LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yukseklik ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

ala

 • Yükseklik. Büyüklük. şeref. şan.

alaye

 • Yüksek yer, yükseklik.

alya

 • Yüksek yer, yükseklik.
 • Gökyüzü.

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

basite

 • Yükseklik ölçen yayvan güneş saati.
 • Döşeme minder.
 • Düz yer.

bülendi / bülendî

 • Yükseklik, yücelik. (Farsça)

cihat-ı selase / cihât-ı selase

 • Üç uzunluk: En, boy, yükseklik.

derecat

 • (Tekili: Derece) Dereceler, basamaklar, kademeler, yükseklikler, mertebeler.

derece-i ulviyet

 • Yücelik, yükseklik derecesi.

eb'ad-ı selase / eb'âd-ı selâse

 • Üç uzaklık ki bunlar : En, boy, yükseklik (derinlik).

feyz ü rif'at

 • İlerleme, bolluk ve yükseklik.

firazi / firazî

 • Yukarılık, yükseklik. (Farsça)

gabari

 • Kara nakil vasıtalarındaki yükün yükseklik ölçüsü. (Fransızca)

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

hacer-ül-esved

 • Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.

hacerü'l-esved

 • Kabe'nin doğu köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte bulunan semavî, kutsal siyah taş.

ifraz

 • Yükseklik. Rif'at. İrtifa'. (Farsça)

irtifa / irtifâ / ارتفاع

 • Yükseklik.
 • Yükseklik.
 • Yükseklik. (Arapça)

irtifa' / irtifâ'

 • Yükseklik.
 • Yukarı kalkmak. Kaldırmak. Terakki.
 • Yükseklik, yükselme.

irtifaen

 • Yükseklikçe, yükseklik bakımından.

isfirar-ı şems vakti / isfirâr-ı şems vakti

 • Güneşin sararması vakti. Tozsuz, dumansız, berrak bir havada güneş ışığının geldiği yerlerin veya kendisinin bakacak kadar sararmaya başlamasından (güneşin alt kenarının görünen ufuktan bir mızrak boyu yükseklikte olduğu vakitten) güneş batıncaya kadar geçen zaman. İslâm astronomi âlimleri, bir mızr

küvm

 • Bir yere toplanmış olan bir miktar deve.
 • Yükseklik, yücelik.

maal

 • Yükseklik. İlerilik. Şereflilik.

maali / maalî / maâlî

 • şerefler. Yükseklikler.
 • Yüksek fikirler.
 • şerefli vazifeler.
 • Şerefler, yükseklikler.

mebde-i teayyün

 • İlâhî kemâllerin, yüksekliklerin ilm-i ilâhîde başlangıcı ve ilk kaynağı.

menzilet

 • Derece, pâye, rütbe, mertebe. Yükseklik derecesi.
 • Konak yeri, inecek yer. Hane, ev.

nebiyy

 • Yükseklik.
 • Yol.

nebve

 • (Nebâve) Yüksek yer.
 • Yükseklik.

rakım / râkım / راقم

 • Bir yerin deniz seviyesinden yükseklik derecesi. Kod.
 • Rakam yazan. Çizen. Tahrir eden, yazan.
 • Kod, denizden yükseklik.
 • Yazan. (Arapça)
 • Deniz seviyesinden yükseklik. (Arapça)

rif'at

 • Yükseklik. Yüksek ve büyük rütbe sahibi olmak, âlişan olmak.

rifat / rifât

 • Yükseklik.

rub'-ı daire / rub'-ı dâire

 • Namaz vakitlerinin hesaplanmasında, yükseklik ölçülmesinde ve bâzı trigonometrik hesapların yapılmasında kullanılan el âleti. Bâzı geometrik şekillerden ibâret olup, dörtte bir dâire şeklinde tahta üzerine şekiller işlendiği için buna Rub'-ı dâire ta htası da denilmiştir.

rüchan

 • Üstünlük, yükseklik, üstün olma. Fazilet, haslet veya her hangi bir şey cihetiyle diğerinden üstün olmak.

sena

 • Şimşek parıltısı.
 • Ulviyet. Yükseklik.
 • Aydınlık.
 • Bir ot ismi.

serbülendi / serbülendî

 • Başı yükseklik. Yücelik. (Farsça)

şeref

 • Yükseklik, yücelik. Büyüklük.
 • İnsanlar arasında geçerli ve makbul olma. Büyük bir makam sâhibi olma.
 • Cenab-ı Hakka itâat ve ubudiyyeti ve yüksek hizmeti ile çok ihsanına mazhar olma.
 • İftihâr, övünme.
 • Yükseklik, yücelik, büyüklük.
 • Yükseklik, büyüklük, yüksek mertebe. İnsanlar arasında geçerli ve makbûl olma. Cenâb-ı Hakk'a itâat ve yüksek hizmeti ile çok ihsâna mazhâr olma, iftihâr.

sümu

 • Yücelik, yükseklik.

sümüvv

 • Yücelik. Yükseklik.

sütre

 • Perde. Örtü. Perdelenecek şey.
 • Namaz kılarken kıble cihetinde duvar ve sâir olmadığından, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen şey. (En az altmış cm. yükseklik)

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

tasaddur

 • (Sadr. dan) En başta oturma. Başa geçme.
 • Öğretmek.
 • Yücelik talep etmek, yükseklik ve ululuk istemek.

tesnim

 • Hörgüçleyerek yukarı yükseltmek, terfi etmek mânasına masdar olup, yükseklik mânasıyla Cennet çeşmelerinden bir çeşmenin ismidir. İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Cennet meşrubatının en yükseğidir.

ulüvv

 • Büyüklük, yükseklik.
 • Bir şeyin yukarısına çıkma.
 • Şan, şeref ve kadr sahibi olma.

ulviyet

 • Yücelik, yükseklik.
 • Ulvilik, yücelik, yükseklik, ululuk.

valayi / vâlâyî

 • Yücelik, yükseklik. (Farsça)