LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yolma ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

cemş

 • Saçı yolmak veya traş etmek.
 • Gizli ses.
 • Parmaklarının uçları ile çekmek.
 • Gazel söylemek.
 • Oynaşmak.

gaml

 • Tüyünü yolmak için deriyi dürüp gömmek.

gaşeyan

 • Kendinden geçmek. Kendini kaybetmek. Bayılmak. Gaşyolmak.

hatt

 • Yolmak.
 • Çekmek.

hermele

 • Yolmak.

merk

 • Kokmuş deri.
 • Derinin yününü yolmak.
 • Kazımak.
 • Nüfuz etmek, içine işlemek.

mevs

 • Yolmak. Traş etmek.

mürut

 • Acele etmek.
 • Yolmak.

nesl

 • Soy, sop. Zürriyet, döl, kuşak.
 • Halk.
 • Çocuk hâsıl etmek.
 • Kıl yolmak.
 • Mumsuz, süzme bal.

netf

 • Kıl yolma.

netş

 • Çıkarmak.
 • Yolmak.

tefes

 • Kir, pislik.
 • Menâsik-i Hacta bıyık ve tırnak kesmek, baş ve kaş yolmak.

tenehhus

 • Kadınların kaşlarını ve yüzlerindeki kılları yolmaları.

tenemmus

 • Cınbızla yüzden kıl yolmak.

tentif

 • Mübâlağa ile yolmak.

tesbid

 • Kıl yolmak.
 • Yağlanmayı terk etmek.

tezlik

 • (Çoğulu: Tezlikât) Sürçtürme, kaydırma.
 • Başın saçını yolmak.

zebk

 • Yolmak.

zelak

 • (Zelk) Yolmak (tıraş gibi).
 • Sürçmek. Ayağın kayması.

zemk

 • Sakal yolmak. (Yolunan sakala "zemika" veya "mezmuka" derler.)