilir) Bahadırlar, cesurlar, cesaretliler, yiğitler, yürekliler.

diliri / dilirî

 • Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. (Farsça)

dilsuz / dilsûz / دلسوز

 • Yürek yakan. (Farsça)

ebher

 • En bâhir, en âşikâr. En parlak, daha çok zâhir.
 • Temiz kanı yürekten bedene dağıtan büyük bir damar.

esuf / esûf

 • Fazlaca eseflenen, pek üzülen, çok kederlenen, çok fazla acıyan, yufka yürekli.

fecaat

 • Felâket, yürekler acısı kötü durum.

feşil

 • (Çoğulu: Efşâl) Korkak, cesaretsiz, yüreksiz.

firavun

 • Eski Mısır krallarının lâkabı; katı yürekli, inatçı ve zâlim kimseler için kullanılan bir tabir.

fuad / fuâd / فؤاد

 • Kalb, gönül, yürek.
 • Kalp, yürek, gönül.
 • Yürek. (Arapça)

giş

 • Kalb, yürek. (Farsça)

hafakan / خفقان

 • Yürek oynaması, sıkıntı.
 • Yürek çarpıntısı. (Arapça)

hakve

 • Yürek ağrısı.

harika-i şecaat

 • Yiğitlik ve yüreklilikte benzersiz olma.

hazane

 • Mc: Gönül, kalb, yürek.

hınzır

 • Domuz
 • Pis ve katı yürekli kimse.

hizber

 • (Hizebr) (Çoğulu: Hezâbir) Aslan, gazanfer. (Farsça)
 • Mc: Cesur, yiğit, kahraman, yürekli adam. (Farsça)

ictisar / ictisâr / اجتسار

 • Yüreklenme, cesaret bulma. (Arapça)
 • İctisâr etmek: Cesaretlenmek, cesaret bulmak. (Arapça)

ihlas-mendane

 • Temiz yürekli kimseye yakışır şekilde, ihlaslı kişiye uygun tarzda. (Farsça)

ihlas-perverane

 • Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette. (Farsça)

ihlas-perveri / ihlas-perverî

 • Temiz yürekli, ihlas sâhibi olma. (Farsça)

itmi'nan-ı kalb / itmi'nân-ı kalb

 • Yürekten inanma, kalbinde şüphe ve vesvese bulunmaksızın tam bir kanaatla inanma.

kalb / قلب

 • Vücudun kan dolaşımı merkezi. Yürek.
 • Gönül.
 • Herşeyin ortası.
 • Bir halden diğer bir hale çevirme. Değiştirme.
 • İmanın mahalli.
 • Fuâd, sıkt-ül ilim, tâbut-ül ilim, beyt-ül hikmet, via-i ilim de denilir. (Dâima değiştiği ve hareket halinde olduğu için kalb i
 • Gönül. Yürek denilen, et parçasına yerleştirilmiş nûrânî ve mânevî kuvvet.
 • Tasavvuf yolunda birinci mertebe.
 • Yürek. (Arapça)
 • Gönül. (Arapça)

kalb-i hakiki / kalb-i hakîkî

 • Yürek denilen et parçasında bulunan mânevî kuvvet.

kalb-i sanevberi / kalb-i sanevberî

 • Yürek.

kalben

 • İçten, kalbden, yürekten, gönülden. Samimi olarak. Kendi kendine.

kalbi / kalbî / قلبى

 • İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.
 • Yürekten. (Arapça)
 • Kalp ile ilgili. (Arapça)

kalp

 • Yürek.
 • Yürek hastalığı.
 • Gönül.
 • Her şeyin ortası, ehemmiyetli, alıcı noktası, değiştirme, çevirme.

kuhciğer

 • Dağ yürekli, kahraman, bahâdır, yiğit. (Farsça)

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

lev'a

 • (Çoğulu: Leveât) Gönül acısı, kalb acısı. Yürek yanıklığı.

leveat

 • (Tekili: Lev'a) Sevgiden ve mecazî aşktan gelen iç yanıklıkları. Yürekten gelen acılar.

magl

 • Yürek ağrısı, kalp ağrısı.

mik / mîk

 • Çabuk ağlayan, yufka yürekli olan.

mürdedil

 • Gönlü ölmüş, katı yürekli, ham, hissiz, duygusuz insan.

mürgdil

 • Kuş yürekli. Korkak. (Farsça)

müstemit

 • Harpte ölmekten yılmayan yürekli kimse.

