LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Yol kelimesini içeren 134 kelime bulundu...

abir-i sebil / âbir-i sebîl

 • Yolda giden yolcu.

azimet-rah / azimet-râh

 • Yola çıkma.

bais / bâis / باعث

 • Yol açan, sebep olan. (Arapça)
 • Bâis olmak: Yol açmak, sebep olmak. (Arapça)

bedraka

 • Yol gösterici, kılavuz.

berahide

 • Yola çıkarılmış, gönderilmiş. (Farsça)

delalet / delâlet

 • Yol gösterme, kılavuzluk etme.

delil / delîl

 • Yol gösterici, kanıt.

derece-i delalet / derece-i delâlet

 • Yol gösterme derecesi.

dübbe

 • Yol, tarik.

ebna-yı sebil / ebnâ-yı sebil

 • Yolcular, seyahat edenler, seyyahlar.

ehl-i idlal / ehl-i idlâl

 • Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.

esfar-ı baide / esfar-ı baîde

 • Yolculuklar, uzak seferler.

eşkıya / eşkıyâ

 • Yol kesenler.

eşkiya

 • Yol kesici, isyancı.

eslem-i tarik

 • Yolun en selâmetlisi. En selâmetli yol.

esna-i tarik / esnâ-i tarik

 • Yolculuk esnasında, sırasında.

esna-yı rah / esnâ-yı rah

 • Yolculuk esnasında.

esna-yı sefer / esnâ-yı sefer

 • Yoluculuk esnasında, yolculuk sırasında.

feda'i / fedâ'î / فدائى

 • Yoluna canını hiçe sayan. (Arapça)

fezaa

 • Yolda ve tarlada yapılan ve höyük denilen suret.

gava

 • Yoldan çıkmış. Yolunu şaşırmış. Azgın.

gümrah / gümrâh / كُمْرَاهْ / گمراه

 • Yolunu şaşırmış.
 • Yolunu kaybetmiş, yoldan çıkmış.
 • Yoldan çıkmış. (Farsça)

guşmal

 • Yola getirme, te'dib etme, kulak bükme, ihtar etme. (Farsça)

habbe

 • Yol, tarik.

hafe-i tarik / hâfe-i tarîk

 • Yol kenarı.

hak-rah / hâk-rah

 • Yol toprağı. (Farsça)

harc-ı rah

 • Yol harcı, yol parası. Yol masrafı, yol için verilen para.

harcırah / خرج راه

 • Yol masrafı için verilen para.
 • Yol parası.

haydut / haydût

 • Yol kesici.

hem-rev

 • Yol arkadaşı, beraber giden, yoldaş. (Farsça)

hemrah / hemrâh / همراه

 • Yoldaş, yol arkadaşı. (Farsça)

hemsefer / همسفر

 • Yoldaş. (Farsça - Arapça)

hermele

 • Yolmak.

hizaya gelmek

 • Yola gelmek, düzelmek.

ibabe

 • Yol, tarik.

ibn-i sebil

 • Yolcu. Seyyah.

ihla-i sebil

 • Yolunu açık bırakma.

infirak-ı turuk

 • Yolların ayrılması.

intihac

 • Yol bulma, varma, ulaşma.

irae-i tarik

 • Yol gösterme. Kılavuzluk etme.

irşad / irşâd

 • Yol gösterme, rehberlik etme. İnsanları, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına ve Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya, her zaman Allahü teâlâyı anmaya, O'nu unutmamaya, kalbde O'ndan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak, Allahü te âlânın râzı olduğu yolu göstermek.

ıshab

 • Yoldaşlık yapmak.

itisaf / itisâf / اعتساف

 • Yolsuzluk. (Arapça)

ızlal / ızlâl / اضلال

 • Yoldan çıkarma. (Arapça)

kafile

 • Yolculuk eden topluluk.

kankane

 • Yol göstermek.

kat'-ı tarik

 • Yol kesicilik.

katı-ut tarik

 • Yol kesen, eşkiya.

katıüttarik / katıüttarîk

 • Yol kesen.

katiüttariklik

 • Yol kesicilik, eşkıyalık.

kervan

 • Yolculuk kafilesi.

kompartıman

 • Yolcu trenlerinde vagonların bölümlerle ayrılmış kısımlarından her biri. (Fransızca)

kutta-i tarik

 • Yol kesenler, eşkiyalar, haydutlar.

lazlaz

 • Yol gösterici, kılavuz.

lukata

 • Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal.

madalle

 • Yolun kaybolduğu yer.

mahrefe

 • Yol.

maksad-ı irşadi / maksad-ı irşadî

 • Yol gösterme gayesi.

mazalle

 • Yol aranılan yer.

meş'ab

 • Yol, tarik.

meşgel

 • Yol kesen, haydut, şaki, eşkiyâ. (Farsça)

meslek / مَسْلَكْ

 • Yol, usûl, ekol.
 • Yol, usül, hareket tarzı.

mevs

 • Yolmak. Traş etmek.

mezheb

 • Yol, usül.

minhac / minhâc

 • Yol, meslek.
 • Yol, meslek, metod.

muhter

 • Yol, tarik.

münharif

 • Yoldan çıkmış, çarpık.

mürafaka

 • Yoldaşlık.

mürşid-i alim / mürşid-i âlim

 • Yol gösterici âlim.

müsafir / müsâfir

 • Yolcu. Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkan kimse.

müsbet hizmet

 • Yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hizmet.

müsebbib / مسبب

 • Yol açan, sebep olan. (Arapça)

mutatarrik

 • Yol bulan, geçen.

peyma / peymâ / پيما

 • Yol alan, kateden, ölçen. (Farsça)

rah / râh / راه

 • Yol.
 • Yol.
 • Yol. (Farsça)

rah-nüma

 • Yol gösteren, kılavuz. (Farsça)

rahdan

 • Yol bilen. (Farsça)

rahi

 • Yola ait, yolla alâkalı, yola dâir. (Farsça)

rahiyye

 • Yolluk. Yol masrafları.

rahname / râhname / راهنامه

 • Yol ve yön gösteren kâğıt. Harita. (Farsça)
 • Yol haritası. (Farsça)

rahnüma / راهنما

 • Yol gösteren, kılavuz. (Farsça)

rahrev

 • Yolcu. (Farsça)

rahzen / râhzen / راهزن

 • Yol vuran. Yol kesen. Eşkiyâ, haydut. (Farsça)
 • Yol kesen, haydut. (Farsça)

rasd

 • Yol gözlemek.

refik-i rah / refik-i râh

 • Yol arkadaşı.

reh / ره

 • Yol, kaide, tarz, usul. (Farsça)
 • Yol. (Farsça)

reh-averde

 • Yolcunun getirdiği hediye. (Farsça)

rehber

 • Yol gösteren, kılavuz. (Farsça)
 • Yol gösteren, kılavuz; bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlâk sunan zât.
 • Yol gösteren, kılavuz.
 • Yol gösteren.

rehgüzar / rehgüzâr

 • Yol üstü.

rehneverd

 • Yola çıkan. Yolcu. (Farsça)

rehnüma / رهنما

 • Yol gösteren. Kılavuz. (Farsça)
 • Yol gösteren.
 • Yol gösterici. (Farsça)

rehpeyma

 • Yol ölçen. (Farsça)

rehpeymayi / rehpeymayî

 • Yolculuk. (Farsça)

rehrev

 • Yolcu. Yola giden. (Farsça)

rehyab

 • Yolunu bulabilen, girebilen. (Farsça)

rehzen

 • Yol kesen, haydut, eşkiya. (Farsça)

revan / revân

 • Yolcu, gidici.

rıhlet

 • Yolculuk, göç.
 • Yolculuk, göç.

şaki / şakî

 • Yol kesen, haydut.

salat-ı sefer / salât-ı sefer

 • Yola çıkıldığı zaman kılınan iki rekât namaz.

sarib

 • Yol, tarik.

sebil / sebîl

 • Yol; su dağıtılan yer ve dağıtılan şeyler.

sed-i rah / sed-i râh

 • Yol kapayan, yola mâni olan.

şedd-i rahl etmek

 • Yola koyulmak, yola çıkmak.

sedd-i turuk eden

 • Yolları kesen, kapayan.

sefer

 • Yolculuk.
 • Yolculuk, savaş, kez.
 • Yolculuk, seyahat, gezi. Savaşa gitme. Savaş, muharebe.

sefergüzin

 • Yolculuk yapan, seyahat eden. (Farsça)

senen

 • Yol, tarik.

serkuy

 • Yol, sokak veya mahalle başı. (Farsça)

sevk

 • Yollama, gönderme.

seyahat

 • Yolculuk, gezi.
 • Yolculuk.

seyir

 • Yolculuk, gezinti.

seyr ü sefer eden

 • Yolculuk yapan.

seyr ü seyahat eden

 • Yolculuk eden.

sırat / sırât / صراط

 • Yol, cadde.
 • Yol. (Arapça)

sükn

 • Yolun ortası.

süluk etme / sülûk etme

 • Yol alma.

süluk etmek / sülûk etmek

 • Yol almak.

sünnet

 • Yol, kânun, âdet.
 • Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler.
 • Din bilgilerinde senet, kaynak olan dört temel delîlden biri. Hadîs-i şerîfler.
 • Şerîat yâni İslâm dîni.

tarik / tarîk / طريق / طَر۪يقْ

 • Yol, hadis veya haberin geliş kanalı.
 • Yol, tarz, metod.
 • Yol. Meslek, tarz.
 • Yol.
 • Yol.

tarikiyle

 • Yoluyla.

tatarruk

 • Yol bulma. Yol bulup girme.

tezvid

 • Yol azığı hazırlama.

tirhal

 • Yola çıkma, göç etme.

turuk / طرق

 • Yollar.
 • Yollar. (Arapça)

tuşe-i rah / tuşe-i râh

 • Yol azığı, yol yiyeceği.

udul / udûl

 • Yoldan çıkma, sapma.

vasıta-i seyahat

 • Yolculuk aracı.

vesile

 • Yol, hedefe ulaştıran şey.

yol-daş

 • Yol arkadaşı.

yolcu

 • Yola çıkan, konuk, seferî kimse.

zad / zâd

 • Yol azığı.

zat-ı mürşidane / zât-ı mürşidane

 • Yol gösteren kişi.

zebk

 • Yolmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın