LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yor kelimesini içeren 44 kelime bulundu...

bi-tab / bî-tab

 • Yorgun, takatsiz, güçsüz.

bitab / bîtâb / بيتاب

 • Yorgun, takatsiz. (Farsça - Arapça)
 • Bîtâb kalmak: Bitkin düşmek. (Farsça - Arapça)

civar / civâr

 • Yöre, yakın yer.

etraf / etrâf / اطراف

 • Yöre, çevre. (Arapça)

fehh

 • Yorulmuş âciz kişi.

felek

 • Yörünge.

ferig

 • Yorga at.

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

hareket-i mihveriye

 • Yörüngedeki hareket.

havali / havâlî / حوالى

 • Yöre, taraf.
 • Yöre. (Arapça)

hemercel

 • Yorga at.

inbihar

 • Yorgunluktan dolayı nefes kesilip soluk soluğa kalma.

istifsar / istifsâr

 • Yorum isteme.

it'ab

 • Yormak. Yorgunluk vermek. Sıkıntı vermek.

kabil-i tabir

 • Yoruma açık, ifade edilebilir.

kabil-i tevil

 • Yoruma açık, yorumlanması mümkün.

kelal-aver / kelâl-âver

 • Yorgunluk ve bıkkınlık veren. Sıkıcı, yorucu. (Farsça)

lihaf / lihâf / لحاف

 • Yorgan. (Arapça)

lügub

 • Yorgunluk, açlık, meşakkat. Ta'b.

mahrek

 • Yörünge.

medar / medâr / مَدَارْ

 • Yörünge.

metaib

 • Yorgunluklar. Meşakkatler. Eziyet verecek şeyler.

milhafe / ملحفه

 • Yorgan. (Arapça)

mültehif

 • Yorgan veya battaniye gibi bir şeye sarılmış olan.

müstahsir

 • Yorulup halsiz düşen.

mustakar

 • Yörünge.

müt'ib

 • Yorgunluk veren, yoran.

neccad

 • Yorgancı. Yatak, yastık, yorgan gibi şeyler yapan.

neccah

 • Yorgancı.

ra'san

 • Yorgunluktan dolayı yab yab yürümek.

taab

 • Yorgunluk. Sıkıntı. Zahmet. Bezginlik. Eziyet.

taab-aver / taab-âver

 • Yorgunluk veren. (Farsça)

tabir etme

 • Yorumlama, açıklama.

tabirsiz / tâbirsiz

 • Yorumsuz.

talah

 • Yorulmak, zayıflamak.

te'vil / te'vîl / تأويل / تَأْو۪يلْ

 • Yorum.
 • Yorum yapma.
 • Yorumlama.

te'vilen

 • Yorum olarak.

tefsir / tefsîr / تفسير

 • Yorum, açıklama, âyetlerin izahı.
 • Yorumlama; Kur'ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap.
 • Yorum. (Arapça)
 • Tefsir edilmek: Yorumlanmak. (Arapça)
 • Tefsir etmek: Yorumlamak. (Arapça)

tefsirat / tefsirât / تفسيرات

 • Yorumlar. (Arapça)

tenfih

 • Yorma, güçsüz bırakma.

tevil

 • Yorumlama, yorum; sözün ilk anlamını değil de ihtimal dahilinde bulunan başka anlamlarını (mecâzî) esas alarak yorumlama.

tevilat / tevilât

 • Yorumlar.

tevilsiz

 • Yorumsuz.

zehk

 • Yorulmak.