müteleyyis

 • Arslan yürekli, arslan yürüyüşlü.

müteşecciane / müteşecciâne

 • Yiğit gibi, yürekli olana benzer surette. (Farsça)

niyat

 • (Niyâta) Bir damar ismi (yürek onunla bağlıdır.)

pür-dil

 • (Çoğulu: Pür-dilân) Yürekli, cesur. (Farsça)

pür-dilan / pür-dilân

 • (Tekili: Pür-dil) Cesurlar, yürekli kimseler. (Farsça)

rakik

 • (Rikkat. den) Yufka yürekli, ince merhamet ve şefkat sahibi olan.
 • Köle, câriye.

rikkat

 • Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
 • Acıma, yufka yüreklilik.
 • İncelik, yufkalık.
 • Acıma, yürek etkilenmesi.
 • Acıma, yumuşaklık, yufka yüreklilik, kalb inceliği.

sadedil / sâdedil / ساده دل

 • Saf, temiz yürekli. (Farsça)
 • Ebleh, bön. (Farsça)

sadelevh / sâdelevh / ساده لوح

 • Saf, temiz yürekli. (Farsça - Arapça)

sadık / sâdık / صادق

 • Yürekten bağlı olan. (Arapça)
 • Doğru. (Arapça)

sadr

 • Göğüs, yürek, ön, baş, ileri.

safdilane / safdilâne / صاف دلانه

 • Yürek temizliği ile. (Arapça - Farsça)
 • Safça. (Arapça - Farsça)

safdillik

 • Yürek: Temizliği. (Arapça - Farsça - Türkçe)
 • Saflık. (Arapça - Farsça - Türkçe)

sahtdil

 • Katı yürekli. (Farsça)

sameyan

 • Sıçramak.
 • Kalkmak.
 • Yürekli, cesaretli, kahraman, bahadır kişi.

şegaf

 • Yürek kabı. Yüreği çevreleyen nâzik deri.
 • Sağ tarafta iyeği kemiği altında olan bir hastalık.
 • Bir nesneyi çevirip kaplamak.

selimülkalb / selîmülkalb / سليم القلب

 • Temiz yürekli. (Arapça)

sengdil / سنگ دل

 • (Çoğulu: Sengdilân) Taş yürekli, merhametsiz, acımaz. (Farsça)
 • Taş yürekli, acımasız. (Farsça)

sine / sîne / سينه

 • Göğüs. (Arapça)
 • Yürek. (Arapça)

sinesuz

 • Yürek yakan. (Farsça)

şirdil / şîrdil / شيردل

 • (Çoğulu: Şirdilân) Aslan yürekli. Cesaretli. Cesur. (Farsça)
 • Yiğit, arslan yürekli. (Farsça)

şirmerd / şîrmerd / شيرمرد

 • Arslan yürekli, cesur. (Farsça)
 • Yürekli, yiğit. (Farsça)

sufar

 • Yürekte sarı suların toplanması.

suziş

 • Yakma. Yanma. (Farsça)
 • Dokunma, te'sir etme, etki yapma. (Farsça)
 • Büyük acı. Yürek yanması. (Farsça)

tadcir

 • Can sıkma, yürek daraltma.

tecasür / tecâsür / تجاسر

 • Yüreklenme. (Arapça)

tefaric

 • (Tekili: Tefric) Yırtmalar, genişletmeler.
 • Ferah vermeler.
 • Korkaklar, zaifler, yüreksizler.
 • (Tifrac) Yırtmaçlar, aralıklar.

teleyyüs

 • Arslan yürekli olma, arslan yürüyüşlü olma.

tesavük

 • Yürek zayıflığından eğilip sendelemek.

teşci' / teşcî' / تشجيع

 • Yüreklendirme. (Arapça)
 • Teşcî' edilmek: Yüreklendirilmek. (Arapça)
 • Teşcî' etmek: Yüreklendirmek. (Arapça)

teşnedil

 • (Çoğulu: Teşnedilân) Candan ve yürekten isteyen.

vaziyet-i mevhume-i canhıraşane / vaziyet-i mevhume-i canhıraşâne

 • Yürek paralayıcı olarak farz edilen durum.

verş

 • Yürek ağrısı.
 • Çok beyaz olan.

zamir

 • Her şeyin iç yüzü.
 • Yürek, vicdan.
 • Gizli fikir.
 • Zamir, ismin yerini tutan kelime.

zehredar / zehredâr

 • (Çoğulu: Zehredârân) Yiğit, cesur, yürekli, cesaretli. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın